sample

Анализ на рецептивността на маточната лигавица (ERA)

Какво представлява:

ERA, в съкращение от Endometrial Receptivity Array, е тест, при който се анализира рецептивността на маточната лигавица за успешна ембрионална имплантация. Тестът е разработен и патентован след 10 години научни проучвания от Института по инфертилитет на Валенсия (IVI – Instituto Valenciano de Infertilidad) и се извършва единствено в този център в Испания. Медицински комплекс „Д-р Щерев” има договорни партньорски отношения с IVI Валенсия, за да предложи изследването за своите пациенти с показания за неговото приложение.

Тестът се извършва посредством ендометриална биопсия (биопсия на маточната лигавица) в определен ден от месечния менструален цикъл. Процедурата е бърза и се извършва в амбулаторни условия от лекуващия гинеколог. Представлява вземане посредством специален катетър на малка проба тъкан от маточната лигавица. Получената проба се съхранява и транспортира в специални условия до партньорската лаборатория, където се подлага на високоспециализиран генетичен анализ. В последствие специализиран разработен за целта софтуер обработва получените данни и квалифицира маточната лигавица като „рецептивна” или „нерецептивна.”

Каква е целта:

Изследването се основава на определяне на профила на генна експресия на ендометриалната тъкан, при което се анализират 238 гена, свързани с имплантацията. Неговата цел е да се определи дали т.нар. “имлантационен прозорец” или периодът, през който се случва контактът между ембриона и ендометриума, е в обичайните си времеви граници и съответства на ултразвуковата картина и типа на маточната лигавица, или е изместен във времето.

С какво помага:

При определен процент от пациентите с няколкократни неуспешни ин витро/ICSI процедури, причината за ненастъпване на бременност може да се дължи на липса на маточна рецептивност в периода около ембриотрансфера. При тези пациенти генетичният анализ чрез ERA дава резултат „нерецептивен ендометриум” или с други думи наличие на маточна лигавица, която не би приела имплантацията на оплодения ембрион. В този случай прозорецът на имплантация може да е изместен по-напред (пре-рецептивен) или по-назад (пост-рецептивен) в менструационния цикъл. При наличието на „изместване” могат да бъдат предприети коригиращи действия, чрез които да се повиши шансът за успешно имплантиране и респективно зачеване в последваща ин витро/ICSI процедура. Ако чрез ERA се установи такова изместване, се пристъпва прилагането на т.нар. “персонализиран ембриотрансфер.” При него връщането на оплодените ембриони се извършва в тези дни от месечния цикъл, при които анализът е показал добри данни за възможна имплантация.

При кои случаи се прилага:

  • възраст на жената до 38 години (със собствени яйцеклетки)
  • стойности на FSH под 8mIU/mL;
  • нормален яйчников резерв;
  • извършени неуспешни опити с аспирирани над 6 зрели яйцеклетки;
  • над 3 неуспешни IVF/ICSI цикъла, при които са върнати поне 2 ембриона с добро качество във всеки цикъл (този критерий се отнася и за пациенти, ползвали донорски яйцеклетки);
  • дебелина на маточната лигавица над 6 мм.

kletki