AH1

Асистиран хетчинг с лазер (AH)

Какво представлява:

Хетчингът (излюпването) е естествен процес, при който бластоцистът излиза от зона пелуцида (ЗП), многослойната гликопротеинова обвивка, заобкаляща яйцеклетките и ембрионите. Асистираният хетчинг е процедура, при която изкуствено се изтънява или пробива зона пелуцида, целта е увеличаване на шансовете на ембриона за успешно имплантиране в лигавицата на матката. За първи път този метод се прилага през 1989 година, а в Медицински комплекс “Д-р Щерев” от 2000 година. Техниките за асистиран хетчинг са механични, химични и с лазер. При механичните се изтънява и пробива зона пелуцида с микропипети. Химичните включват използването на киселинни разтвори, най-често тироиден разтвор и протеинази.

В Медицински комплекс “Д-р Щерев” се прилага техниката на асистиран хетчинг с лазер.  Това е най-съвременната и даваща най-добри резултати техника. Техниката представлява поставяне на ембрионите в специална хранителна среда. Петрито, съдържащо набелязаните за асистиран хетчинг ембриони, се поставя под микроскоп. Обвивката на всеки ембрион се оразмерява чрез софтуерна компютърна програма и лазерния лъч се позиционира върху нея. Програмата е направена за клинични цели и има защитни кръгове, които предпазват ембрионите от манипулацията.

Каква е целта:

Чрез приложението на асистиран хетчинг с лазер, обвивката на ембриона (зона пелуцида) може да се изтъни или напълно да се отвори, за да може през нея по-лесно да се „излюпи” ембриона, когато настъпи времето му за имплантация. Това излизане (hatching) е напълно естествен процес, който предхожда и в естествени условия имплантацията.

С какво помага:

Техниката подпомага естествения процес на „излюпване”, който понякога е затруднен или невъзможен, поради удебелена или много твърда обвивка на ембриона.

При кои случаи се прилага:

  • напреднала репродуктивна възраст на жената (> 35 г.);
  • високи нива на фоликулостимулищаия хормон (FSH);
  • удебелена зона пелуцида (>13 µm);
  • предишни неуспешни ин витро процедури (>2 бр.);
  • при трансфер на размразени ембриони, поради вероятното втвърдяване на зона пелуцида.