Journals (670х300)

Публикации на екипа

Публикации в български научни списания –  (сп. „Репродуктивно здраве”, сп. „Акушерство и гинекология” и др.) Публикации в международни научни списания –  (Fertility and Sterility, ReproBiomed Online, Reproduction, Am J Reprod Immunol, J Reprod Immunol, Eur J Obstet Gynecol и др.).

Публикации на проф. Атанас Щерев

Публикации на проф. Станимир Кюркчиев

Публикации на доц. Таня Тимева

Сборник с тестове по акушерство и гинекология

Публикации на д-р Таня Милачич

Публикации на д-р Петя Чавеева

Публикации на д-р Иван Бочев