Оперативни интервенции и процедури, извършвани при нас

Операция при нас - какво ви предстои

Що е то time-lapse на ембриони?

embryoscope_450x250Една от най-атрактивните и същевременно с това разбираеми за пациентите допълнителна техника за повишаване успеваемостта при инвитро/ICSI процедура е ембриоскопията, наричана още time-lapse imaging. Тя осигурява постоянно 24-часово наблюдение на цялостното развитие на ембрионите посредством вградена микро-камера. Ембриоскопията позволява да се подберат ембрионите с най-висок шанс за раждане на здраво бебе.

Какво представлява?
Ембриоскопията осигурява 24-часово наблюдение на цялостното развитие на ембрионите посредством вградена микро-камера, наричана още ембриоскоп. Наблюдението се осъществява в специален инкубатор, който осигурява всички необходими условия за развитие на ембрионите, наподобяващи тези в маточното тяло. Микро-камерата ги заснема на определени интервали по време на тяхното делене от първи до пети ден на оплождането им, без да ги уврежда или пречи на развитието им. Така се получава наслагване на образ, подобен на филм. По същество ембриоскопията е аналогична на едно хипотетично поставяне на камера в матката на жената.

Наблюдавани директно в инкубатора, ембрионите не се подлагат на излишен стрес при тяхното изнасяне извън тази среда за допълнителна оценка. Чрез специален софтуер и с помощта на опитен и обучен специалист се осъществява детайлната им и пълна оценка преди тяхната имплантация. Разглеждат се както темпът на делене, така и времевите интервали между различните деления (дробене) на ембрионите. Софтуерът позволява степенуването им от най-добър за имплантация до най-неадекватен по отношение на динамиката на деленето.

Как помага?
Ембриоскопията дава много ценна информация за действителното „поведение” на ембриона в процеса на деленето на клетките му, включително и за евентуални грешки в развитието. Това позволява да се селектират ембриони с възможно най-добър имплантационен потенциал. Така се дава шанс за подбиране на тези от тях, които са с най-висок шанс за раждане на здраво бебе. Това е особено полезно при пациентки с добър отговор на хормонална стимулация. При тях time-lapse наблюдението позволява да се отсеят ембрионите с най-добри характеристики сред всички с видимо сходни добри качества и морфология.

Според някои проучвания, продължителното наблюдение на ембрионите преди тяхната имплантация в матката позволява да се разграничат до известна степен ембрионите с хромозомни аномалии. На базата на наблюдението и оценката те се класифицират в три категории – ниска, средна и висока степен на имплантация. Процентът бременности, постигнат с трансфер от групата с най-добри ембриони по тази оценка, е 60%. За сравнение, процентът бременности в средната група е 56%, а в тази с ниска степен на имплантация – 48%. Това изследване потвърждава наблюдението на специалистите за връзката между скоростта и темпа на делене и развитие на ембрионите, аномалиите по време на дробенето и процента постигнати бременности.

Кога се прилага?
Ембриоскопията се прилага при пациентки с добър отговор на контролираната овариална хиперстимулация и голям брой добити ембриони – над 6-7 нормално оплодени зиготи (оптимално от 9 до 16 зиготи). Целта при тях е да се подберат ембриони с най-висок имплантационен потенциал за раждане на жив и здрав плод. Time-lapse наблюдението се прилага и при няколко неуспешни инвитро опита, като целта при тези пациенти е да се идентифицират причините за имплантационния неуспех чрез проследяване особеностите в развитието на ембрионите. По този начин се събира информация, нужна за евентуалната промяна в подхода на лечение при следващ инвитро опит.

Новини