Акредитация от МЗ

През 2012 г., лечебното заведение получава акредитация за практическо обучение от Министерство на здравеопазването, както следва:

  • за практическо обучение (преддипломен стаж) на студенти по професионално направление „Медицина” на образователно- квалификационна степен „магистър” по специалност „медицина“ – „отлична” за срок от 5 години;
  • за практическо обучение (учебна практика и преддипломен стаж) на студенти от професионално направление „Здравни грижи” на образователно-квалификационна степен „бакалавър” по специалност „акушерка” – „отлична” за срок от 5 години;
  • за следдипломно обучение на магистър-лекари за придобиване на специалност Акушерство и гинекология – „отлична” за срок от 5 години.

Zapoved acreditaciya MZ