Ценоразпис Семинологични изследвания

УВАЖАЕМИ ПАЦИЕНТИ,

Фактура се издава съгласно Чл. 113, ал. (4) от ЗДДС, не по-късно от 5 дни от датата на възникване на данъчното събитие – заплащане на медицинска услуга.

Ценоразпис в сила от 01.11.2016 г.

СЕМИНОЛОГИЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ
 
Спермограма с компютърна система за анализ 49 лв.
Разширена спермограма с компютърна система за анализ 220 лв.
Оценка по Т.Kruger с компютърна система за анализ 60 лв.
ДНК фрагментация на сперматозоиди 340 лв.
Имунологичен тест 90 лв.
Директен Мар тест 45 лв.
Количествено определяне на левкоцити (LeucoScreen test) 45 лв.
Тест за 24ч биологична преживяемост на преработени и капацитирани сперматозоиди 115 лв.
Тест за виталност (Vitality test) 10 лв.
Обработка на материала 45 лв.