colposcopy

Колпоскопия

Какво представлява колпоскопията?
Колпоскопията е специализирано неинвазивно гинекологично изследване при което се прави детайлен оглед на шийката на матката, влагалището и външните полови органи със специален микроскоп (колпоскоп) под насочено силно осветление и лупно увеличение (от 4 до 40 пъти). Оптичното увеличение, което се прилага разкрива структури недостъпни както за „невъоръженото” око, така и за микроскопското изследване. Така колпоскопията стои на границата между макроскопското и микроскопското изследване. Прототипът на съвременния колпоскоп е конструиран през 1925 г. от Н. Hinselmann.

Колпоскопското изследване има за цел да пресее нормалните и доброкачествени епителни находки от суспектните и злокачествените и да посочи тези изменения, които имат нужда от хистологично изследване (биопсия). Колпоскопията в АГ болница „Д-р Щерев” се извършва със видеоколпоскоп от най-ново поколение.

Използването на видеоколпоскоп позволява:

 • съхранение на образите и създаване на база данни;
 • по – качествено проследяване състоянието на пациентката и сравнение на образите във времето;
 • възможност за консултации с лекари от страната и чужбина.

Кога се препоръчва колпоскопия?

 • патологичен резултат от цитонамазка;
 • носителство на HPV;
 • съмнение за предракови (преканцерози) и ракови изменения по шийката на матката, влагалището и външните полови органи;
 • преди манипулации върху шийката на матката (биопсия, диатермокоагулация, LEEP ексцизия, конизация и др.), както и след тях за проследяване резултатите от лечение;
 • всеки профилактичен гинекологичен преглед.

Каква е подготовката за колпоскопия?
Желателно е поне 24 ч преди колпоскопското изследване да:

 • не използвате вагинални тампони;
 • не правите вагинални промивки;
 • нямате сексуални контакти;
 • не използвате вагинални глобули и кремове;
 • нямате менструално кървене (оптималните дни за колпоскопия са 10 – 14 ден от менструални цикъл).

Как се извършва колпоскопията?
Процедурата се извършва в гинекологичен кабинет, жената се настанява на гинекологичния стол, като гинекологът поставя спекулум във влагалището за по-добра видимост на шийката на матката и цервикалния канал (както при вземане на цитонамазка). Лекарят оглежда с колпоскопа шийката на матката използвайки различи разтвори (проба с оцетна киселина и проба с луголов разтвор), които позволяват по – добро разграничаване на изменените области. По време на прегледа може да се наложи взимане на цервикален секрет за HPV носителство, цитонамазка, а при наличие на атипични участъци да се вземе малка тъканна проба от изменения участък (биопсия) за да се прецени хистологично степента (тежеста) на промени и съответното лечение.

Какво се усеща по време на колпоскопията?
Процедурата не е болезнена, въпреки това е възможно жената да усети лек дискомфорт или да има леко кръвотечение. Това не е в следствие на колпоскопията (колпоскопът остава извън тялото на жената), а в следствие на допълнителни манипулации извършени заедно с колпоскопията.

Какви са възможните резултати от колпоскопията?
Чрез колпоскопското изследване цервикалните находки се разпределят в две групи:

 • Типични цервикални находки, които не се нуждаят от хистологично уточняване;
 • Суспектни цервикални находки — изменения, задължително налагащи хистологично уточняване.