oocyte

Замразяване на яйцеклетки

Яйцеклетката е една от най-големите клетки в човешкият организъм. Тя е средно 50 пъти по-голяма от сперматозоида и съдържа генетичен материал, 96% вода и енергийни вещества в такава концентрация, че тази една единствена клетка снабдява с енергия оформянето на цял един ембрион и зараждането на живота през първите 7 дни от деленето на зиготата. Запазването на единна цялост на всеки компонент на яйцеклетката е от съществена значимост за успеха при замразяването.

Какво трябва да се знае за замразяването на яйцеклетки (гамети)?
Витрификацията е най-съвременният и работещ метод за замразяване на яйцеклетки. Чрез витрификация много по-бързо се замразява материал в среда на специални защитни (криопротекторни) препарати, което не позволява формирането на водни кристали в яйцеклетката, които да разрушават нейната структура. Медицински комплекс “Д-р Щерев” е първата болница в България, която прилага успешно метода на витрификация още през 2007 година.

За да бъдат извлечени яйцклетки за замразяване е необходимо жената да се подложи на пункция на фоликули под краткотрайна венозна анестезия (приблизително 15 – 30 мин.) и аспириране на яйцеклетките. За добиването на по-голям брой зрели яйцеклетки (минимум 6) е необходима и контролирана овариална хиперстимулация (КОХС). Стимулацията продължава приблизително 10-12 дни;

След пункцията (аспирацията) на яйцеклетката тя се поставя в специални препарати (криопротектори), които извличат или превръщат огромното водно съдържание на клетката в гел. Яйцеклетката се обработва с няколко разтвора и когато водното съдържание в нея намалее, се поставя в камера при екстремна температура от -196 °C. Криопротекторите са старателно подбрани така, че да правят възможно „заспиването” на яйцеклетката в течния азот и респективно нейното завръщане към активен живот при размразяването й, когато обратно поема същото количество вода, което се е отделило при замразяването.

За да има реален шанс за забременяване, жената трябва да замрази поне 10 яйцеклетки. Причината за това е, че след размразяване годните за оплождане яйцеклетки са около 70-80%. Това показва, че от 10-те, при 2-3 замразени гамети шансът за бременност не е толкова голям.

Препоръчителната възраст за замразяване е до 30–33 години, когато  яйчниковата функция е активна и има значителен яйчников резерв, а и яйчниците реагират добре на стимулацията. Именно до тази възраст вероятността на яйцеклетките да са носители на генетична аномалия е по-малка.

В кои случаи се  замразяват яйцеклетки?

  • За запазване репродуктивните способности на жената, изключително под 35 годишна възраст;
  • При наличие на онкологично заболяване с цел запазване на фертилитета на жената след химио или лъче-терапия;
  • При жени, при които яйчниците намаляват своята функция преждевременно в по-ранна възраст;
  • При жени с фамилна анамнеза за преждевременна менопауза;
  • При ин витро процедури, при които съпругът е възпрепятстван навреме да отдели материал (сперма), което от своя страна води до „престаряване на яйцеклетките” още преди да са подложени на оплождане извън организма;
  • При жени, които планират да отложат раждането на дете на по-късен етап.

Какви са стъпките за замразяване на яйцеклетки в Медицински комплекс „Д-р Щерев”?

Стъпка 1 | Подготвителни изследвания: ултразвуков преглед, СПИН, Сифилис, Хепатит В, Хепатит С, Микробиология на влагалищен секрет, цитонамазка;

Стъпка 2 | Контролирана овариална хиперстимулация (КОХС) и пункция на фоликули;

Стъпка 3 | Обсъждане със жената на качеството и броя на яйцеклетките, които подлежат на замразяване;

Стъпка 4 | Попълване на Декларация за информирано съгласие за замразяване и съхранение на яйцеклетки, в която се посочва и желаният срок на съхранение;

Стъпка 5 | Замразяване и съхранение на яйцеклетките;

Стъпка 6 | След изтичане на отбелязаният срок на съхранение в декларацията и в случаите, когато жената не е декларирала удължаване срока на съхранение, яйцеклетките се унищожават. Ако желаете да удължите срока на съхранение на яйцеклетките препоръчваме да се свържете с нас и да заявите вашето желание 1 -2  седмици преди да изтече срока отбелязан в декларацията.