Калциева активация

Какво представлява:
Специална хранителна среда, която е разработена с калциев йонофор, в която годните за инжектиране яйцеклетки се поставят след ICSI процедурата за определено време. Методиката се използва само по индикации, като процедура трае средно около 2 часа.

Каква е целта:
Специалната среда има за цел да имитира естествената калциева активация, която настъпва след пропускането на един сперматозоид в яйцеклетката.

С какво помага:
При поредица от опити със собствени яйцеклетки и липса на оплождане, калциевата активация помага част от тези яйцеклетки да реализират оплождане. Методиката значително увеличава (до около 20%) шансовете при двойки, при които в поредица от опити няма никакво оплождане.

При кои случаи се прилага:

  • повторяема предходна липса на оплождане на всички яйцеклетки и последващо развитие на ембриони от тях (TFF/Total Fertilization Failure);
  • при получаване на ембриони с голям процент фрагментация и неправилно делене;
  • при абнормално оплодени яйцеклетки в предходен опит.