Първо посещение

При Вашето първо посещение в Медицински комплекс “Д-р Щерев” ще бъдете посрещнати в централно фоайе на регистратурата от нашите медицински секретари.

Ще получите точна и изчерпателна  информация за предлаганите медицински услуги; за условията и реда за извършване на прегледи, консултации и прием в болницата. Ако имате допълнителни въпроси, не се колебайте да ги зададете.

В случай, че разполагате с медицинска документация (резултати от проведени прегледи, изследвания, епикризи) имащи връзка с конкретният преглед или консултация за които ни посещавате, моля носете ги с вас.

Препоръчително е да бъдете в болницата 10 минути преди вашия записан час. Уведомете медицинските секретари на регистратурата за вашето присъствие.

Ако имате нужда от съдействие или допълнителна информация относно вашето първо посещение, свържете се с нас на тел.: 02 920 09 01 вътр. 139