CFAR

Център за Асистирана репродукция (ЦАР)

Медицински комплекс  “Д-р Щерев” има сключен договор с “ЦЕНТЪР ЗА АСИСТИРАНА РЕПРОДУКЦИЯ” съгласно който се извършва асистирана репродукция на жени, за които е издадена заповед от Директора на Центъра, че са одобрени за организационно и финансово подпомагане със средства от ЦАР.

Размерът на отпусканата парична сума е до 5000 лв.

Какво покрива сумата, финансирана от ЦЕНТЪР ЗА АСИСТИРАНА РЕПРОДУКЦИЯ?

Цени за дейности по асистирано оплождане:

ПРИ КЛАСИЧЕСКО ИН ВИТРО ОПЛОЖДАНЕ
Ехографски прегледи – 6 бр. х 30 лв. = 180 лв.
Хормонални изследвания – 10 бр. х 18 лв. = 180 лв.
Фуликулна пункция под ехографски контрол – 400 лв.
Класическо ин витро оплождане – 1300 лв.
Ембриотрансфер – 340 лв.
Криоконсервация на предимплантационни ембриони – 200 лв.
Лекарства – до 2400 лв.

ПРИ ОПЛОЖДАНЕ ИКСИ
Ехографски прегледи – 6 бр. х 30 лв. = 180 лв.
Хормонални изследвания – 10 бр. х 18 лв. = 180 лв.
Фуликулна пункция под ехографски контрол – 400 лв.
Оплождане чрез ИКСИ – 1600 лв.
Ембриотрансфер – 340 лв.
Криоконсервация на предимплантационни ембриони – 200 лв.
Лекарства – до 2100 лв.

 

Как се кандидатства за финансиране от Центъра за асистирана репродукция?

Пациентите подават лично комплект с документи в „Център за асистирана репродукция”. Комплектът документи включва заявления по образец на Центъра и медицинска документация, подготвена от избраното от пациента лечебно заведение. Подготовката на комплекта с документи за кандидатстване пред “Център за асистирана репродукция” е безплатна. При подаването на комплекта документи всеки пациент получава входящ номер.

Адрес на „Център за асистирана репродукция”:

гр. София 1131, бул. “акад. Иван Гешов” №15, сградата на “Център по хигиена”, ет. 11, стая 36.

Работно време:  понеделник – петък от 09.00 до 12.00 и от 13.00 до 17.00 ч.

За повече информация: www.car-bg.org

 

Кой може да ми съдейства при подготовката на комплекта с документи?

Ако сте пациенти на Медицински комплекс “Д-р Щерев”, можете да се обърнете към нашият координатор здравни грижи по въпросите на „Център за асистирана репродукция” г-жа Ваня Бандарска. Кабинета за подготовка на документите се намира на етаж 3, работно време: понеделник – петък от 08.00 до 16.00 ч., тел.: 0884 30 11 69.

Могат ли пациентите, след като бъдат одобрени за финансиране от Центъра за Асистирана репродукция, да сменят клиниката, в която се лекуват?

Пациентите могат да си сменят клиниката. Няма изискване да се направи процедурата в клиниката, подготвила документите.

Как става смяната на клиниката?

Подава се молба до директора на „Център за асистирана репродукция” за смяна на клиниката, на база на която се изготвя нова заповед с името на новата клиника.

 

Центърът финансира посоченото по-горе при лица с безплодие, лечимо преди всичко с методите на АРТ и по-конкретно чрез ин витро оплождане при наличие на следните индикации:

1. тубарен стерилитет при жената (МКБ-X: N97.1);

2. стерилитет, свързан с мъжки фактор (МКБ-X: N97.4);

3. стерилитет при жената, свързан с липса на овулация поради LUFS;

4. безплодие с неизяснена чрез конвенционалните диагностични методи етиология.