akreditacii

Акредитация за учебна дейност от Министерството на здравеопазването

От 12 септември 2012 г. Болница „Д-р Щерев” е акредитирана за практическо обучение (преддипломен стаж) на студенти по медицина и здравни грижи, както и за следдипломно обучение на лекари за придобиване на специалност „Акушерство и гинекология”. След извършена външна оценка  и защита пред Комисията по акредитация на лечебните заведения, Болница „Д-р Щерев” бе акредитирана с оценка „отличен” от Министерство на здравеопазването за срок от 5 години.

Лекарите, които желаят да придобият специалност „Акушерство и гинекология” или да повишат своята квалификация вече могат да направят в нашата болница. Акушерките също ще имат възможност да провеждат учебната си практика и преддипломен стаж в болницата.

АГ Болница „Д-р Щерев” има подписани договори с медицински университети, с които да си сътрудничи, като целта е постепенно да се разширява кръга от партньорства с тези институции.

Акредитацията за учебна дейност ще осигури възможност за много лекари, специализанти и специалисти по здравни грижи да се обучават в областта на акушерството, гинекологията и асистираните репродуктивни техники.