Изследване на яйчников резерв

Репродуктивното остаряване на жената е следствие на намаляването на броя и качеството на яйчниковите фоликули. През периода от 30 до 40 години жените губят около ¾ от техния фоликуларен резерв, феномен с пряко отражение върху техния репродуктивен потенциал. Същевременно, между жени на една и съща възраст количественият и качественият фоликуларен резерв на яйчниците може да варира чувствително.

За оценка на яйчниковия резерв са разработени широк набор от тестове. Яйчниковият резерв представлява функционалния потенциал на яйчника и наличния брой и качество на яйцеклетки в него. Коректната оценка на яйчниковия резерв е от изключително значение при избора на лечение на стерилитет. Посредством тестовете за оценка на яйчниковия резерв се прогнозират шансовете за  бременност,  яйчниковия отговор на стимулация с гонадотропини в рамките на АРТ процедурите, определяне на дозата за овариална стимулация в рамките на КОХ .

В Медицински комплекс “Д-р Щерев” се използват две групи неинвазивни тестове за яйчников резерв с различна по-сила информативна стойност:

  • базални стойности на хормони в ранната фоликуларна фаза: FSH, Estradiol, Инхибин В и АМХ;
  • ултразвукови параметри: брой антрални фоликули, яйчников обем, доплер на овариални съдове.

 Необходимо ли е запазване на час за изследване на яйчниковия резерв?

За изследване на базални стойности на хормоните не е необходимо записване на час.

За изследване на ултразвукови параметри е задължително предварителното записване на час при специалист по репродуктивна медицина.