kasa

Начини на плащане и банкова сметка

Плащане в брой:

Плащанията в брой се извършват на касата на лечебното заведение. Заплащането се извършва в лева /BGN/. В близост до лечебното заведение има банкомат както и клонове на банки, където е възможна обмяната на валута.

Плащане с банкови карти:

Плащането с банкови карти се извършва чрез терминално устройство ПОС /ПОС терминал/ към системата БОРИКА. Видове приемани карти: Visa, Visa Electron и V PAY, MasterCard, Maestro и MasterCard Electronic, както и местните карти с логото на БОРИКА.

Плащане по банков път:

Плащането по банков път се извършва чрез превод към сметката на лечебното заведение в Societe Generale Експресбанк.

Преди да направите превода е необходимо да се свържете с нашите медицински секретари на телефон 0886 606 747 за да уточните точната сума и сметката по която да извършите плащането.

МЦ “Репродуктивно здраве” ООД – IBAN: BG05TTBB94001525493300,
BIC: TTBBBG22, Банка: Societe Generale Експресбанк

САГБАЛ “Д-р Щерев” ЕООД – IBAN: BG57TTBB94001525477232,
BIC: TTBBBG22, Банка: Societe Generale Експресбанк

Абонаментно обслужване към доброволни здравноосигурителни фондове:

Осигуреното лице няма финансови задължения (не дължи суми на каса) към лечебното заведение в рамките на осигурителният му лимит и обхвата на здравноосигурителният му пакет.