header-ICSI

ИКСИ ОПЛОЖДАНЕ (ICSI)

През 1992 г. се появи първото бебе, заченато и родено в резултат на успешното приложение на методът ICSI (Intra-cytoplasmic sperm injection) в Белгия. Първото успешно приложение на метода ICSI (Интра-цитоплазмено инжектиране на сперматозоид в яйцеклетката) в България е през 1996 г. Процедурата е извършена от проф. Атанас Щерев и ембриолог Димитър Баров. Една година по-късно се ражда и първото бебе, заченато по този метод в страната. Успеваемостта на метода е сходна с тази при класическото ин витро оплождане.

Основното приложение на метода ICSI е при мъжки фактор на инфертилитет:

  • ниска концентрация на сперматозоидите (oligozoospermia);
  • лоша морфология на сперматозоидите (teratozoospеrmia);
  • намалена подвижност на сперматозоидите (asthenozoospermia);
  • липса на сперматозоди в еякулата (azoospermia) – в този случай сперматозоидите се извличат микрохирургично от епидидима или тестисите – тестикуларна спермалнаекстракция (TESE), микрохиругична биопсия на епидидима (MESA), перкутанна биопсия на епидидима (PESA) или перкутанна тестикуларна тънкоиглена аспирация (TESA);
  • метода ICSI се прилага и в някои случаи на женски фактор на инфертилитет, като например наличието на антиспермални антитела.

Каква е разликата между Ин витро (IVF) оплождане и ICSI оплождане?

Основната разлика между двата метода е в лабораторният етап. При класическото ин витро оплождане яйцеклетката се инсеминира в специално петри със хиляди сперматозоди на партньора.

Процедурата ICSI е сходна с класическото ин витро оплождане, с тази разлика, че с помощта на микроманипулаторна система се избира един сперматозоид, който се инжектира в цитоплазмата на яйцеклетката.

След пункцията, аспирираните фоликули се подлагат на идентифициране на яйцеклетките и кумулусно-овоцитнити комплекси (COCs). Отчита се техният брой и първоначално качество (зрялост, морфология). За да може да бъде извършено инжектиането на сперматозоид е необходимо яйцеклетката да достигне определена степен на зрялост. Проверката на степента на зрялост на яйцеклетката се извършва чрез оронване на кумулусно-овоцитнити комплекси (COCs) и отчитане и оценяване матурираните такива. Само зрелите яйцеклетки се подлагат на инжектиране на единичен сперматозоид чрез микроманипулатор. При ин витро оплождането за разлика от ICSI оплождането се извърша инсеминиране на кумулусно-овоцитнити комплекси (COCs). В деня на пункцията на фоликули партньорът дава материал, който задължително се подлага на анализ. При обработката на материала се използва специална среда за градиентно разделяне на жизнеспособните сперматозоиди от тези с лошо качество и неподходящи за ICSI процедури, както и среда за имобилизиране на сперматозоидите и прихващане на отделен сперматозоид за нуждите на ICSI процедурата. Ако партньора отсъства в деня на пункцията е възможно използването на замразен предварително материал. На следващия ден след инжектирането се отчита оплождането. В следващите няколко дни се извършва култивиране на ембрионите от 1-ви до 5-ти ден. Използват се две различни среди – среда за култивиране на ембриони от пронуклеарна фаза до ден 2-ри или 3-ти и втора среда за култивиране на ембриони от ден 3-ти до стадий бластоцист, тази среда е най-близка до естествената среда на майката и по този начин ембрионът не се стресира при неговия трансфер. На всеки ден от култивацията се оценява степента на развитие и морфологията на ембрионите (оценка на деленето).

Преди да се пристъпи към трансфер на ембрионите се извършва тяхната селекция и заснемане. Трансферът на ембрионите се извършва члез внимателното им поставяне  в ембриотрансферен катетър с ембриолепило (EmbryoGlue®) и въвеждане в маточната кухина под ултразвуков контрол.

ICSI-procedure