Оперативни интервенции и процедури, извършвани при нас

Операция при нас - какво ви предстои

Д-р Петя Чавеева беше лектор на Световния конгрес по фетална медицина в Атина

Д-р Петя ЧавееваПред 2500 специалисти по фетална медицина от цял свят Д-р Петя Чавеева, завеждащ Отделението по фетална медицина в Медицински комплекс „Д-р Щерев“, представи данни за извършените от нея вътреутробни операции от типа интрафетална лазер коагулация при trap sequence при двуплодна и триплодна бременност, както и при ембриоредукция на триплодна бременност.

Д-р Чавеева беше сред лекторите на 17-ото издание на Световния конгрес по фетална медицина, организиран от Фондацията по фетална медицина на светилото в тази област проф. Кипрос Николаидес. Събитието се проведе в Атина в края на юни и привлече делегати от цял свят. Лекторите в престижната научна програма бяха от 30 държави и сред тях се нареди България като точка от света, в която се извършват животоспасяващите вътреутробни интервенции.

Интрафеталната лазер коагулация се извършва в края на първия триместър от бременността и касае състояние, при което единият ембрион няма сърце и трябва да бъде прекъснато храненето му от плацентата, за да се минимизира рискът за бременността и другия близнак/близнаци. Значимостта на тази процедура се обяснява с високия процент вътреутробна смърт или преждевременно раждане и това показват данните, натрупвани от д-р Петя Чавеева от 2010 г. насам. Преди 8 години стартира специализацията й в King’s College в Лондон, а първите подобни операции в България са извършени от нея и проф. Атанас Щерев. До момента в София д-р Чавеева успешно е оперирала две двойки и една тройка близнаци с подобна клинична картина. Такива усложнения са с честота 1:35 000 при двуплодна и 1:100 000 при триплодна бременност.

Данните на д-р Чавеева, представени пред 2500 делегати в Атина, предстои да бъдат защитени от нея и под формата на дисертационен труд за придобиване на образователна и научна степен „доктор“.

Сред делегатите в Атина бяха д-р Мариета Искилиева, д-р Росен Билчев и д-р Васил Калев от Отделението по фетална медицина на Медицински комплекс „Д-р Щерев“. Участието им беше в унисон със стремежа на болницата постоянно да надгражда капацитета на експертите си и качеството на предлаганата медицинска грижа. Те се запознаха с проучване на King’s College, Лондон за ефективността на скрининга за прееклампсия. Преди година той беше въведен като задължителен за всички пациентки на Медицински комплекс „Д-р Щерев“, провеждащи биохимичен скрининг в 11-13 гестационна седмица (г.с.). Данните на специалистите от Великобритания показват, че при извършването му с 68% се подобрява перинаталният изход за пациентите, като успешно се превентира преждевременно раждане преди 34 г.с. Този скрининг, както и мултидисциплинарният подход, прилаган в Отделението по фетална медицина на Медицински комплекс „Д-р Щерев“, гарантират пренатална грижа, напълно адекватна за 2018 г.

Друг представител на екипа на болницата – д-р Виолета Стратиева, която преглежда пациентки в Медицински комплекс „Д-р Щерев“, както и в други болници в София и в Пловдив – представи комбинирани данни от мултицентрово проучване от България и Испания за ефективността на иновативния диагностичен тест хорионбиопсия в първи триместър от бременността. Това е метод за вземане на клетки от плацентата с цел последващи изследвания за дородова диагностика на генетични болести, когато е регистриран завишен риск за това. Данните, изнесени от д-р Стратиева, недвусмислено показват, че в сигурни ръце рискът от спонтанен аборт след такава процедура е минимален (0.5%).

Новини