EBCOG Visit (670x300)

Акредитация от EBCOG

Болница „Д-р Щерев” е първото частно лечебно заведение в Европа и единствената българска болница, акредитирана от най-голямата и престижна специализирана европейска организация EBCOG (Европейски борд към колежа по акушерство и гинекология).

През 2013 г. Медицински комплекс „Д-р Щерев” бе посетен от комисия, представена от Европейския борд по акушерство и гинекология (EBCOG) с цел присъждане на акредитация за практическо обучение на специализанти по акушерство и гинекология от Европа.

След едногодишна подготовка на екипа ни на 19 юли 2013 г. АГ болница „Д-р Щерев” бе посетена от акредитационната комисия в състав – проф. Юрий Владимироф, Председател на акредитационната комисия, д-р Тахир Махмуд, избран президент на EBCOG, д-р Ана Аабаке, главен секретар на ENTOG (Европейска организация на специализантите по акушерство и гинекология). Обстойно бяха разисквани всички аспекти на процеса на обучение, условията, оборудването и материалната база, организация на работа и обучение в болницата ни, както и научноизследователската дейност на екипа.

Болницата ни получи отлична оценка за максимално допустимия срок от 4 години с право да обучава специализанти по акушерство и гинекология от цяла Европа. Високата оценка и сертифициране от EBCOG е първата и задължителна стъпка в процеса към получаване на акредитация от ESHRE (Европейската асоциация по асистирана репродукция и човешка ембриология) за обучение на специалисти по репродуктивна медицина.

EBCOG Certificate

Присъждането на акредитация за обучение на специализанти по акушерство и гинекология от EBCOG е поредното доказателството за високото ниво на медицински грижи, опита и професионализма на екипа и условията за обучение на специализанти, които Медицински комплекс „Д-р Щерев” предлага.