Embryoscope

Ембриоскопия (Time-lapse embryo imaging)

Какво представлява:

Ембриоскопията или time-lapse imaging осигурява постоянно 24-часово наблюдение на цялостното развитие на ембрионите посредством вградена микро-камера (т.нар. ембриоскоп). Наблюдението се осъществява в специален инкубатор, осигуряващ всички необходими условия за развитие на ембрионите, наподобяващи тези в маточното тяло.

Микро-камерата заснема ембрионите на определени интервали, по време на тяхното делене от 1-вия ден до 5-тия ден на оплождането им, без да ги уврежда или пречи на тяхното развитие. Така се получава наслагване на образ, подобен на филм.

Ембриоскопията е аналогична на поставяне на камера в матката на жената.

Каква е целта:

Наблюдавани директно в инкубатора, ембрионите не се подлагат на излишен стрес при тяхното изнасяне извън инкубатора за допълнителна оценка. Чрез специален софтуер и с помощта на опитен и обучен специалист се осъществява детайлна и пълна оценка на ембрионите преди тяхната имплантация – както по отношение на темпа на делене на ембрионите, така и по отношение на времевите интервали между различните деления (дробене) на ембрионите. Софтуерът позволява степенуването на ембрионите от най-добър за имплантация до най-неадекватен по отношение на деленето на ембрионите.

С какво помага:

  • Подбор на ембрионите с най-висок потенциал за имплантация. Ембриоскопията предоставя много ценна информация за действителното „поведение” на ембриона в процеса на деленето на клетките му, вкл. и евентуални грешки в развитието му. Това позволява да се селектират ембриони с възможно най-добър имплантационен потенциал сред останалите ембриони на дадена двойка;
  • По-висок процент бременности. Новата технология позволява да се подберат ембрионите с най-висок шанс за раждане на здрав и жизнен плод. Това е особено важно при пациентки с добър отговор на стимулацията, при които ембриоскопията позволява да се подберат ембрионите с най-добри характеристики за имплантация сред „видимо сходните добри ембриони за трансфер“, проследявайки тяхната история на делене;
  • Предварителен генетичен скриниг за хромозомни аномалии. Според проучвания, продължителното наблюдение на ембрионите преди тяхната имплантация в матката, позволява да се разграничат ембрионите с хромозомни аномалии. На базата на наблюдението и оценката на ембироните, те се класифицират в 3 рискови категории – ниска, средна и висока. Процентът бременности, постигнат с трансфер на ембриони от групата с най-добри ембриони и съответно с най-нисък риск по тази оценка, е 61%. За сравнение, процентът бременности в средната група е едва 5%, а в групата с висок риск (т.е. с недобри според анализа ембриони) е 0%. Това изследване потвърждава наблюдението на специалистите за връзката между бързото или бавно развитие на ембрионите, аномалиите в тях и процента постигнати бременности.

При кои случаи се прилага:

  • при добър отговор на контролираната овариална хиперстимулация и голям брой добити ембриони (над 6-7 нормално оплодени зиготи). Целта при тези пациенти е да се подберат ембрионите с най-висок имплантационен потенциал за раждане на жив и здрав плод;
  • при няколко неуспешни ин витро опита. При тези пациенти целта е да се идентифицират причините за имплантационния неуспех чрез проследяване особеностите в развитието на ембрионите. За тези пациенти резултатът от наблюдението има по-скоро информативен характер, даващ основание за промяна на подхода при следващ опит.