D-r Ivan Stamenov

Детска консултация

Детската консултация е неразделна част от нашите пакети “Педиатрични прегледи и консултации”. По време на детската консултация се извършват следните медицински дейности:

Наблюдение и оценка на физическото и нервно-психическото развитие на детето в съответствие с възрастта му (обстоен преглед, измерване на ръст, тегло, оценка на психическото развитие, измерване на обиколка на глава и гърди, обща оценка на зрение и слух);

Честотата на профилактичните прегледи и консултации съгласно Медицински стандарт “Педиатрия” на МЗ се препоръчва да бъдат както следва:

  • - при деца до 1 година – ежемесечно;
  • - при деца от 1 до 2 години – четири пъти годишно – на всеки три месеца;
  • - при деца от 2 до 7 години – два пъти годишно – на всеки шест месеца.

Даване указания за рационално хранене, наблюдение и оценка за тяхното изпълнение;

Повишаване на защитните сили на организма на детето чрез следене за правилния хигиенен режим на отглеждане, даване на съвети за провеждане на закалителни процедури, даване на указания за провеждане на препоръчителни имунизации;

Диагностично-лечебни дейности, включващи и лабораторни изследвания;

Контролни прегледи с цел проследяване състоянието на детето и ефекта от приложеното лечение, и др.

 

Телефони за информация и записване на час:

Контактен център: (02) 920 09 01