sperm

Замразяване на сперматозоиди

В кои случаи се прави замразяване на сперматозоиди?

 • При двойки, подлагащи се на асистирани репродуктивни технологии, при които в деня на извършване на вътрематочната инсеминация или пункцията на фоликули при ин витро или ICSI, партньорът ще отсъства;
 • Лоши параметри на спермограмата, с цел акумулиране на повече сперматозоиди. При сериозни отклонения от нормата на спермограмата, когато се наблюдава намален брой добре подвижни сперматозоиди е възможно да се извърши няколкократно замразяване. По този начин се замразяват и съхраняват отделни проби, като когато е необходимо те се обработват и събират. В резултат на това се получава по-голямо количество сперматозоиди, които да се използват;
 • При липса на сперматозоиди в еякулата – Azoospermia, в определени случаи такива се откриват в епидидимиса (мястото над тестиса, където съзряват сперматзоидите) или в тестиса. Манипулацията PESA или TESE се извършва предварително. При откриване на сперматозоиди те могат да се замразят и съхраняват, тъй като след това жената от двойката се подлага на хормонална стимулация, след което се извършва ICSI на яйцеклетките със замразените сперматозоиди;
 • При двойки, подлагащи се на асистирани репродуктивни технологии, при които партньорът има затруднение да отдели семенна течност – в този случай се препоръчва предварително замразяване на семенна течност, в случай, че в деня на извършване на вътрематочната инсеминация или пункцията на фоликули при ин витро или ICSI, партньорът не успее да отдели еякулат. Това често се дължи на психологически смущения и повишени нива на стрес в деня на манипулацията;
 • Предстояща химио или лъчетерапия, независимо върху коя част от тялото ще се извършва;
 • При предстояща операция при онкологични или други заболявания на тестисите;
 • С цел запазване фертилните способности при възрастни мъже с генетични проблеми (напр. делеции в Y хромозомата);
 • При предстояща вазектомия;
 • По собствено желание.

Какви са стъпките за замразяване на сперматозоиди в Медицински комплекс „Д-р Щерев”?

Стъпка 1 | Подготвителни изследвания: изследване за инфекциозни заболявания – СПИН, Сифилис, Хепатит В, Хепатит С, Микробиология на еякулат;

Стъпка 2 | Записване на час за замразяване и съхранение на сперматозоиди;

 • Необходимо е да спазвате полово въздържание между 3 – 5 дни, а при мъже с единично подвижни сперматозоиди – 8 – 10 дни;
 • Да не сте приемали концентрирани алкохолни напитки и антибиотици в предходните 2 седмици;
 • Да дадете материал в специално оборудвано за целта помещение.

Стъпка 3 | Обсъждане със пациента на качеството на материала, който подлежи на замразяване;

В деня на предоставяне на еякулата, материалът се оценява (в рамките на 15 – 20 минути) и се дава становище дали подлежи на замразяване. Следващата стъпка е малка част от еякулата да се замрази и размрази отново, с цел оценка преживяемостта на сперматозоидите след размразяване (т.нар. тест за криотолерантност).

Семенната течност се поставят се в специални среди за замразяване, сертифицирани за качество и одобрени за използване при АРТ процедури и се поставя в специално предназначени контейнери с течен азот.

Стъпка 4 | Попълване на Декларация за информирано съгласие за замразяване и съхранение на сперматозоиди, в която се посочва и желаният срок на съхранение;

Стъпка 5 | Замразяване и съхранение на сперматозоидите;

Стъпка 6 | След изтичане на отбелязаният срок на съхранение в декларацията и в случаите, когато пациента не е декларирал удължаване срока на съхранение, сперматозоидите се унищожават. Ако желаете да удължите срока на съхранение на сперматозоидите препоръчваме да се свържете с нас и да заявите вашето желание 1 -2  седмици преди да изтече срока отбелязан в декларацията.