IVF

Речник

Азооспермия
Липса на сперматозоиди в семенната течност

Ановулаторен цикъл
Цикъл без наличие на овулация

Антимюлеров хормон
Важен маркер за определяне яйчниковия резерв на жената при лечението на безплодие

Асистиран хетчинг
Процедура, която се прилага с цел увеличаване шансовете на ембриона за успешно имплантиране в лигавицата на матката при ин витро процедура. Представлява изтъняване или отваряне обвивката на ембриона се цл подпомагане на неговото “излюпване”, когато настъпи време за имплантация

Асистирана репродукция
Асистираните репродуктивни технологии (АРТ) се използват за лечение на безплодие. Те включват съвкупност от различни техники, като вътрематочна инсеминация (IUI), ин витро оплождане (IVF), ИКСИ иплождане (ICSI), трансфер на ембрионите в маточната кухина, замразяване и съхранение на сперматозоиди, яйцеклетки или ембриони

Астенозооспермия
Намален брой подвижни сперматозоиди

Биохимична бременност
Много ранна загуба на плода при положителен тест за бременност или загуба на плода след 6-та гестационна седмица, без ехографска находка на развиваща се вътрематочна бременност

Бластоцист
Определен етап от развитието на ембриона. На този стадий, ембрионът е преминал през първата стъпка от диференциацията – разделил се е на два типа тъкани, трофектодерма и вътрешна клетъчна маса. Трофектодермата впоследствие образува плацентата, а вътрешната клетъчна маса – фетуса

Вътрематочна инсеминация
Представлява поставяне на обработени сперматозоиди  в маточната кухина с помощта на специален катетър

Гамети
Зрeли мъжки или женски полови клетки (сперматозоид или яйцеклетка)

Донор на яйцеклетки
Лице, което дарява собствените си яйцеклетки на друго лице.

Донорството
може да бъде от анонимни дарители или от родственици (сестра, братовчедка) Лице, което дарява собствените си яйцеклетки на друго лице.

Донорска инсеминация
Инсеминация със сперматозоиди, различни от тези на партньора. Донорите са подбрани по специален начин, след изследвания за полово предавани заболявания, инфекционни заболявания, кръвна група, общ физиологичен статус, психологичен профил, тестове за интелигентност, генетични болести и т. н.

Ектопична бременност
Извънматочна бременност – всяка бременност, при която оплодената яйцеклетка се развива извън маточната кухина

Ембрион
Полученият след оплождането на яйцеклетката и сперматозоида нов организъм

Ембриоскопия
Метод, осигуряващ постоянно 24-часово наблюдение на цялостното развитие на ембрионите посредством вградена микро-камера. Наблюдението се осъществява в специален инкубатор, осигуряващ всички необходими условия за развитие на ембрионите, наподобяващи тези в маточното тяло

Ембриотрансфер
Връщане на добитите чрез АРТ процедура ембриони обратно в маточната кухина

Ендометриоза
Заболяване, при което тъкан от вътрешното покритие на матката (ендометриум) се открива в други участъци на половата система. Най-често това заболяване е свързано с изразен болков синдром и безплодие.

Ендометриум
Маточна лигавица, вътрешното покритие на матката

ЕРА (ERA)
Endometrial Receptivity Array – тест, при който се анализира рецептивността на маточната лигавица за успешна имплантация на ембриона

Естрадиол
Основен естрогенен хормон в женския организъм. Изследва се в началото на менструалния цикъл. В женския организъм естрогените са отговорни за тъканния растеж и пролиферацията на клетките в специфични области на тялото. По време на ин витро процедура, естрадиол се изследва, за да се установи отговора на яйчниците към стимулацията при ин витро процедура

ИКСИ оплождане
Интра цитоплазмено инжектиране на сперматозоид в яйцеклетката” (ICSI). Методът се прилага при влошени параметри на семенната течност (недостатъчна концентрация, намалена до липсваща подвижност, голям процент сперматозоиди с абнормална морфология и др.)

ИМСИ (IMSI)
IMSI (Intracytoplasmic morphologically-selected sperm injection) или селектиране на морфологично и органелно ниво на сперматозоиди и инжектирането им в яйцеклетките е метод, който позволява точно и прецизно да се анализират и подберат най-добрите сперматозоиди в реално време в зависимост от тяхната подвижност, морфологични и органелни характеристики при оптично увеличение с микроскоп от над 6000 пъти

Ин витро оплождане
Метод на изкуствено оплождане на яйцеклетка в лабораторни условия
Индукция на овулацията\Индукцията на овулацията представлява изкуствено предизвикан растеж на фоликули. Тя се провежда с хормонални препарати и има за цел контролирането на цикъла и едновременното узряване на няколко яйцеклетки

Инкубатор
Специална камера, осигуряваща всички необходими условия за развитие на ембрионите, наподобяващи тези в маточното тяло

Ихибин Б
Хормон, който се използва най-често при оценка на репродуктивната функция, за определяне на яйчниковия резерв и отговора на яйчниците към хормоналната стимулация

Ко-култивиране
Техника, която се използва по време на ин витро процедура с цел увеличаване шансовете за постигане на бременност. Методът представлява ко-култивиране на ембрионите заедно с клетки от лигавицата на матката на жената (ендометриални клетки), с цел осъществяване на взаимодействие между развиващия се ембрион и клетките от матката

Контролирана овариална хиперстимулация
Процедура, която има за цел да стимулира образуването на множество яйцеклетки. Добиването на по-голям брой яйцеклетки дава възможност в последващото лабораторно оплождане да се получат повече ембриони, което значително увеличава шансовете за забременяване. Стимулацията се извършва по определени схеми на приложение, наречени стимулационни протоколи.

Криопрезервация
Криопрезервацията представлява замразяване с цел съхранение на клетки или тъкани  при много ниска температура

Кумулусно-овоцитни комплекси
Клетки, разположени около яйцеклетката и участващи в нейното изхранване. Ролята на кумулусните клетки е да подпомага успешното узряване на яйцеклетката и нейното оплождане

ЛЕИ (LEI)
Локална лезия на енометриума е предназначена за подобряване дебелината на лигавицата на матката с цел успешна имплантация след ин витро/ICSI процедура. Техниката представлява отнемане на част от лигавицата под формата на тънки линии (щрих-абразио) под ехографски контрол с цел стимулиране на собствените растежни тъканни фактори

ЛХ (LH)
Лутеинизращ хормон, който има отношение към индукция на овулацията (спукване на доминантния фоликул и отделяне на яйцеклетката). Най-високи нива на LH се наблюдават в периода преди овулацията. Нивата на LH, изследвани в началото на менструалния цикъл, са ориентир за яйчниковия резерв на жената

МАКС (MACS)
MACS (Magnetic – Activated Cell Sorting) – представлява изолиране на сперматозоидите с ниска оплодителна способност и подбор на такива с високи шансове за оплождане

Овариален хиперстимулационен синдром
Тежко усложнение на контролираната овариална хиперстимулация. Състои се в .увеличен отговор на индукцията на яйчниците. С повишен риск са жени с поликистоза на яйчниците, жените в по-млада възраст, както и жени с високи нива на естроген.

Овулация
Процес на физиологично отделяне на яйцеклетката от яйчниковия фоликул

ПЕСА (PESA)
PESA се нарича техниката, чрез която подкожно се аспирират сперматозоиди от епидидима. Тази процедура е различна от операцията и трае няколко минути. Прави се при запушване на семепроводите (обструктивна азооспермия) или след вазектомия (хирургична процедура, при която се прекъсва семепровода с цел стерилизиране на мъжа) , т.е. когато има еякулат, но в него липсват сперматозоиди. Получената проба може да се замрази и на последващ етап, размразена, да се използва при ICSI оплождането

Поликистозни яйчници
Често срещан ендокринен проблем при жената в репродуктивна възраст, една от основните причини за безплодие. Клинично се изразява в нарушения в менструалния цикъл, увеличение на окосмяването в определени зони, наднормено тегло, стерилитет, поява на множество малки кисти върху яйчниците

Предимплантационна генетична диагностика (PGD)
Предимплантационната генетична диагностика (PGD) спомага за откриването на носителство на различни генетични заболявания, предразположения към рак, Алцхаймер и др. в ембрионите преди тяхната имплантация и настъпването на клинична бременност. След диагностициране, само ембриони определени като незасегнати, се селектират за трансфериране в матката на жената

Преждевременна яйчникова недостатъчност
Прекъсване на яйчниковата функция преди 40-годишна възраст, което се изразява в спиране на менструацията, начало на симптоми на менопауза и влошаване произодството на естроген и яйцеклетки, водещо до безплодие

Прогестерон
Хормон, отговорен за подготовката на маточната лигавица и имплантация на оплодената яйцеклетка. Този хормон се изследва във втората фаза на менструалния цикъл (19-ти – 23-ти ден), предимно при жени, при които се проследява овулацията

Пролактин
Пролактинът е хормон, който се продуцира от предната част на хипофизата. Отговорен е за производството на кърма. Високите нива на пролактин водят до проблеми със забременяването. Наричан е още хормон на стреса, тъй като повишените му нива могат да се дължат на прекомерен стрес

Пункция на фоликули
Изваждане на яйцеклетките чрез вагинален достъп под ултразвуков контрол и краткотрайна венозна анестезия. С помощта на аспирационна игла, поставена на накрайника на ултразвуковия апарат, се преминава през вагината, като по този начин се осигурява достъп до яйчниците. Течността от фоликулите се аспирира и се предоставя на ин витро лабораторията, където се определя броя на добитите яйцеклетки. Процедурата продължава, докато се провери съдържанието на всички фоликули и от двата яйчника.

Сперматогенеза
Процес на образуване на мъжки полови клетки

Сперматозоид
Мъжка репродуктивна клетка

Спермограма
Анализ на параметрите на семенната течност при мъжа на базата на определени показатели. Провежда се, за да се установи количеството и качеството на еякулата. Обикновено това е първото изследване, което се провежда при двойки с проблемно забременяване. При изследването се определят следните параметри: обем, време на втечняване, брой, морфология и подвижност на сперматозоидите и др.

Спиндел вю (Spindle view)
Spindle view или анализ на делителното вретено на яйцеклетката и нейната обвивка (zona pellucida) е технология, позволяваща да се направи оценка на характеристиките на яйцеклетката и да се определи  нейния оплодителен и имплантационен потенциал

Стимулационен протокол
Видове протоколи за стимулация на яйчниците. Най-често използваните са дълъг протокол (започва с подтискане на яйчниковата функция от 21ия ден на предходния цикъл) и протокол с антагонист (т.нар. къс протокол – стимулацията започва от 2ия ден на менструалния цикъл). Съществуват и стимулационни протоколи на лимитиран и спонтанен цикъл

Съпружеска инсеминация
Поставяне на обработена семенна течност от съпруга в маточната кухина на жената с помощта на специален катетър

ТЕСЕ (TESE)
Вид манипулация, чиято цел е да се получат сперматозоиди след оперативно вземане на тъкан от тестисите

Фоликул
Кухина, изпълнена с течност, в която се намира женската полова клетка (яйцеклетка)

Фоликулометрия
Измерването на нарастващи яйчникови фоликули чрез ехографски преглед

ФСХ (FSH)
Хормон, който се секретира от хипофизната жлеза в мозъка. Изследва се в началната фаза на менструалния цикъл (от 2-ри до 5-ти ден). Неговите стойности показват яйчниковия резерв на жената и отговора към стимулацията при ин витро процедура

Хистеросалпингография
Хистеросалпингография (или т.нар. “цветна” снимка) представлява рентгеново изследване с цел визуализация и установяване състоянието на Фалопиевите (маточните) тръби (проходимост), визуализира се също така  и маточната кухина и отчасти цервикалния канал

ХУЗК
Процедура под ултразвуков контрол, чрез която се проверява проходимостта на маточните тръби. Често след процедурата може спонтанно да настъпи бременност поради реканализация на малки сраствания

Човешки хорион гонадотропин
Хормон, по-често срещан като ЧХГ (hCG), се произвежда по време на бременността. Това е хормонът, чиито нива отчитат и уринарните тестове за бременност. Произвежда се от клетките, които изграждат плацентата. Може да бъде регистриран с кръвен тест най-рано  около 11 дни след зачеване, а с обикновен уринен тест най-рано след 12 до 14 дни.

Яйцеклетка
женска репродуктивна клетка