Количествено определяне на левкоцити в семенната течност (LeucoScreen test)

Почти всеки еякулат съдържа левкоцити, като преобладаващ тип са неутрофилите. Големият брой левкоцити (левкоцитоспермия – наличие на левкоцити в еякулата над референтните стойности) индикира наличието на инфекция на репродуктивния тракт. Освен това левкоцитоспермията може да бъде свързана с дефекти в семенния профил, включително намаляване обема на еякулата, концентрацията на сперматозоидите и тяхната подвижност.

Нормално еякулата не трябва да съдържа повече от 5 млн/мл кръгли клетки, а броят на левкоцитите не трябва да надвишава 1 млн/мл (СЗО – 1×106/ml). Когато в спермата се наблюдават повече от 5 млн/мл кръгли клетки трябва да се проведат тестове за отдиференциране на вида им. Най-точен резултат се дава от т.нар LeucoScreen test, който отличава кръглите клетки въз основа на тяхното съдържание на пероксидаза.

 

Необходимо ли е запазване на час за LeucoScreen test?

За извършване на изследването LeucoScreen test е задължително предварителното запазване на час.