akreditacii

Акредитации

Медицински комплекс “Д-р Щерев” притежава:

1. Лиценз за осъществяване на лечебна дейност от Министерство на здравеопазването (МЗ);

2. Акредитация от Министерство на здравеопазването валидна за срок от пет години, с оценка отличен;

3. Удостоверение за извършване на дейности по асистирана репродукция от Изпълнителна агенция по трансплантация (ИАТ);

4. Акредитация от Министерство на здравеопазването за практическо обучение, както следва:

  • за практическо обучение (преддипломен стаж) на студенти по професионално направление „Медицина” на образователно- квалификационна степен „магистър” по специалност „медицина“ – „отлична” за срок от 5 години;
  • за практическо обучение (учебна практика и преддипломен стаж) на студенти от професионално направление „Здравни грижи” на образователно-квалификационна степен „бакалавър” по специалност „акушерка” – „отлична” за срок от 5 години;
  • за следдипломно обучение на магистър-лекари за придобиване на специалност Акушерство и гинекология – „отлична” за срок от 5 години.

5. Акредитация от Европейския борд към колежа по акушерство и гинекология (EBCOG) – отлична оценка за максимално допустимия срок от 4 години с право да обучава специализанти по акушерство и гинекология от цяла Европа