embryo biopsy

ИНВИТРО / ИКСИ при нас – какво ви предстои

Стъпка 1 | Съставяне на стимулационен протокол за Инвитро/ИКСИ процедура

Преди започване на Ин витро/ИКСИ процедурата лекарят уточнява стимулационният протокол. Видовете стимулационни протоколи са:

Спонтанен (естествен) цикъл – целта е аспириране на 1 зряла яйцеклетка с добро качество;

Лимитиран цикъл (минимална стимулация) – целта е аспириране на по-малко от 8 зрели яйцеклетки с добро качество;

Контролирана овариална хипиперстимулация (КОХ) – целта е аспириране на 8-15 зрели яйцеклетки с добро качество:

о Дълъг протокол – започва с подтискане на яйчниковата функция от 21ия ден на предходния менструален цикъл. Продължителността на КОХ е 20-25 дни;

о Къс протокол – стимулацията започва от 2ия ден на менструалния цикъл. Продължителността на КОХ е 10-12 дни.

За първи ден на менструалният цикъл се приема първият ден на ясно изразеното менструално кървене, ако кървенето е настъпило вечерта за начален ден се брои следващия ден.

Стъпка 2 | Изследвания съгласно Наредба 28 за дейности по асистирана репродукция (Издадена от Министерството на здравеопазването, Обн. ДВ. бр.55 от 6 Юли 2007г., последно изм. ДВ. бр.34 от 15 Април 2014 г.)

за жената: СПИН, Сифилис, Хепатит В, Хепатит С, Микробиология на влагалищен секрет, Цитонамазка.

за мъжът: СПИН, Сифилис, Хепатит В, Хепатит С, Микробиология на еякулат.

Стъпка 3 | Попълване на информирани съгласия за провеждане на Ин витро/ИКСИ процедура

Стъпка 4 | Контролирана овариална хиперстимулация (КОХ)

Контролираната овариална хиперстимулация има за цел да стимулира образуването на множество зрели яйцеклетки. Добиването на по-голям брой яйцеклетки дава възможност в последващото лабораторно оплождане да се получат повече ембриони, което значително увеличава шансовете за забременяване. Стимулацията се извършва чрез прилагането на медикаменти по схема (напр. Elonva, Gonal F Pen, Puregon Pen, Merional, Fostimon, Menogon и др.).

Отговорът на яйчниците на стимулацията се мониторира чрез серия от ултразвукови прегледи и изследване нивата на Estradiol в кръвта. По време на ултразвуковите прегледи се проследяват броя и размера на образуваните фоликули, както и дебелината на маточната лигавица. За предотвратяване на овулация се изследват нивата на LH в кръвта и се прилагат медикаменти за нейното подтискане (напр. Cetrotide, Orgalutran). Контролираната овариална хиперстимулация продължава до наличието на следните условия:

 • водещите фоликули са достигнали диаметър от над 18 мм;
 • дебелината на маточната лигавица е поне 8 мм;
 • нивата на Estradiol кореспондират с броя на нарастващите фоликули (над 250 pg/ml/фоликул).

Когато са налице описаните условия, ще Ви бъде поставен човешки хорион гонадотропин – HCG (напр. Pregnyl, Ovitrelle, Choriomon), с цел стартиране процеса по узряване на яйцеклетките. От този момент ще преустановите поставянето на медикаментите за овариална хиперстимулация. Обичайно HCG инжекцията се поставя 36 часа преди пункцията на фоликули.

Няколко дни преди пункцията на фоликули ще ви бъдат назначени лабораторни изследвания, резултатите от които важат до 7 дни. Това са: СУЕ, ПКК, Глюкоза, АсАТ, АлАТ, Протромбиново време, Фибриноген, аРТТ и др.

Допълнително ще проведете и консултация с анестезиолог и/или кардиолог, която се назначава преди всяка пункция. По време на тези консултации ще попълните въпросник относно предходни оперативни интервенции, алергии към медикаменти, кръвопреливания, хронични заболявания и др. Измерва се кръвно налягане, ЕКГ, прави се преглед на резултатите от назначените изследванията.

 Стъпка 5 | Пункция на фоликули

Подготовка за пункцията

Пункцията на фоликули се извършва приблизително 36 часа след поставянето на HCG инжекцията. Трябва да преустановите приема на храна и течности след 22 ч. на предходната вечер и да постъпите в болницата 45 минути преди определения Ви за пункцията час, „гладна и жадна.” Непосредствено преди пункцията ще Ви бъдат направени следните процедури:

 • клизма – това е една от задължителните процедури преди пункция. Целта е да се изчисти чревното съдържимо от крайните отдели на дебелото черво, разположени в малкия таз – много често пълните черва затрудняват достъпа до яйчниците;
 • тоалет – състои се в отстраняване окосмяването на интимните части и се прави с цел намаляване риска от инфекции по време на пункцията. Тази процедура можете да извършите и в домашни условия;
 • поставяне на абокат – пластмасова стерилна канюла за еднократна употреба, предназначена за хващане на периферен венозен съд. Целта на поставянето на абокат е да бъдете подготвени в случай на необходимост от предприемане на допълнителни мерки – прилагане на лекарства, хемотрансфузия и др.

Пункция на фоликули

Достъпът е вагинален, под ултразвуков контрол и краткотрайна венозна анестезия и се провежда под наблюдението на анестезиологичен екип. С помощта на аспирационна игла, поставена на накрайника на ултразвуковия апарат, се преминава през вагината, като по този начин се осигурява достъп до яйчниците. Фоликулите се аспирират и се предоставят на ин витро лабораторията, където се промиват, определя се броя на добитите яйцеклетки и тяхното качество. Процедурата продължава, докато се провери съдържанието на всички фоликули и от двата яйчника. Броят на фоликулите не кореспондира с броя на добитите яйцеклетки. Възможно е някои фоликули да не съдържат яйцеклетка. Трансвагиналната пункция на фоликули е сравнително безопасна процедура. По време на нейното протичане не се усеща никаква болка. Обикновено отнема около 15 – 20 минути, в зависимост от броя на фоликулите.

След процедурата

След процедурата е необходимо да останете под активно наблюдение в болницата за около 4 часа с цел проследяване на състоянието Ви след манипулацията – измерване на кръвното налягане и пулса. След втория час можете да приемате малки количества вода и храна. Ще бъдете раздвижена и лекуващият лекар ще Ви направи ултразвуков преглед. Възможни са зацапващо кафеникаво кървене, леки болки в таза и коремната област, гадене. Ако някои от тези симптоми се обостри, незабавно трябва да уведомите Вашия лекуващ лекар. Препоръчително е следващите 24 часа да не шофирате.

В дните между пункцията и ембриотрансфера е ще поддържате връзка с Вашия лекуващ лекар и ембриолога, за да получите информация за развитието на ембрионите и да уточните деня и часа на ембриотрансфера.

Стъпка 6 | Предоставяне на семенна течност от партньора

В деня на пункцията, партньорът предоставя семенна течност. Задължително е да е спазено условието за полово въздържание в рамките на 3 – 5 дни преди това. През този период не се препоръчва и прием на алкохол в големи количества (така например допустим е приема на чаша бира или вино). Ако въздържанието е по-дълго от 7-10 дни, е възможно семенната течност да е с влошени показатели. Семенната течност се получава чрез мастурбация в специално обособено за целта помещение, снабдено с всички необходими удобства. Препоръчително е, преди мастурбация, мъжът да измие ръцете и гениталиите си със сапун и топла вода и да се подсуши с чиста кърпа. Материалът се събира в стерилен контейнер.

В случай, че партньорът е възпрепятстван и няма възможност да даде материал в деня на пункцията, може да го направи преди това. В този случай семенната течност се замразява и впоследствие размразява в деня на пункцията. Полученият материал се обработва с цел получаване на достатъчна концентрация качествени сперматозоиди за последващата процедура на оплождане.

В случаите, когато се извършва Ин витро/ИКСИ процедура с донорски сперматозоиди, пациентката предварително е получила цялата информация за наличните донори в криобанката. Медицински комплекс “Д-р Щерев” използва материал от Cryos International - сертифицирана спермална банка базирана в Дания, одобрена от Агенция по трансплантация и всички процедури по набиране на донори, транспорт и съхранение на материалите, отговаря напълно на българското законодателство (Наредба № 28 от 20 юни 2007 г. на МЗ).

Всички донори са изследвани за трансмисивни заболявания и имат направен генетичен скрининг. Съгласно българското законодателство, донорството е анонимно.

Предварително се предоставя каталог с донори, в който е включена информация за раса, националност, цвят на очите, коса, ръст, тегло, професия и кръвна група.

Съществуват и донори с т.нар. разширен профил, със снимки на донорите, като деца и допълнителна информация за родословието му. Някои от донорите пишат и есета на тема „Защо станах донор?”, откъдето може да се види и почерка на донора. Обикновено се избират 3 донора, които се подреждат по желание. Причината за това е, че поради големия брой процедури, материалът от първия донор може да бъде изчерпан.

Стъпка 7 | Оплождане

Получените след оплождането ембриони се отглеждат между 3 – 5 дни в лабораторни условия. За да се осигури комфорт на Вашите ембриони, този „престой” е при условия, максимално близки до тези във матката на жената. Това става чрез:

 • инкубатори, поддържащи телесна температура, определени нива на влажност и концентрация на СО2.
 • среди за култивиране, чийто състав се доближава максимално до условията в маточните тръби и матката.

Какво се случва с Вашите ембриони в инкубаторите:

 • oocyteден 0 (деня на пункцията): аспирираните при фоликуларната пункция яйцеклетки се преглеждат под микроскоп, класифицират се според качеството и зрелостта им и се поставят в специална среда за култивиране. Няколко часа след това, в зависимост от тяхната зрялост, към всеки от тях се прибавят 50-200 хиляди сперматозоиди (при класическо ин витро оплождане). Поставят се в етикирано петри в инкубатор;

 

 • ICSIМного често, при влошени параметри на семенната течност (недостатъчна концентрация, намалена до липсваща подвижност, голям процент сперматозоиди с абнормална морфология и др.), се прилага метода ICSI. Процедурата наподобява класическото ин витро оплождане, с тази разлика, че с помощта на микроманипулаторна система се избира един сперматозоид, който се инжектира в цитоплазмата на яйцеклетката. Този метод дава шанс да се получи оплождане при много ниска концентрация на сперматозоиди в семенната течност, при силно нарушена подвижност, както и в случаите на микрохиругично вземане на сперматозоиди (PESA/TESE) от тестисите на партньора.
 • day 1 zygoteден 1: на следващия ден яйцеклетките се проверят за оплождане. Признаците на оплождане се изразяват в появата на два пронуклеуса – 2PN (един от сперматозоида и един от яйцеклетката);

 

 

 • day 2 4-cell embryoден 2: оплодените яйцеклетки вече са започнали деленето си – нормално делящите се ембриони са между 2 и 4 клетки, наречени бластомери;

 

 

 • day 3 8-cell embryoден 3: при правилно развитие, ембрионите най-често имат средно 8 бластомера;

 

 

 

 • day 4 compactingден 4: развитието на ембрионите продължава;

 

 

 

 • day 5 blastocystsден 5: в повечето случаи, ембрионът достига до стадий „компактизация”.

 

 

 

Стъпка 8 | Лутеална поддръжка

След фоликулярната пункция Вашият лекар ще Ви предпише прогестеронов препарат, под формата на вагинални капсули, с цел подобряване условията за имплантация на ембриона. Вагиналните капсули се поставят три пъти дневно, до деня на теста за бременност. В случай на положителен резултат, приемът се продължава до 12та гестационна седмица.

Стъпка 9 | Ембриотрансфер

Ембриотрансферът представлява поставяне на ембриони обратно в кухината на матката. Най-често процедурата се извършва на третия или петия ден след деня на пункцията на фоликули, макар да е възможно това да случи и на четвъртия ден. При насрочена дата за ембриотрансфер е необходимо да постъпите в болницата 45 минути преди определения Ви час за манипулацията. Преди извършването на самата процедура ще Ви бъдат приложени медикаменти с успокояващо и мускуло-релаксиращо действие (инжекционно приложение).

Трансферират се между 1 и 3 ембриона. Целта е да се увеличи максимално шанса за настъпване на бременност и едновременно с това да се намали вероятността от настъпване на многоплодна бременност. Решението за деня на ембриотрансфера и броя ембриони е индивидуално за всяка жена, зависи от степента на развитие на ембрионите, техния брой, поредността на Вашия опит и възрастта Ви. Това решение е много важно и се взима съвместно с Вас, лекуващия лекар и ембриолога.

Процедурата по трансферирането на ембрионите е напълно безболезнена и трае няколко минути. Ембрионите се поставят в матката с помощта на специален тънък катетър през цервикалния канал. Процедурата е подобна на вземането на цитонамазка и не се налага анестезия. След трансфера е препоръчително да останете в болницата още 1 час и да си почивате през останалата част на деня.

Ембрионите, които не са трансферирани и са с добро качество, ако има такива, могат да се замразят и да бъдат използвани при следваща процедура при т.нар. размразен ембриотрансфер (FRET).

След ембиротрансфер не се налага да лежите непрекъснато. Желателно е да избягвате силните физически натоварвания (бягане, гимнастика, плуване), както и да не вдигате тежко. Повече за това какво трябва и не трябва да правите след ембриотрансфер, можете да прочетете в нашата листовка „След ембриотрансфер”.

Стъпка 10 | Тест за бременност

Десет дни след ембриотрансфера се прави кръвен тест за бременност, отчитащ т.нар. бета ЧХГ. На 12ия ден се прави уринарен тест за бременност в домашни условия. При положителен тест за бременност първият ултразвуков преглед се прави 20 дни след ембриотрансфера.

MD002200