Obuchenie_specializanti

Обучение на специализанти по АГ

Специализантите по акушерство и гинекология се обучават по две паралелни програми – утвърдената от МЗ програма за специализанти и Европейската програма на Европейския борд към колежа по акушерство и гинекология (EBCOG).

Нивото на усвоените умения и знания, броя извършени манипулации (под наблюдение и самостоятелно), участието в научни форуми и резултатите от научноизследователска дейност, се отразяват в специално разработено лично досие на специализанта.

На специализантите се осигурява свободен достъп до пациенти и документация, необходими за практическото обучение, право да ползват оборудването и апаратурата на болницата за учебно-преподавателска и научна дейност, право на служебен отпуск за участие в научни форуми в страната и в чужбина.

Партньорство с други структури

При обучението на специализанти по акушерство и гинекология болницата си сътрудничи с други учебни бази (МБАЛ „Токуда”, ПСАГБАЛ „Св. София”, Първа градска болница, СБАЛАГ „Майчин дом”).

Медицински комплекс „Д-р Щерев” има договорни взаимоотношения с Русенски университет „Ангел Кънчев” за провеждане на учебна практика и преддипломен стаж на студенти по специалността „акушерка”.

Места за специализанти по АГ

Във връзка с Наредбата за придобиване на специалност в системата на здравеопазването, за 2015г. САГБАЛ „Д-р Щерев“ обявява две свободни места за специализанти по специалност „Акушерство и гинекология“.

За да кандидатствате е необходимо да ни изпратите автобиография и ксерокопие на диплома за специалност „Медицина“. Документите могат да бъдат донесени на място на адрес гр. София кв. Разсадника ул. Христо Благоев № 25-31, на вниманието на отдел „Човешки ресурси“ или ги изпратите на електронната ни поща jobs@shterevhospital.com

Ресурсна обезпеченост

Uchebna deinost_1

Медицинските специалисти имат нужната квалификация, познания и опит в областта на ехографската диагностика в акушерството и гинекологията, абдоминална ехография, ултразвукова и доплер–ехографска диагностика, фетална медицина, провеждане на интервенционални инвазивни процедури под УЗ контрол в областта на АГ, колпоскопия, оперативна техника, оперативна гинекология, диагностична лапароскопия в гинекологията, детска гинекология, ехография на млечните жлези и др.

В лечебното заведение се изпълнява програма за непрекъснато повишаване квалификацията на специалистите, включително и чрез организиране на различни обучителни форми в самата болница с изтъкнати специалисти от страната и чужбина. Част от екипа на болницата е специализирал в авторитетни чужди клиники.

Медицинските специалисти в Медицински комплекс „Д-р Щерев” имат придобита педагогическа квалификация, помагаща им да осигурят качествен образователен процес.

Материално-техническа обезпеченост

Aparatura

Медицински комплекс „Д-р Щерев” разполага с необходимата материално-техническа база за обучение. Болницата разполага с учебна зала, подходящо обзаведена и осигурена със съвременни технически средства за онагледяване и дискусии, богат библиотечен фонд с над 500 тома научна и периодична литература (сп. „Human Reproduction”, „Focus on Reproduction”, „Fertility and Sterility”, „Ultrasound in Obstetrics & Gynecology”, „Reproductive Bio Medicine Online”, „MHB /Basic science of reproductive medicine”, „Nature”, „Journal of Cell Communcation and Signaling”, „GP news”, „Medinfo”, „Акушерство и гинекология”, „Репродуктивно здраве”). Библиотеката разполага с редица ценни книги, атласи, дипломни работи, дисертации и автореферати, енциклопедии и отделни публикации, както и записи на ендоскопски операции. В болницата е налице съвременна база, оборудвана с високотехнологична диагностична и терапевтична медицинска апаратура, удовлетворяваща в голяма степен съвременните болнични и медицински стандарти, което се отразява и в получените акредитационни оценки и определените нива на компетентност от МЗ и EBCOG.