Удължаване срок на съхранение

Удължаване срока на съхранение на сперматозоиди, яйцеклетки или ембриони се извършва след изразено желание от страна на пациентите.  Заплащането на удълженият срок на съхранение се извършва по един от следните начини:

Плащане в брой:

Плащанията в брой се извършват на касата на лечебното заведение. Заплащането се извършва в лева /BGN/. В близост до лечебното заведение има банкомат както и клонове на банки, където е възможна обмяната на валута.

Плащане с банкови карти:

Плащането с банкови карти се извършва чрез терминално устройство ПОС /ПОС терминал/ към системата БОРИКА. Видове приемани карти: Visa, Visa Electron и V PAY, MasterCard, Maestro и MasterCard Electronic, както и местните карти с логото на БОРИКА.

Плащане по банков път:

Плащането по банков път се извършва чрез превод към сметката на лечебното заведение в Societe Generale Експресбанк.

Преди да направите превода е необходимо да се свържете с нашите медицински секретари /Каса/ на телефон 0886 606 747 за да уточните точната сума съответстваща на желаният от вас срок на съхранение.

Банкова сметка:

САГБАЛ “Д-р Щерев” ЕООД – IBAN: BG57TTBB94001525477232,
BIC: TTBBBG22, Банка: Societe Generale Експресбанк