Ценоразпис Семинологични изследвания

СЕМИНОЛОГИЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ
 
Спермограма с компютърна система за анализ 49 лв.
Разширена спермограма с компютърна система за анализ 220 лв.
Оценка по Т.Kruger с компютърна система за анализ 60 лв.
ДНК фрагментация на сперматозоиди 340 лв.
Имунологичен тест 90 лв.
Директен Мар тест 45 лв.
Количествено определяне на левкоцити (LeucoScreen test) 45 лв.
Тест за 24ч биологична преживяемост на преработени и капацитирани сперматозоиди 115 лв.
Тест за виталност (Vitality test) 10 лв.
Обработка на материала 45 лв.