CFAR

Център за Асистирана репродукция (ЦАР)

Медицински комплекс  “Д-р Щерев” има сключен договор с “Център за Асистирана репродукция” (старо име Център “Фонд за Асистирана репродукция”), съгласно който се извършва асистирана репродукция на жени, за които е издадена заповед от Директора на Центъра, че са одобрени за организационно и финансово подпомагане със средства от ЦАР. Размерът на отпусканата парична сума е до 5000 лв.

 

Как се кандидатства за финансиране от Центъра за Асистирана репродукция?

Пациентите подават лично комплект с документи в „Център за асистирана репродукция”. Комплектът документи включва заявления по образец и медицинска документация. При подаването на комплекта документи всеки пациент получава входящ номер.

Адрес на „Център за асистирана репродукция”:

гр. София 1131, бул. “акад. Иван Гешов” №15, сградата на “Център по хигиена”, ет. 11, стая 36.

Работно време:  понеделник – петък от 09.00 до 12.00 и от 13.00 до 17.00 ч.

 

Кой подготвя медицинската документация необходима за кандидатсване?

Медицинската документация се подготвя от избраното от пациента лечебно заведение, имащо Договор с Центъра за асистирана репродукция. На пациентите на Медицински комплекс “Д-р Щерев”, медицинската документация се подготвя от лекуващият лекар – специалист по репродуктивна медицина. Подготовката на комплекта с документи за кандидатстване пред “Център за Асистирана репродукция” е безплатна.

 

Кой може да ми съдейства при подготовката на целият комплект с документи?

Ако сте пациенти на Медицински комплекс “Д-р Щерев”, можете да се обърнете към:

Ваня Бандарска – нашият координатор здравни грижи относно „Център за асистирана репродукция”

Работно време: понеделник – петък от 08.00 до 16.00 ч.

телефон: 0884 30 11 69

 

Могат ли пациентите, след като бъдат одобрени за финансиране от Центъра за Асистирана репродукция, да сменят клиниката, в която се лекуват?

Пациентите могат да си сменят клиниката. Няма изискване да се направи процедурата в клиниката, подготвила документите.

 

Как става смяната на клиниката?

Подава се молба до директора на „Център за асистирана репродукция” за смяна на клиниката, на база на която се изготвя нова заповед с името на новата клиника.

 

Центъра за Асистирана репродукция финансира:

1. контролирана овариална (хипер)стимулация (КОХС) с един или повече от следните лекарствени продукти (по групи): а) аналози на гонадолиберина (агонисти или антагонисти); б) гонадотропни хормони (уринарни или рекомбинантни); в) други (за лутеална поддръжка) – стероиди и/или хорионгонадотропин;

2. контрола на стимулационния процес чрез: а) ехографски прегледи; б) хормонални изследвания;

3. АРТ методи (ин витро методики): а) фоликулна пункция под ехографски контрол; б) класическо ин витро оплождане; в) оплождане чрез т.нар. ICSI; г) ембриотрансфер; д) криоконсервация на предимплантационни ембриони.

Центърът финансира посоченото по-горе при лица с безплодие, лечимо преди всичко с методите на АРТ и по-конкретно чрез ин витро оплождане при наличие на следните индикации:

1. тубарен стерилитет при жената (МКБ-X: N97.1);

2. стерилитет, свързан с мъжки фактор (МКБ-X: N97.4);

3. стерилитет при жената, свързан с липса на овулация поради LUFS;

4. безплодие с неизяснена чрез конвенционалните диагностични методи етиология.

 

За повече информация: www.car-bg.org