lab

HPV

Какво представлява Човешкият папиломен вирус (ЧПВ)?
HPV (Human Papilomavirus) са двойно – верижни ДНК вируси от семейство Papilomaviridae, класифицирани по типове с номера според реда на откриването им. Познати са над 100 типа на HPV, от които около 40 са свързани с инфекции в гениталната област. Гениталните типове HPV се категоризират според епидемиологичната им връзка с рака на шийката на матката на:

- Нискорискови вирусни типове – 6, 11, 42, 43, 44. Нискорисковите вирусни типове са свързани с нисък риск от прогресиране към рак на маточната шийка. Причинители са на доброкачествени или нискостепенни цервикални лезии, генитални кондиломи или рецидивираща респираторна папиломатоза.

- Високорискови вирусни типове – 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 66. Високорисковите вирусни типове са свързани с изключително висок риск от развитие на злокачествено заболяване. Причинители са на нискостепенни, високостепенни цервикални лезии и инвазивен карцином.

Високорисковите вирусни типове се свързват с развитието на РМШ – установяват се в 99,7% . Откривателят на връзката между ЧПВ инфекцията и РМШ е немският проф. Харалд Цур Хаузен, който през 2008г. получава Нобелова награда за откритието си.

Как се предава Човешкият папиломен вирус (ЧПВ)?
Рискът от заразяване с HPV е много висок, около 80% от жените се заразяват с HPV през сексуалноактивния си живот. Инфекцията се предава изключително по полов път, но също така и при контакт кожа – кожа. Използването на презерватив намалява риска от предаване, но не го елиминира напълно.

Какви са симптомите при Човешкият папиломен вирус (ЧПВ)?
HPV инфекцията най-често е преходна, протича безсимптомнно и не причинява клинични проблеми. В 70% от случаите организмът се справя с HPV до 1 година и в 90% до 2 години посредством клетъчно – медииран имунен отговор. Средната продължителност на новите инфекции е 8 месеца. Въпреки оздравяването на жената, първичната инфекция с HPV не се последва от изграждане на стабилен имунитет т.е. жената не е предпазена от повторно заразяване с HPV от същия или други типове. В около 20% от случаите, обаче, инфекцията не завършва със спонтанно оздравяване, а напредва, бавно и стъпаловидно от ниско- и високо-степенна цервикална лезия към рак на маточната шийка. При нелекувани жени периодът между инфектирането и развитието на рак на маточната шийка се измерва с десетилетия, обикновено 10-20 години.

Кои са рисковите групи и фактори за ЧПВ инфекция?

 • Млада възраст (до 25 г.);
 • Брой на сексуалните партньори;
 • Партньор със рисково сексуално поведение;
 • Ранно започнати полови контакти (под 16 г.);
 • Тютюнопушене;
 • Отслабена имунна система;
 • Лоша интимна хигиена;
 • Стрес.

Кога се препоръчва ЧПВ (HPV) – ДНК тест?

 • Профилактика (скрининг);
 • Резултат от цитонамазка, посочващ съмнение за инфекция с ЧПВ;
 • Контролен ЧПВ – ДНК тест, за проследяване резултат от лечение;
 • Преди ваксинация с цел установяване здравния статус на пациента по отношение на инфекция с ЧПВ.

Как се извършва ЧПВ (HPV) – ДНК тест?

Пробата за ЧПВ – ДНК тест се взема така както се взема материал за цитонамазка. Изследването представлява ДНК анализ на взетата проба и позволява да се установи наличието на вирусна ДНК в нея. HPV тестът се препоръчва успоредно с цитонамазката като двете изследвания не са взаимозаменяеми.