spindle

Анализ на делителното вретено на яйцеклетката и нейната обвивка (Spindle & ZP view)

Какво представлява:

Анализа на делителното вретено на яйцеклетката и нейната обвивка (Spindle & ZP View) е технология, позволяваща да се направи оценка на характеристиките на яйцеклетката и да се определи оплодителния и имплантационния потенциал на яйцеклетките.

С напредъка на оптичните и компютърните технологии, делителното вретено на яйцеклетката се визуализира в реално време в процеса на инжектиране на яйцеклетката със сперматозоид, като в допълнение могат да се оценят нейните зрялост и качество. Оценката на делителното вретено, разположението му в яйцеклетката и плътността на белтъци и други структури в обвивката й е изключително важно, тъй като именно те определят и имплантационния потенциал на бъдещите ембриони.

Каква е целта:

Анализа на делителното вретено на яйцеклетката и нейната обвивка (Spindle & ZP View) позволява много точно да се определи часът на изпълнение на ICSI процедурата и извършване на техниката по начин, по който да не се разстрои генетичния материал в него, ако делителното вретено е изместено.

С какво помага:

Анализа на делителното вретено на яйцеклетката и нейната обвивка (Spindle & ZP View) допринася за по-висок процент оплодени яйцеклетки при ICSI процедура, за по-добро качество на ембрионите и съответно по-висок процент бременности. Допълнително предимство на този метод е, че може да се използва и като скринингов за имплантация на ембрион с генетичен риск.

При кои случаи се прилага:

  • намален яйчников резерв;
  • малък брой добити яйцекледки в следствие на лош яйчников отговор на стимулация;
  • нисък процент на оплождане при ин витро или ICSI процедура;
  • липса на оплождане вследствие ин витро или ICSI процедура.

1 2