Mother's love

За вашите деца

Безплатни консултативни прегледи за бебета и деца от 1 месец до 14 годишна възраст.

Прегледите се провеждат от лекар физиотерапевт и имат за цел да проследят двигателното развитие на бебето/детето.

  • Всеки Четвъртък от 13:00ч до 16:00ч

Можем да бъдем полезни на Вашите деца с:

Гимнастика при бебета и деца

ЛЕЧЕБНА ФИЗКУЛТУРА ПРИ БЕБЕТА

При бебето физкултурата се прилага под формата на масаж и гимнастика. Те започват през втория месец от раждането и обикновено се правят до шестия месец, а най-добре – до края на първата годна. Масажът и гимнастиката оказват положително влияние върху дейността на почти всички органи и системи. Разширяват функционалните възможности на дихателната и сърдечно-съдовата система, като увеличават белодробната вентилация и кръвоснабдявнето на белите дробове, ускоряват кръвния поток в периферното и централно кръвообращение и подобряват работата на сърцето. Подобряват апетита и улесняват храносмилането. Активират работата на жлезите с вътрешна секреция и повишават обмяната на веществата, с което стимулират растежа и развитието на кърмачето. Развиват и основните най-важни рефлекси.
Масажът и гимнастиката укрепват здравето на детето, като повишават неговите защитни сили срещу различни заболявания. Бебетата, на които се прави масаж и гимнастика, боледуват по-рядко и прекарват заболяванията по-леко.

ЛЕЧЕБНА ФИЗКУЛТУРА ПРИ ДЕЦА

При установяване на слаба мускулатура у детето, особено на гръбната и снижена обща съпротивляемост на организма, е необходимо да се отчете предразположението от изкривяване на гръбначния стълб. Поради това се смята наложително прилагането на профилактични мерки, свързани с подобряването на физическото развитие и закаляването на детето. За оценката на клиничните симптоми за уточняване степента и характера на изкривяването на гръбначния стълб, функционалните и други отклонения на опорно-двигателния апарат, важна роля играят антропометричните изследвания на детето. За провеждането им са необходими определени условия и насоченост към характерни за изкривяването, признаци.
Основната цел на изправителните упражнения е системната тренировка на мускулите по предварително разработена програма за повишаване на тяхната сила, издръжливост и работоспособност, което да им позволи да се противопоставят на развитието на гръбначното изкривяване, а в ранните етапи да върнат в нормата гръбначния стълб. Наред с тази цел изправителната гимнастика трябва да решава много други задачи, по-важни , от които са повишаване общия тонус на организма, развиване на волеви качества и създаването на мотивация за участие в предвижданите профилактични мероприятия, изработване на навик за активна корекция и за изграждане на правилно телодържание, подобряването на функциите на дихателната и сърдечно-съдовата системи и нервно мускулния апарат и др.

Водна гимнастика за бебета

Преди своето раждане всяко бебе се е развивало във вътреутробна течна среда и на практика има изградени рефлекси за поведение в такава. Във водата детето ви е щастливо, защото се движи напълно свободно и безтегловно. Тя поема тежестта на тялото и то може да се движи свободно. Всяко едно потапяне във водата му носи щастливи спомени за безгрижния живот в корема на мама и много хубави емоции, важни за здравето и психическото му развитие. Колкото по-рано Вашето бебе свикне с водата, толкова по-спокойни ще се чувствате като родители и толкова по-безопасни ще бъдат откритите водни пространства за Вашето дете.
Водните занимания във вана за бебета стартират от рано – след 5-та седмица от раждането. Периодът от 5 седмици е необходим за да предпазите бебето от инфекции. Целта на заниманията е бебето да се запознае с водата и да се научи да бъде в хармония с нея. Активните движения във водна среда стимулират физическото и психомоторното развитие, подобряват координацията и нервната система, укрепват костната система и имунитета, подобряват кръвообращението, дишането и развитието на интелекта, нормализират мускулния тонус, действат благотворно върху храносмилането и апетита, формират важни двигателни умения и приучават бебетата да се приспособяват по-бързо и лесно в необичайни и непознати ситуации.
Гимнастиката е особено препоръчителна за недоносени деца. Помага им да се адаптират по-добре към новата среда. Методът показва удивителни ефекти при терапия и лечение на редица физиологични проблеми у бебетата.
Водни занимания се правят на здрави кърмачета. Полезни са при деца с ниско тегло, лош апетит, леки деформации на скелета, забавено двигателно и психическо развитие, често боледуващи, боледуващи от леки и средни форми на рахит и др.
Водните занимания във вана не са препоръчителни при: всички температурни състояния; тежък рахит; в активен стадий на рахит; кръвни и кожни заболявания; големи пъпни и ингвинални хернии; заболявания на сърцето, черния дроб, бъбреците, белия дроб, костната система.
Заниманията започват с подготвителна гимнастика и масаж, за да може бебето да се подготви за ваната. По време на процедура родителите вземат участие и получават съвети за изпълнението на водна гимнастика в домашни условия.
При желание от Ваша страна за извършването на процедурата можете да донесете любима играчка на бебето, надуваемата яка, непромокаем памперс, както и ако предпочитате – негови хавлиени кърпи, масажното му масло и т.н. Процедурата се извършва с участието на родител.

Кинезиотейпинг в детска възраст

Кинезио лентата не съдържа медикаменти, така че не може да доведе до алергични реакции. Това я прави идеално помощно средство за превенция на гръбначни изкривявания, мускулен дисбаланс и др. заболявания, които могат да бъдат продукт на бързото израстване на детския организъм.
В детска възраст, кинезиотейпингът има добро въздействие за:

  • правилно позициониране, корекция на гръбначни изкривявания и преодоляване на мускулния дисбаланс
  • корекция на определени пози или части на тялото, като еквиноварус, еквиновагус, плоскостъпие и др.
  • подпомагане ползата от мануалната терапия или лечебната гимнастика
  • намаляване на мускулния спазъм
  • засилване на релативно слабата мускулатура при ДЦП, Родова травма
  • лимфодренаж при оттоци, в резултат на възникнало възпаление
  • преодоляване на образуването на контрактури
  • балансиране на мускулния тонус

Антропометрични изследвания при деца

В рехабилитацията се ползват общоприетите клинични, антропометрични и функционално-физиологични методи на изследване. Те са приспособени в зависимост от заболяването или служат като превенция за развиването на такива. От оценката се определят целта, задачите и прилаганата методика на лечение, ако е необходима такова. Такива са измерванията на обема на движение на ставите, слабостта и силата на мускулите, кривините на гръбначния стълб и др. За препоръчване е изследванията да се провеждат периодично, поне веднъж годишно, като профилактика, Задачите на лечението при установени изкривявания или склонност към такива, дисфункции на мускули, ограничена способност и др. са насочени към предпазване, премахване, намаляване (редуциране) на симптомите, водещи до причинения дискомфорт. Те са свързани с подобряване на кръво- и лимфообръщението, подобряване трофиката на тъканите, повишаване, понижаване и баланс на мускулния тонус, подобряване на дишането, предпазване от усложнения (пневмония, контрактури, сраствания, гръбначни изкривявания, порочна походка и др.), подобряване координацията и равновесието.
Детето се ражда с изправен гръбначен стълб. В процеса на развитие на статичните функции в детска възраст се появяват т.нар. физиологични извивки на гръбначния стълб. При патологични състояния (заболявания, травми, недостатъчен активитет, бързо израстване) могат да се получат отклонения от нормалното положение на гръбначния стълб – кифози, лордози, сколиози и торзии на гръбначните прешлени. Изкривяванията могат да се установят в различни части и с различна степен на изразеност. Могат да бъдат вродени и придобити.
Гръбначно изкривяване у детето може да бъде регулирано до нормално положение до около 15-16 годишна възраст. След тази възраст се работи за засилване мускулатурата с цел предотвратяване увеличаването на изкривяването. Лечението се изразява в коригираща гимнастика, масаж, физиотерапия, кинезиотейпинг и др.. При наличие на изкривяване или склонност към такова, невземането на мерки може да доведе до мускулен дисбаланс, порочна походка и поза на тялото, развитие на протрузии, дискови проблеми и пр.
При направата на антропометричните измервания, терапевтът наблюдава детето включително и за патологични изменения в неврологична, дерматологична и ортопедична насока. При установяването на задълбочена дисфункция, деформация, скъсен крайник, гръбначно изкривяване над определени градуси, патологични нервни рефлекси, кожни деформации, се насочва консултация със специалист в дадената област, за назначаването на оптимално адекватно лечение и евентуалната нужда от изготвянето на средства, подпомагащи рехабилитационния курс на лечение.

Физиотерапия в детска възраст

В детска възраст физиотерапията намира приложение чрез същите физикални методи и средства, които се използват и при възрастните, но с редица особености и модификации в методиките и дозировките, които трябва добре да се познават и съобразяват в практиката.
В тази огромна дейност голям дял се пада на физикалните фактори с тяхното богато разнообразие и многостранен биологичен ефект – от интраутеринната физиопрофилактика, закаляването и укрепването на растящия организъм до широката профилактика. Своевременното и ранно лечение на заболяванията в детската възраст с правилно индуцирани и правилно дозирани физикални фактори, може да изиграе роля на патогенетична терапия. Предимства на физикалните методи в детската възраст (включително кърмаческата и ранната възраст) е в техния неинвазивен характер, редки и минимални странични реакции при прилагането на адекватни научно обосновани методики и дозировки.
Физикалните фактори предлагат многостранни терапевтични въздействия – противовъзпалителни, бактерицидни и вирусоцидни, десенсибилизиращи, регулиращи, стимулиращи, закаляващи и др. В съчетание с лекарствени средства те потенциират медикаментозната терапия и интензифицират оздравителния процес; намаляват възможността за хронифициране на заболяването и усложненията му.
Увеличават степента на функционално възстановяване на хронично болното дете и служат като спомагателен фактор при комплексното лечение при антропометрични отклонения.