akreditacii

Акредитация от EBCOG

Болница „Д-р Щерев” стана първото частно лечебно заведение в Европа и единствената българска болница, акредитирана от най-голямата и престижна специализирана европейска организация EBCOG (Европейски борд към колежа по акушерство и гинекология). Болницата ни получи отлична оценка за максимално допустимия срок от 4 години с право да обучава специализанти по акушерство и гинекология от цяла Европа. Високата оценка и сертифициране от EBCOG е задължителна стъпка в процеса към получаване от акредитация от страна на ESHRE (Европейската асоциация по асистирана репродукция и човешка ембриология) за репродуктивна медицина.

Целта на акредитацията от EBCOG е да се подобри и гарантира високо качество на специализираното обучение по акушерство и гинекология в Европа и да се то хармонизира със страните от Европейския съюз.

След едногодишна подготовка на екипа ни на 19 юли 2013 г. АГ болница „Д-р Щерев” бе посетена от акредитационната комисия в състав – проф. Юрий Владимироф, Председател на акредитационната комисия, д-р Тахир Махмуд, избран президент на EBCOG, д-р Ана Аабаке, главен секретар на ENTOG (Европейска организация на специализантите по акушерство и гинекология). Обстойно бяха разисквани всички аспекти на процеса на обучение, условията, оборудването и материалната база, организация на работа и обучение в болницата ни, както и научноизследователската дейност на екипа.

По време на посещението на акредитационната комисия бе обърнато специално внимание на програмата на Болница „Д-р Щерев” за обучение на специализантите по акушерство и гинекология по години, подробно бяха разгледани личните досиета на специализантите, обхващащи ниво на знания и компетентност, брой извършени процедури под контрола на обучаващия лекар и самостоятелно, организация на обучителния процес, ниво на усвояване и оценка на теоретичните и практически познания, научноизследователската дейност, в която специализантите по акушерство и гинекология участват.

В рамките на посещението бяха проведени срещи с ръководството на болницата, както и със специалисти, които имат пряко отношение към процеса на обучение по акушерство и гинекология – ръководители на специализантите, анестезиолози, педиатри, неонатолози. Специално внимание и време бе отделено на специализантите по акушерство и гинекология в болницата, които споделиха своята гледна точка по отношение на възможностите и условията, предлагани от болницата за провеждане на обучението по акушерство и гинекология.

В края на посещението, комисията сподели своите впечатления от посещението си, от високото технологично ниво в болницата, добрата подготовка на специалистите и пълнотата на програмата за обучение на специализантите. След положителен доклад на акредитационната комисия и проведена среща в края на август на управителния съвет на EBCOG за разглеждане на кандидатурата е взето решение Болница „Д-р Щерев” да получи отлична оценка и да бъде успешно акредитиран.

Присъждането на акредитация за обучение на специализанти по акушерство и гинекология от EBCOG е поредното доказателството за високото ниво на медицински грижи, опита и професионализма на екипа и условията за обучение на специализанти, които Медицински комплекс „Д-р Щерев” предлага.

EBCOG Certificate