kosh

Ценоразпис Асистирани репродуктивни техники

УВАЖАЕМИ ПАЦИЕНТИ,

Фактура се издава съгласно Чл. 113, ал. (4) от ЗДДС,  не по-късно от 5 дни от датата на възникване на данъчното събитие – заплащане на медицинска услуга.

IVF и/или ICSI процедурата се състои от следните етапи обособени като отделни позиции в ценоразписа: Пункция на фоликули, IVF/ICSI оплождане при съответния цикъл (стимулиран, лимитиран или спонтанен), Ембриотрансфер.

Пациентите заплащат само етапите, които са реално извършени в хода на процедурата. Всеки етап се заплаща в деня на извършването.

Ценоразпис в сила от 01.09.2017 г.

АСИСТИРАНИ РЕПРОДУКТИВНИ ТЕХНОЛОГИИ  
Съпружеска вътрематочна инсеминация 450 лв.
Съпружеска вътрематочна инсеминация (повтаряне на следващия ден) 110 лв.
Донорска вътрематочна инсеминация 1 070 лв.
Донорска вътрематочна инсеминация (повтаряне на следващия ден) 270 лв.
Пункция на фоликули 595 лв.
IVF оплождане при стимулиран цикъл 1 685 лв.
IVF оплождане при лимитиран стимулиран цикъл 1 125 лв.
IVF оплождане при спонтанен (естествен) цикъл 685 лв.
ICSI оплождане при стимулиран цикъл 1 985 лв.
ICSI оплождане при лимитиран стимулиран цикъл 1 465 лв.
ICSI оплождане при спонтанен (естествен) цикъл 985 лв.
Ембриотрансфер (вкл. безплатно ембриолепило) 415 лв.
Втори ембриотрансфер (на ден 5-ти) 120 лв.
Ембриолепило (EmbryoGlue®) безплатно
Култивиране на ембриони до ден 5-ти (бластоцист) безплатно
ИЗПОЛЗВАНЕ НА ДОНОРСКИ СПЕРМАТОЗОИДИ
 
Използване на донорски сперматозоиди за IVF/ICSI 620 лв.
Избор на донорски сперматозоиди по разширени критерии (1 проба) 1 176 лв.
Избор на донорски сперматозоиди по разширени критерии (2 проби) 1 862 лв.
Избор на донорски сперматозоиди по разширени критерии (3 проби) 2 472 лв.
ДОНОРСКА ПРОГРАМА OPTIMA EGGS
 
Optima Eggs (IVF-ЕТ минимален пакет ) 2 695 лв.
Optima Eggs (ICSI-ЕТ минимален пакет ) 2 995 лв.
Optima Eggs (лимитиран пакет) 5 920 лв.
Optima Eggs (стандартен пакет) 8 990 лв.
Optima Eggs (лимитиран пакет – към програма на Столична община) 3 420 лв.
Optima Eggs (стандартен пакет – към програма на Столична община) 6 490 лв.