neurology

Неврология

Неврологичните консултативни прегледи са съобразени със специфичните особености на бременната жена, осигуряващи своевременно лечение при необходимост и съобразено с правилата на добрата медицинска практика.

В Неврологичен кабинет, д-р Цвете Гешева, специалист-невролог, извършва следните прегледи при пациенти с оплаквания като:

  • световъртеж – от централен и периферен произход;
  • главоболие;
  • нарушения на съня;
  • дискови хернии;
  • радикулити;
  • плексити;
  • неврити;
  • полиневрити;
  • полиневропатии.

При необходимост и по преценка на лекаря, пациентите ще бъдат насочвани към специализирани неврологични изследвания, като ЕЕГ (електроенцефалография), ЕМГ (електромиография), Доплерова сонография на мозъчните съдове, компютърна томография на главен и гръбначен мозък, ядрено-магнитен резонанс и други специализирани изследвания при различни клинични показания.

Д-р Цвете Гешева, специалист-невролог, ще извършва прегледи в Медицински комплекс “Д-р Щерев” по следния график:

Четни дати: 09:30 – 11:30; Нечетни дати: 15:30- 17:30

За информация и записване на час:

За информация и записване на час, моля свържете се с “Регистратура” – тел.: (+359)2 920 09 01