UZD

Образна диагностика

Специализираният кабинет по образна диагностика в Медицински комплекс „Д-р Щерев” е основни с гинекологична насоченост. Неговата задача е да предоставя съпътстваща грижа и образни изследвания за изясняване на диагноза при гинекологични оплаквания, лечение на безплодие, гинекологична профилактика и онкогинекология. В специализирания кабинет по образна диагностика се извършва ултразвукова диагностика на женска репродуктивна система, на гърди и на щитовидна жлеза, еластография на различни органи, остеоденситометрия, хистеросалпингография и др. Към направлението за образна диагностика се причислява и сектора по Фетална медицина, на който е отделена отделна секция в нашия сайт. Кабинета по образна диагностика се завежда от д-р Росен Билчев – специалист по образна диагностика и специалист по акушерство и гинекология.