co-cult

Ко-култивиране на ембриони

Какво представлява:

Процедурата представлява взимане на малко количество клетки от лигавицата на матката на жената един или няколко месеца преди стимулацията. Тази манипулация стимулира развитието на лигавицата на матката, което допълнително спомага за увеличаване на възможността за имплантиране на ембрионите. Следва обработка и отглеждане на клетките с цел да се размножат. При достигане на необходимото количество, те се замразяват и се съхраняват на -196 С в течен азот. Жената се подлага на хормонална стимулация и няколко дни преди пункцията на фоликулите и добиването на яйцеклетките, замразените клетки се размразяват и отново се „посяват” в петрито, където ще се отглеждат ембрионите. Култивирането им заедно продължава до деня на ембриотрансфера, когато само ембрионите се поставят в матката на жената.

Каква е целта:

При естествени условия ембрионът в организма на жената постоянно е в контакт с различни видове клетки. При ко-култивирането, поради взаимодействието между развиващия се ембрион и клетките от матката, както и поради отделянето от клетките на вещества, които са полезни за ембрионите, се получават ембриони с по-добро качество и с по-голям шанс за имплантиране.

 С какво помага:

Ко-култивирането спомага за подобряване на качеството на ембрионите и подготовката на техния „диалог” с матката след ембриотрансфер.

При кои случаи се прилага:

  • доказан имплантационен проблем;
  • няколко неуспешни предходни процедури;
  • лошо качество на ембрионите в предходна процедура.