Ценоразпис Криопрезервация

КРИОПРЕЗЕРВАЦИЯ  
Тест за криотолерантност 55 лв.
Замразяване на сперма 180 лв.
Замразяване на яйцеклетки до 3 бр. 500 лв.
Замразяване на яйцеклетки от 4 до 6 бр. 700 лв.
Замразяване на яйцеклетки от 7 до 9 бр. 900 лв.
Замразяване на яйцеклетки над 10 бр. (10 броя и повече) 1200 лв.
Замразяване на ембриони до 3 бр. 400 лв.
Замразяване на ембриони над 3 бр. 500 лв.
Съхраняване на сперма до 1 месец 150 лв.
Съхраняване на сперма, ембриони или яйцеклетки до 6 месеца 200 лв.
Съхраняване на сперма, ембриони или яйцеклетки до 1 година 350 лв.
Съхраняване на сперма, ембриони или яйцеклетки до 2 години 680 лв.
Съхраняване на сперма, ембриони или яйцеклетки до 3 години 950 лв.
Съхраняване на сперма, ембриони или яйцеклетки до 4 години 1 200 лв.
Съхраняване на сперма, ембриони или яйцеклетки до 5 години 1 500 лв.
Размразяване на сперма (култивиране и селекция) 180 лв.
Размразяване на ембриони или яйцеклетки (култивиране и селекция) 250 лв.
Обработка на документация при транспортиране на материал (сперма, ембриони или яйцеклетки) 250 лв.