20140427-152837_670

Информация за донори

“За света ти може да си един човек, но за един човек ти може да си целия свят!”

Габриел Гарсия Маркес

Телефон за връзка : 0892 22 59 74, 0894 51 15 86

E-mail: donation@shterevhospital.com

Да бъдеш донор на яйцеклетки е висша проява на човечност, съпричастност и добрина към нуждаещите се семейства.

 

Критериите за избор на донори на яйцеклетки са следните:
Консултация
Процедура
Митове

Ако искате да станете дарител на яйцеклетки в Медицински комплекс “Д-р Щерев”, вие трябва да се свържете с нас на телефони 0892 22 59 74,0894 51 15 86 или чрез e-mail donation@shterevhospital.com, за да насрочите час за консултация с координатора на програма OPTIMA EGGS. Ще бъдете поканени на събеседване в клиниката, където ще получите разяснения за всички медицински, правни и етични аспекти на процедурата.

Подборът на дарители на яйцеклетки се извършва само от лицензирани инвитро центрове, чиято дейност се контролира от Изпълнителна агенция по трансплантация /ИАТ/.

Критерии за кандидатстване на дарители на яйцеклетки:

  • Възраст между 18 и 34 години при неродствено и между 18 и 38 години при родствено даряване;
  • Поне едно живородено дете;
  • Да не сте поставени под запрещение;
  • Липса на фамилна анамнеза за наследствени заболявания;
  • Отрицателни тестове за HIV, HBV, HBC и сифилис;
  • Липса на заболявания или състояния, които крият риск за здравето и живота на дарителя или за увреждане на неговата бъдеща репродуктивна способност;
  • Писмено съгласие, заверено от нотариус.

Включващите критерии отговарят на Наредба 28 от 20 юни 2007 г. за дейности по асистирана репродукция на Министерство на здравеопазването. Съставени са въз основа на редица етични съображения и правнонормативни изисквания.

След успешното преминаване на консултация за дарителство на яйцеклетки,се насочва жената – кандидат за дарител, към лекар за общ медицински преглед и пълен набор от гинекологични, хормонални, серологични и генетични изследвания, съгласно Наредба 28 от 20 юни 2007 г. и правилата по дарителска програма OPTIMA EGGS на Медицински комплекс „Д-р Щерев“.

Когато се набавят всички изследвания и документи и след синхронизиране на менструалния цикъл с този на реципиента, се налага дарителят на яйцеклетки да посещава лечебното заведение няколко пъти за извършване на ултразвукови прегледи и проследяване нивата на определени хормони до деня на назначаване на пункцията. Стимулацията започва от 2-ри или 3-ти ден на цикъла и продължава от 10 до 14 дни.

Процедурата започва с прилагане на медикаменти под формата на подкожни инжекции с цел стимулиране на яйчниците за развитие на достатъчен брой фоликули. Най-често са необходими от 1 до 3 подкожни инжекции дневно, като пациентките могат да си ги поставят сами (получават инструкции за апликация от акушерка) или идват на място в клиниката.

Яйчниковият отговор варира и зависи от BMI (индекс на телесното тегло), тютюнопушене и други, поради това видът на лекарствата и техните дози се определят индивидуално от лекуващия лекар. Желателно е по-време на процедурата тютюнопушенето да бъде ограничено.

За узряването на яйцеклетките е необходима една финална инжекция, която се поставя в точен час преди пункцията. В деня на манипулацията жената трябва да е гладна и жадна, като преди това е минала консултация с анестезиолог.

След поставяне на краткотрайна венозна упойка под ултразвуков контрол с помощта на специална аспирационна система през влагалищната стена, се аспирира течността от фоликулите, съдържаща яйцеклетки. Аспирираната течност се предава на ембриолога, който оценява и преброява яйцеклетките. Фоликуларната пункция продължава 15–20 мин. и е напълно безболезнена. На пациентката се прави последващ гинекологичен преглед, целящ да установи общото ѝ състояние.

След кратък престой и следене на артериалното налягане, пациентката получава съвети за режима си след манипулацията и може да напусне клиниката.

Дарителите не носят отговорност за изхода от процедурата и настъпилата бременност, тъй като предварително са подписали нотариално заверена декларация за информирано съгласие.

Не е разрешено комерсиализирането на дарителството на яйцеклетки,  предлагането на материални облаги и приемането на такива. Въпреки това всяка дарителка за своя благороден жест има право на обезщетение, като законово е разрешено то да покрие възстановяването на направените разходи за транспорт, настаняване и престой, отсъствие от работа, както и да обезщети причинения дискомфорт, пропуснати ползи и други.§№@ (до 2500)

Анонимността на дарителите е гарантирана и регламентирана в Наредба 28. Забранено е разкриването на самоличността на анонимните дарители на яйцеклетки или разгласяването на информация, която би могла да доведе до идентифицирането им от реципиентите или трети лица.

Митове за дарители на яйцеклетки:

Първият мит е, че дарителите са подложени на прекалено силна хормонална стимулация.

Истината е, че лекуващият лекар предписва на пациентите съвременна неагресивна хормонална терапия.

Вторият мит е, че след самата стимулация се намалява яйчниковия резерв на дарителите.

Истината е, че процедурата не влияе пряко върху заложения фертилен потенциал на жената. На практика дарителката се разделя само с толкова яйцеклетки, колкото би загубила в рамките на два-три нормални цикъла.

Третият мит е, че при даряването на яйцеклетки е нужна операция.

Истината е, че процедурата по даряване на яйцеклетки не е операция. Тя е напълно безболезнена и продължава около 15–20 мин. Извършва се с венозна краткотрайна упойка, за да се постигне неподвижност при манипулацията. Преди процедурата дарителят минава на консултация с анестезиолог, който присъства през цялото време на манипулацията.

Четвъртият мит е, че дарителят на яйцеклетки преживява стреса на болничния престой.

Истината е, че престоят в болницата трае от 2 до 3 часа, след което жената може да се върне веднага към нормалния си ритъм на живот.

Петият мит е, че даряването на яйцеклетки е свързано с нерегламентирана търговска дейност.

Истината е, че понякога употребявайки думата „донорство“, я свързваме с нерегламентирано заплащане. В много страни по света донорството е рутинна процедура и не е табу. Затова Медицински комплекс „Д-р Щерев“ създаде дарителска програма OPTIMA EGGS, спрямо всички правила на Министерството на здравеопазването и Изпълнителната агенция по трансплантация.

Телефон за връзка : 0892 22 59 74, 0894 51 15 86

E-mail: donation@shterevhospital.com