Uchastia kongresi(670х300)

Участие на екипа в научни симпозиуми и конгреси

Постоянното повишаване на квалификация и продължаващото медицинско обучение на специалистите от екипа на Медицински комплекс „Д-р Щерев” е от първостепенно значение за ръководството на лечебното заведение. Израз на това е участието на специалисти от болницата в научни събития както в страната, така и в чужбина.

Участия на екипа в научни форуми като делегати

Брой участници 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г.
Научни събития в България 11 10 17 25 15
Международни научни събития в България 26 16 14 18 16
Международни научни събития в чужбина 13 14 13 33 35

Участия на екипа с презентации и научни съобщения

Брой презентации 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г.
Научни събития в България 2 7 4 8 2
Международни научни събития в България 2 3 3 3 6
Международни научни събития в чужбина 2 4 3 4 1