fetalna ehogradiograpfia840x500

Фетална ехокардиография - акценти

- Оптималният срок за феталната ехокардиография е 18-22-ра гестационна седмица. В този срок сърцето на плода е достатъчно голямо, за да се оценят структурите му.

- Времето, необходимо за процедурата, е около 30-45 минути и не е необходима някаква специална подготовка на жената.

- Д-р Наталия Ефтимова, специалист по фетална кардиология: „Когато сърцето се оценява чрез фетална ехокардиография, се диагностицират голям процент от възможните сърдечните аномалии, които могат да се открият, преди бебето да се е родило. И това е така, защото при феталната ехокардиография, детайлно се изследват всички негови структури.“

Фетална ехокардиография

Какво представлява изследването фетална ехокардиография?

Феталната ехокардиография e специализирано ултразвуково изследване, извършвано по време на бременността от специалист по детска кардиология. Чрез феталната ехокардиография се изследва позицията, размера, структурата, функцията и ритъма на сърцето на бебето намиращо се в майчината утроба. Изследването използва двуизмерна ехокардиография (2D), Доплер за оценка на кръвотока през сърдечните клапи и съдове, цветно кодиран Доплер, визуализиращ различни цветове на монитора за по-точно определяне посоката на кръвотока и в допълнение към Доплер изследването. В определени случаи резултатите от феталната ехокардиография определят срока на раждане, както и начина на раждане – по нормален или по оперативен път. Пренаталната диагностика на вродените сърдечни аномалии би предотвратила част от усложненията, свързани с късната диагноза.

В кои случаи се препоръчва фетална ехокардиография?


Изследването се препоръчва при аномалии на сърцето на плода, установени по време на рутинен ултразвуков преглед от акушер-гинеколог, при фамилна обремененост, при нарушения на сърдечната честота на плода или ритъма, при аномалия на друга основна система от органи, при при заболявания на бременната като диабет, фенилкетонурия и други, както и при прием на някои лекарства от жената по време на бременността, при хромозомни аномалии свързани с вродени сърдечни заболявания. Прегледът и консултацията в Медицински компелкс „Д-р Щерев“ се извършват от д-р Наталия Евтимова – детски кардиолог. Прегледът и резултатите задължително се документират. Всяко отклонение ще бъде обсъдено подробно с Вас и при необходимост с проследяващия бременността АГ специалист.

Какви са възможностите на феталната ехокардиография?

Съществуват някои аномалии, които не могат да бъдат открити дори и от подробна фетална ехокардиография, както и такива, които се установяват едва след раждането.

Кои са оптималните срокове за извършване на фетална ехокардиография?

Най-подходящото време за извършване на цялостна фетална ехокардиография е 18-22 гестационна седмица. Извършването на фетална ехокардиография между 15-18 г.с. е възможно, но цялостната оценка е затруднена, което може да наложи повторно изследване между 18-22 г.с. Извършено на фетална ехокардиография след 30 г.с. може да бъде по-трудно поради увеличената телесна маса на плода и на околоплодната течност.

Резултати от фетална ехокардиография

Резултатите от изследването стават готови веднага след завършването на прегледа. В случай, че е открит вроден сърдечен проблем на плода, специалиста по фетална ехокардиография ще обсъди констатациите с пациентката и възможностите за лечение.
Преглед при специалист по фетална медицина - запазете си час

Запишете си час за едно от най-важните изследвания при специалист по фетална медицина, обадете се на тел.: 02 920 09 01.

Важно е да знаете, че е необходимо да се свържете с екипа ни поне две-три седмици преди планираното посещение в клиниката, за да ви предвидим в графика на изключително търсените ни фетални специалисти.

Видео: Прегледи при специалист по фетална медицина

Отново ви срещаме с чаровния д-р Арти, който този път по разбираем и забавен начин ще ви представи едни от най-важните прегледи по време на бременността, когато бъдещата майка се среща със специалиста по фетална медицина. Гледайте анимираното ни видео и научете повече за първи триместър скрининг теста за хромозомни аномалии, за феталната морфология и за късната фетална морфология с доплерово изследване.

Фетална ехокардиография - обобщение

Феталната ехокардиография е преглед, при който феталния кардиолог преглежда само сърцето на плода като го оценява в девет проекции, както напречно, така и надлъжно на гръдния кош. Освен двуразмерния метод, при който се вижда анатомията на сърцето и реалното движение на сърдечните структури, при феталната ехокардиография се използват още цветно-кодиран Доплер, за да се оцени посоката и естеството на кръвния поток, пулсов Доплер, с който се оценява скороста и профила на кръвотока през различните сърдечни структури, и M-mode ехокардиография за оценка на сърдечния ритъм и функция на сърцето. Всичко това дава възможност за цялостна оценка на анатомията, кръвотока и функцията на сърцето, като особено значение има фактът, че тази оценка се извършва от детски кардиолог със специална подготовка в пренаталната кардиология.

Прегледи при специалист по фетална медицина