Момчил Ризов

Момчил Ризов

Позиция:
Биолог, Генетична лаборатория

Контакти:
ул. „Христо Благоев“ №25-31, ж.к. „Разсадника“, гр. София
02 920 0901

Момчил Ризов прилага различни методи от молекулярната биология и генетика в областта на репродуктивната медицина. Владее и прилага най-новите съвременни подходи за анализ и оценка на генетичния статус на преимплантационни ембриони (PGT-A, PGT-SR и PGT-M), включващи aCGH и NGS.

Образование
2013: Магистърска степен по „Биология на развитието“ от СУ „Св. Климент Охридски“
2010: Бакалавърска степен по „Молекулярна биология“ от СУ „Св. Климент Охридски“

Участия в научни форуми
• Постер презентация: Rizov M., Gulenova D., Penchev V., Popova M., Antonova I., Necheva V., Nikolov G., Sofia (Bulgaria): Mutations in FV and FII genes as a prerequisite for miscarriages and assisted reproduction cycle failures. XXI NATIONAL CONGRESS of the Bulgarian anatomical Society with international participation.
• Penchev V, Popova M, Rizov M., Antonova I, Gulenova D, Nikolov G. Does the concentration of mtDNA in a single blastomere affect the cleavage rate of the human embryo? 13th Preimplantation Genetic Diagnosis International Society Annual Meeting Canterbury, UK,  29th April – 2nd May 2014.
• В. Пенчев, Г. Николов, И. Велковски, Г. Станчева, С. Бичев, М. Ризов, И. Димова: Делеция на PIGL гена при фетус с тежки сърдечно-съдови малформации – вероятност за проява на CHIME-синдром, Конгрес по редки болести, 2014, Пловдив, България.
• V. Penchev, M. Popova, M. Rizov, I. Antonova, D. Gulenova, G. Nikolov: Application of microarray preimplantation genetic screening in donor oocyte program: a case report” – poster presentation, PGDIS meeting 2015, Chicago, USA
• Постер презентация: Rizov М, Elena М, Gulenova D, Anotnova I, Popova M, Nikolov G, Penchev V: RESULTS OF ESTBLISHMENT OF MICROARRAY BASED PREIMPLANTATION GENETIC DIAGNOSIS FOR ANEUPLOIDY SCREENING IN ASSISTED REPRODUCTION PRACTICE. 11th Balkan Congress of Human Genetics, Belgrade, Serbia, 17th - 20th September 2015
• Rizov M., Marinova EV, Popova MN, Tzoneva DA, Antonova IA, Gulenova DM,Dimova II, Nikolov GI , Penchev VM: Importance of whole karyotype preimplantation screening for infertility patients with balanced translocations - poster presentation, PGDIS meeting 2016, Bologna, IT
• Rizov M., Marinova E, Popova M, Tzoneva D , Antonova I, Nikolov G: APPLICATION OF NEXT-GENERATION SEQUENCING FOR BALANCED TRANLOCATIONS IN PREIMPLANTATION EMBRYOS - oral presentation, 12th BALKAN CONGRESS OF HUMAN GENETIC; 8th NATIONAL CONFERENCE FOR RARE DISEASES 8-10 September 2017 – Plovdiv, Bulgaria
• Elena Marinova,; Valentin Penchev,; M. Rizov,; I. Antonova,; D. Gulenova,; M. Popova,; Gueorgui Nikolov,; V. Penkov,; I. Dimova. Implementation of the next generation sequencing based preimplantation genetic screening in the clinical practice: challenges and benef. PGDIS 2017. March 2017
• M. Rizov, V Penchev, E Marinova, G Nikolov and I Dimova: Correlation of VEGFA polymorphism +405 G/C with reproductive failure in Bulgarian patients- e. poster presentation, EUROPEAN HUMAN GENETICS CONFERENCE 2017 Bella Center | Copenhagen, Denmark | May 27 – 30
• K. Belemezova, M. Rizov, M. Hristova-Savova, E. Nikolova, T. Timeva, T. Milachich, M. Yunakova, P. Andreeva, P. Chaveeva, A. Shterev, V. Djonov, I. Dimova Numerical and structural genomic aberrations in spontaneous abortions, detected by array CGH and NGS analysis; EUROPEAN HUMAN GENETICS CONFERENCE 2018, June 17, 2018
• M. Rizov, D. Kachakova, K. Belemezova, E. Nikolova, M. Hristova-Savova, T. Milachich, T. Timeva, P. Andreeva, R. Kaneva, A. Shterev, I. Dimova; Expression of angiogenic factors VEGFA/VEGFR2 and chemokines SDF-1/CXCR4 in spontaneous abortions; EUROPEAN HUMAN GENETICS CONFERENCE 2018, June 17, 2018

Научни публикации
• V. Penchev, M. Popova, M. Rizov, I. Anotnova, D. Gulenova, G. Nikolov “Does the concentration of mtDNA in a single blastomere affect the cleavage rate of the human embryo?” (2014), Chromosome research, Volume 22, Issue 4
• V Penchev, E Marinova, M Rizov, I Antonova, D Gulenova, M Popova, G Nikolov, V Penkov and I Dimova “The Role of +405 G/C VEGF A Polymorphism in Women with Recurrent Implantation Failure, Endometriosis and Miscarriages after ICSI-ET Cycles“, EC Gynaecology, Volume 1 Issue 3 – 2015
• Rizov M.l, Andreeva Petya, Dimova Ivanka “Molecular regulation and role of angiogenesis in reproduction“,Taiwanese Journal of Obstetrics and Gynecology 2016

Молекулярна генетика
Репродуктивна медицина
Механизми в ебрионалното и пренаталното развитие
Иновативни методи за молекулярна и генетична диагностика

Видео: Генетичната ни лаборатория

Много от модерните възможности на медицинската генетика звучат като научна фантастика. Те обаче са тук при нас и благодарение на нашите специалисти в Генетичната ни лаборатория са на разположение на лекарите и пациентите на Медицински комплекс „Д-р Щерев“. Впечатлени от „медицината на бъдещето“ решихме да направим специално видео за изключително интересната и ползотворна работа на нашите генетици. В него те разказват за напредъка на генетиката и как тя може да помогне на двойките с репродуктивни проблеми и на бременните жени. Гледайте и вие клипа ни за „музиката на гените“: