lab

Клинична лаборатория

Клиничната лаборатория се намира в новата болнична сграда на вторият етаж. За улеснение на пациентите работи локална регистратура от където можете да се регистрирате за изследване и да получите потребителско име и парола за достъп за да проверите своите резултати онлайн.

Predoperativni_izsledvania_1
  Работно време на клинична лаборатория:
  понеделник – петък: от 8.00 до 16.00 ч.
  събота и неделя: от 8.00 до 12.00 ч.
  официални празници: от 8.00 до 12.00 ч.

 

Какви са специфичните изисквания към пациента при изследвания?

 • Имунохематология: Кръвна група и Rh – няма.

 • Хематология: СУЕ (РУЕ), ПКК – 18 показателя, ДКК мануално, Морф.на еритр. – сутрин, на гладно.

 • Биохимия: Глюкоза, Общ белтък, Албумин, Креатинин, Урея, Билирубин – общ, Билирубин – директен, АсАТ (GOT), АлАТ (GPT), Гама – GT, Алкална фосфатаза, Алфа – амилаза – сутрин, на гладно.

 • Електролити: Fe и ЖСК фракции, Желязо (Fe), Калий (К), Натрий (Na), Cl, Ca, Ca++, Р, Mg – сутрин, на гладно. Без прием на медикаменти непосредствено преди пробовземането. Да се дава информация на персонала за провеждана субституираща терапия.

 • Кръвосъсирване и коагулация: Протромбинов индекс/време/INR, Фибриноген, аРТТ (ККВ), D-dimer, Време на кървене, Фактор V на Лайден – няма. Да се дава информация на персонала за провеждана антикоагулантна терапия.

 • Урина: Урина – Общо химическо и седимент – след локален тоалет. Първа сутрешна урина, средна порция, отделена в стерилен контейнер.

 • Серология: Сифилис (Wass), СПИН (HIV), Хепатит B (HBsAg), Хепатит С (HCV) – няма.

 • Репродуктивни (полови) хормони: LH, Estradiol, FSH, Progesterone – по схема в зависимост от фазата на месечния цикъл и без прием на хормонални препарати преди вземането на кръв. Вашият лекар ще Ви даде необходимите инструкции за това в кои дни от месеца кои хормони да бъдат изследвани. Допълнителна информация за хормоните може да бъде намерена от тук.
 • Хормони на щитовидната жлеза: FT3, FT4, TSH – сутрин, без прием на кафе и други кофеин съдържащи вещества и без прием на медикаменти преди вземането на кръв. Допълнителна информация за хормоните може да бъде намерена от тук.

Как се взема кръв за изследване?

В лабораторията вземането на венозна кръв за изследване се извършва от медицински лаборанти със затворена система за вземане на кръв. Системата се състои от еднократни епруветки и игли и не носи риск за Вашето здраве. Вземане на капилярна кръв също се извършва с еднократни игли, ланцетки и микротейнери за капилярна кръв. Епруветките са с различни цветове, в зависимост от назначените за изследване показатели.

Predoperativni_izsledvania_2

 • лаборантът ще избере вена и място за венепункцията, стремейки се към минимално травмиране;
 • поставя се стягаща превръзка (турникет) на разстояние една длан над предвижданото място за пунктиране;
 • мястото на венепункцията се дизенфекцира с тампон със спиртен разтвор;
 • ще усетите леко убождане след което се прекратява пристягането – освобождаване на турникета;
 • след вземане на кръвта се притиска с тампон над мястото на убождането и иглата бързо се изтегля.

Какво се прави след вземане на кръв за изследване?

 • притиснете силно поставеният на мястото на убождането тампон;
 • притискайте за няколко минути (около 5 min), за да избегнете образуването на хематом и за да се възстанови венозната стена;
 • ръката Ви трябва да бъде изпъната (без да свивате в лакътя) и вдигната над нивото на рамото (това води до колапс на вените и предпазва от кървене в тъканите).