imsi apparature

Морфологично селектиране на сперматозоиди (IMSI)

Какво представлява:

Морфологията на сперматозоида играе важна диагностична роля при определяне на мъжкия фертилизационен потенциал. Методът IMSI (Intracytoplasmic morphologically selected sperm injection),  в съчетание с прецизния морфологичен анализ на сперматозоидите – MSOME (Motile sperm organelle morphology examination), е до момента единствената техника, която позволява селекция на най-добрите сперматозоиди за интрацитоплазмено инжектиране (ICSI) в реално време в зависимост от тяхната подвижност, морфологични и органелни характеристики.  Методът е разработен през 2001 година. Използва се инвертен светлинен микроскоп, снабден с оптична система за контраст и дигитална камера за постигане на увеличение над 6000 пъти, много по-голямо от стандартно използваните 200х или 400х при ICSI процедурата

Каква е целта:

Избиране по неинвазивен начин най-подходящият в морфологично отношение сперматозоид, за да се подпомогне процесът на оплождане и също така да се подобри развитието на ембрионите при двойки, при които мъжкият фактор е основната причина за неуспех от проведените предишни ICSI процедури.

С какво помага:

Изборът на сперматозоиди за IMSI, които са с нормална морфология, се свърза с по-високо качество  на получените бластоцисти, с по-висок процент имплантация и бременности и с понижаване в честотата на спонтанните аборти.

При кои случаи се прилага:

  • предходни неуспешни ICSI процедури;
  • тежък мъжки фактор (тежка Oligoasthenozoospermia или морфология по Kruger под 4%);
  • високи нива на ДНК фрагментация на сперматозоидите;
  • малък брой добити ембриони с добро качество на ден 5-ти при предходна процедура.