Ценоразпис Предимплантационна генетична диагностика (PGD)

ПРЕДИМПЛАНТАЦИОННА ГЕНЕТИЧНА ДИАГНОСТИКА (ПГД)*
 
Предварителен ДНК анализ на мутацията с цел ПГД 2 500 лв.
Предимплантационна генетична диагностика на ембриони до 4 eмбриона 2 500 лв.
Предимплантационен генетичен скрининг на ембриони до 4 ембриона 2 500 лв.
Предимплантационна генетична диагностика на един допълнителен ембрион 600 лв.
Предимплантационен генетичен скрининг на един допълнителен ембрион 600 лв.
Предимплантационна генетична диагностика за моногенно заболяване с предварителен ДНК анализ на мутацията 4 500 лв.
Генетичен анализ на фетални клетки чрез микро-чип 1 200 лв.

*За да бъде приложена предимплантационна генетична диагностика или скрининг (PGD/PGS) е необходимо използването на асистирана репродукция и оплождане по метода ин – витро (ICSI), за да се добият яйцеклетки или ембриони за анализ.