ДНК фрагментация на сперматозоиди (Halosperm test)

Изследването на ДНК-фрагментацията на сперматозоидите (структурната цялост на хроматина в сперматозоидите) допълва информацията от стандартният спермален анализ (спермограмата) и има важна диагностична и прогностична стойност при оценяването на мъжкия инфертилитет. Високият процент на спермална ДНК-фрагментация се асоциира със по-дълъг период от време необходим за постигане на бременност по естествен път; по-трудно постигане на бременност при АРТ (IVF, ICSI); повишена честота на спонтанни аборти.

За определяне на процента сперматозоиди с фрагментирана ДНК в Медицински комплекс „Д-р Щерев” се прилага Sperm Chromatin Dispersion (SCD) тест стандартизиран като Halosperm test. Предимството на теста пред другите методи за изследване на ДНК-фрагментация на сперматозоиди е, че теста е предназначен специално за изследване на човешки сперматозоиди и съществува само един стандартен протокол за провеждането му (т.е. тестът е стандартизиран).

Изследването е особено подходящо в случаите на идиопатичен (неизяснен) стерилитет, защото при 25% от мъжете със нормални резултати от спермалният анализ (спермограмата) е налице висок процент на сперматозоиди с фрагментирана ДНК. 

При над 30% спермална ДНК-фрагментация, възможността да настъпи бременност е по-ниска от 1%, независимо дали има АРТ процедура или естествен опит за репродукция (Evenson et al., Larson et al, 2000).

Най-честите причини за спермална ДНК-фрагментация се свързват със неправилна кондензация на хроматина при спермиогенезата; инициация на апоптоза при сперматогенезата или при транспортирането на сперматозоидите през мъжкия или женския генитален тракт; и оксидативен стрес, причинен от ендогенно или екзогенно генерирани свободни кислородни радикали.  

Какви са индикациите за изследване на ДНК – фрагментация на сперматозоиди?

  • Идиопатичен (неизяснен) стерилитет
  • Повтарящи се неуспехи при АРТ (IVF,ICSI)
  • Чести спонтанни аборти след естествено забременяване или АРТ
  • Varicocele (разширение на  вените на тестисите)
  • Тежък фебрилитет в последните 3 месеца
  • Предшестващо лечение чрез химио и/или лъчетерапия
  • Мъже, на възраст над 45г.

Нормалният интегритет на спермалната ДНК рядко се връща към нормални стойности спонтанно. При висок процент на спермална ДНК-фрагментация се препоръчва противовъзпалително лечение, антиоксидантна терапия за 3-6 месеца, промяна в стила на живот, когато високият процент се дължи на варикоцеле се препоръчва оперативна намеса.

Необходимо ли е запазване на час за изследване на ДНК – фрагментация на сперматозоиди?

За извършване на Halosperm test е задължително предварителното запазване на час.