biopsy

Биопсия

Какво представлява биопсията?
Биопсията се извършва под колпоскопски контрол и представлява вземане на малка тъканна проба от изменения участък на шийката на матката за да се прецени хистологично степента (тежеста) на промени и съответното лечение.

Кога се препоръчва биопсия?

  • при наличие на атипичен участък установен чрез колпоскопия;
  • за диференциална диагноза между доброкачествено и злокачествено образувание.

Каква е подготовката за биопсия?
Желателно е поне 24 ч преди колпоскопското изследване да:

  • не използвате вагинални тампони;
  • не правите вагинални промивки; – нямате сексуални контакти;
  • не използвате вагинални глобули и кремове;
  • нямате менструално кървене (оптималните дни за колпоскопия са 10 – 14 ден от менструални цикъл).

Как се извършва биопсията?
При колпоскопия, след идентифициране на атипични участъци, лекарят взема малка тъканна проба от изменения участък (биопсия) с помощта на специални биопсични щипки. Тази процедура се нарича „прицелна биопсия”. Повечето жени усещат само слабо убождане при взимането на пробата. Взетата тъкан се изпраща в специализирана лаборатория, където се изследва под микроскоп за изменения от лекар – хистопатолог. Възможно е слабо кървене (3 – 4 дни) след манипулацията.

Какви са възможните резултати от биопсията?
Ако биопсията не покаже изменения, тогава резултатът е нормален (лисват болестни изменения). Но, ако са налице изменения, те ще бъдат оценени/класифицирани според степента им. Измененията, открити при биопсия на шийката на матката се наричат цервикална интраепителна неоплазия – ЦИН (CIN) и се степенуват като:

  • ЦИН I (CIN1) – лека дисплазия. Наблюдаваните променени клетки са само в долната една трета на епителния слой на шийката на матката;
  • ЦИН II (CIN2) – среднотежка дисплазия. Наблюдаваните променени клетки са ограничени в долната половина на епителния слой на шийката на матката, горната половина е с напълно нормална структура.
  • ЦИН III (CIN3) – тежка дисплазия. Наблюдавните променени клетки са в долните две трети на епителния слой на шийката на матката и carcinoma in situ.

В зависимост от тежестта на измененията се определя поведение и протокол за лечение.