Уважаеми пациенти,

По-долу може да се запознаете с нашите ценоразписи по отделни направления на медицинските грижи, които се предлагат от групата лечебни заведения в Медицински комплекс "Д-р Щерев". Общи ценоразписи можете да видите и от следните файлове:

 

Cenorazpisi840x500

Ценоразписи по отделни направления

За ваше удобство по-долу можете да се запознаете с ценоразписите по отделни направления на медицинските грижи, предлагани при нас. За да видите раздела, който ви интересува, е необходимо да кликнете съответния таб.

Ценоразпис АРТ

Ценоразпис на асистирани репродуктивни технологии (инвитро, инсеминация), допълнителни техники при АРТ, спермални изследвания, предимплатанционна генетична диагностика, замразяване и съхранение на яйцеклетки, сперматозоиди и ембриони.

АСИСТИРАНИ РЕПРОДУКТИВНИ ТЕХНОЛОГИИ

Съпружеска вътрематочна инсеминация1 540 лв.
Съпружеска вътрематочна инсеминация1 (повтаряне на следващия ден) 180 лв.
Донорска вътрематочна инсеминация2 1400 лв.
Донорска вътрематочна инсеминация2 (повтаряне на следващия ден) 850 лв.
Пункция на фоликули 650 лв.
IVF оплождане при стимулиран цикъл 1920 лв.
   
IVF оплождане при спонтанен (естествен) цикъл 765 лв.
ICSI оплождане при стимулиран цикъл 2250 лв.
   
ICSI оплождане при спонтанен (естествен) цикъл 1095 лв.
Ембриотрансфер 490 лв.
Втори ембриотрансфер (на ден 5-ти) 160 лв.
Използване на донорски сперматозоиди за IVF / ICSI 900 лв.
Избор на донорски сперматозоиди по разширени критерии (1 проба)3 1540 лв.
Избор на донорски сперматозоиди по разширени критерии (2 проби)3 2310 лв.
Избор на донорски сперматозоиди по разширени критерии (3 проби)3 2770 лв.
Optima Eggs (IVF-ЕТ минимален пакет ) 2795 лв.
Optima Eggs (ICSI-ЕТ минимален пакет ) 3095 лв.
Optima Eggs (лимитиран пакет) 5920 лв.
Optima Eggs (стандартен пакет) 8990 лв.
Optima Eggs (стандартен пакет - експрес) 10 900 лв.
Optima Eggs (лимитиран пакет - към програма на Столична община) 3620 лв.
Optima Eggs (стандартен пакет - към програма на Столична община) 6690 лв.

СЕМИНОЛОГИЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ

 
Спермограма с компютърна система за анализ 50 лв. 
Разширена спермограма с компютърна система за анализ 220 лв. 
Оценка по T. Kruger с компютърна система за анализ 60 лв. 
ДНК фрагментация на сперматозоиди 340 лв. 
Имунологичен тест 90 лв. 
Директен Мар тест 65 лв. 
Количествено определяне на левкоцити (LeuciScreen Test) 45 лв. 
Тест за 24 часа биологична преживеямост на преработени и капацитирани сперматозоиди 115 лв. 
Тест за виталност (Vitality test) 50 лв. 
Обработка на материала 45 лв. 

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТЕХНИКИ ПРИ АСИСТИРАНИ РЕПРОДУКТИВНИ ТЕХНОЛОГИИ

IMSI (морфологично селектиране на сперматозоиди) 440 лв.
Микрофлуидно селектиране на сперматозоиди (ChipBABY) 450 лв.
Анализ на делително вретено при яйцеклетка (SpindleView) 330 лв.
Анализ на имплантационен прозорец (ERA)    1925 лв.       
Ендометриален анализ на микробиома (ENDOMETRIOME) 825 лв. 
Ендометрио тест4 2475 лв.
Асистиран хетчинг с лазер 220 лв.
Биопсия на ендометриални клетки под анестезия 155 лв.
Ембриоскопия 450 лв.
Калциева активация 165 лв.
Култивиране на ендометриални клетки5 440 лв.
Кокултивиране на ембриони с ендометриални клетки6 240 лв.
Локална лезия на ендометриума 60 лв.
Отстраняване на ДНК фрагментирани сперматозоиди 440 лв.
Трансфер на автоложна тромбоцитна маса 220 лв.
Хранителна среда при RIF/RPL 200 лв.

КРИОПРЕЗЕРВАЦИЯ

Тест за криотолерантност 60 лв.
Замразяване на сперма 180 лв.
Замразяване на яйцеклетки до 3 бр. 500 лв.
Замразяване на яйцеклетки от 4 до 6 бр. 700 лв.
Замразяване на яйцеклетки от 7 до 9 бр. 900 лв.
Замразяване на яйцеклетки над 10 бр. 1 200 лв.
Замразяване на ембриони до 3 бр. 400 лв.
Замразяване на ембриони над 3 бр. 500 лв.
Съхраняване на сперма до 1 месец 150 лв.
Съхраняване на сперма, ембриони или яйцеклетки до 6 месеца 200 лв.
Съхраняване на сперма, ембриони или яйцеклетки до 1 година 350 лв.
Съхраняване на сперма, ембриони или яйцеклетки до 2 години 680 лв.
Съхраняване на сперма, ембриони или яйцеклетки до 3 години 950 лв.
Съхраняване на сперма, ембриони или яйцеклетки до 4 години 1 200 лв.
Съхраняване на сперма, ембриони или яйцеклетки до 5 години 1 500 лв.
Размразяване на сперма (култивиране и селекция) 180 лв.
Размразяване на ембриони или яйцеклетки (култивиране и селекция) 250 лв.
Обработка на документация при транспортиране на генетичен материал в България 250 лв.
Обработка на документация при транспортиране на генетичен материал извън България 500 лв. 
Обработка на документация при транспортиране на генетичен материал - входящ 80 лв.

ПРЕДИМПЛАНТАЦИОННА ДИАГНОСТИКА

Предимплантационна генетична диагностика на ембриони до 4 eмбриона7 2 500 лв.
Предимплантационен генетичен скрининг на ембриони до 4 ембриона7 2 500 лв.
Предимплантационна генетична диагностика на един допълнителен ембрион 600 лв.
Предимплантационен генетичен скрининг на един допълнителен ембрион 600 лв.
Предварителен ДНК анализ на мутацията с цел ПГД 2 500 лв.
Предимплантационна генетична диагностика за моногенно заболяване с предварителен ДНК анализ на мутацията 4 500 лв.
Генетичен анализ на фетални клетки чрез микро-чип 1 200 лв.

1(Съпружеска вътрематочна инсеминация) Цената Включва: ултразвукови прегледи за цикъла, експертиза и обработка на сперматозоиди, вътрематочна инсеминация. Забележка: Всякакви други изследвания, прегледи и манипулации неупоменати в пакета се заплащат допълнително. При прекратяване на процедурата се заплащат етапите извършени до момента.
2(Донорска вътрематочна инсеминация) Цената Включва: ултразвукови прегледи за цикъла, използване на донорски сперматозоиди, експертиза и обработка на сперматозоиди, вътрематочна инсеминация. Забележка: Всякакви други изследвания, прегледи и манипулации неупоменати в пакета се заплащат допълнително. При прекратяване на процедурата се заплащат етапите извършени до момента.
3(Избор на донорски сперматозоиди по разширени критерии) Цената Включва: избор на донорски сперматозоиди по разширени критерии, брой проби, съхранение до 6 месеца.
 4 (Ендометрио тест) Цената включва: Анализ на имплантационен прозорец (ERA), Анализ на инфекциозен хроничен ендометрит (Alice) и анализ на ендометриалната микробиома (ЕММА).
5(Култивиране на ендометриални клетки) Цената Включва: подготовка на маточната лигавица, обработка на ендометриалната тъкан от биопсията и изолиране на ендометриални клетки, култивиране на ендометриални клетки, обработка. Забележка: Всякакви други изследвания, прегледи и манипулации неупоменати в пакета се заплащат допълнително.
6(Кокултивиране на ембриони с ендометриални клетки) Цената Включва: размразяване на ендометриални клетки, култивиране на ендометриални клетки и подготовка за кокултивиране, кокултивиране на ембриони с ендометриални клетки. Забележка: Всякакви други изследвания, прегледи и манипулации неупоменати в пакета се заплащат допълнително.
7(ПГД/ПГС на ембриони до 4 ембриона) Цената Включва: биопсия на ембриони, клетъчно сепариране, транспорт на клетките и съответната документация до лаборатория „ГЕНОМА” в Рим (Италия), предимплантационна генетична диагностика/скрининг на ембриони до 4 ембриона в лаборатория „ГЕНОМА” в Рим (Италия). Забележка: Всякакви други изследвания, прегледи и манипулации неупоменати в пакета се заплащат допълнително.Ценоразпис Бременност

Ценоразпис на медицинските грижи и услуги, свързани с проследяването на бременността.

ПРЕНАТАЛНА ДИАГНОСТИКА

А. ПРЕГЛЕДИ И КОНСУЛТАЦИИ

Женска консултация 55 лв.
Запис на детски сърдечни тонове (NST) 20 лв.
Доплерово изследване 35 лв.
Доплерово изследване - близнаци 50 лв.
Първи триместър скрининг тест - ултразвуков скрининг 90 лв.
Първи триместър скрининг тест - ултразвуков скрининг (близнаци) 110 лв.
Първи триместър скрининг тест - кръвен биохимичен тест + тест прееклампсия ( PLGF) 65 лв.
Ранна фетална морфология - 16 - 18 г.с. 120 лв.
Ранна фетална морфология - 16 - 18 г.с. (близнаци) 170 лв.
Фетална морфология 19 - 23 г.с. 140 лв.
Фетална морфология 19 - 23 г.с. (близнаци) 210 лв.
Късна фетална морфология + доплерово изследване 100 лв.
Късна фетална морфология + доплерово изследване (близнаци) 120 лв.
Фетална ехокардиография (консултация) 50 лв.
Фетална ехокардиография (преглед и консултация) 80 лв.
Фетална ехокардиография - близнаци (преглед и консултация) 120 лв.

Б. ПАКЕТНИ УСЛУГИ

Пакет "Проследяване на бременност - оптимален"1 1135 лв.
Пакет "Проследяване на бременност - оптимален"1 по програма "Кредо престиж" 1035 лв.
Пакет "Проследяване на бременност - оптимален (близнаци)"1 1265 лв.
Пакет "Проследяване на бременност - оптимален (близнаци)"1 по програма "Кредо престиж" 1165 лв.

ПРЕНАТАЛНА ДИАГНОСТИКА

Harmony - неинвазивно изследване на фетална ДНК2 1 200 лв.
Panorama - неинвазивно изследване на фетална ДНК3 995 лв.
Panorama + 22q11.2 тест - неинвазивно изследване на фетална ДНК4 1 200 лв.
Panorama + Микроделеционен панел - неинвазивно изследване на фетална ДНК5 1 400 лв.
PrenaTest Смарт - неинвазивно изследване на фетална ДНК6 550 лв.
PrenaTest Стандарт - неинвазивно изследване на фетална ДНК7 1360 лв.
PrenaTest Премиум - неинвазивно изследване на фетална ДНК8 1560 лв.
PrenaTest СтандартПлюс - неинвазивно изследване на фетална ДНК9 1799 лв. 
PrenaTest Премиум Плюс - неинвазивно изследване на фетална ДНК10 1999 лв. 
Джейн Сейф - наследствен риск11 1670 лв. 
Джейн Сейф - възрастов риск12 1770 лв.
Джейн Сейф - комбиниран риск13 2270 лв. 
Veracity - основен панел1 - неинвазивно изследване на фетална ДНК14 810 лв.
Veracity - основен панел2 - неинвазивно изследване на фетална ДНК15 850 лв.
Veracity - разширен панел1 - неинвазивно изследване на фетална ДНК16 930 лв.
Veracity - разширен панел2 - неинвазивно изследване на фетална ДНК17 1 090 лв.
NIFTY Pro - неинвазивно изследване на фетална ДНК 1 300 лв.
Хорионбиопсия 300 лв.
Амниоцентеза 300 лв.

УЧИЛИЩЕ ЗА БЪДЕЩИ РОДИТЕЛИ

Училище за бъдещи родители (една лекция) 40 лв.
Училище за бъдещи родители по програма "Кредо престиж" (една лекция) 30 лв.
Училище за бъдещи родители (курс от три лекции) 75 лв.
Училище за бъдещи родители по програма "Кредо престиж" (курс от три лекции) 45 лв.
Индивидуално училище за бъдещи родители (1 лекция)18 70 лв. 
Индивидуално училище за бъдещи родители (5 лекции)18
250 лв.
Индивидуално училище за бъдещи родители (7 лекции)18 350 лв
Индивидуално училище за бъдещи родители (кратък пакет)18  450 лв.
Индивидуално училище за бъдещи родители (второ и трето раждане)18 500 лв.
Индивидуално училище за бъдещи родители (голям пакет + 1 бонус) 18 600 лв.
Индивидуално училище за бъдещи родители (голям пакет + 3 бонус)18 800 лв.
1(Пакет "Проследяване на бременност - оптимален") Цената Включва: Ултразвукова диагностика (7 бр.); Доплер - ултразвуково изследване (3 бр.); Запис на сърдечни тонове на бебето (9 бр.);Първи триместър скрининг тест - ултразвуков скрининг + кръвен биохимичен тест + тест прееклампсия ( PLGF )(1 бр.); Фетална морфология (1 бр.); Късна Фетална морфология + доплерово изследване (1 бр); Лабораторни изследвания: СУЕ (1 бр.), пълна кръвна картина (3 бр.), глюкоза (3 бр.), кръвна група и Rh (2 бр.), изследване за СПИН-при съгласие (1 бр.), Сифилис (1 бр.), Хепатит В (1 бр.), Хепатит С (1 бр.), TSH (1 бр.), микробиология на влагалищен секрет (1 бр.),урина - ОХИ (3 бр.),стерилна урина (1 бр.), креатинин (1 бр.), урея (1 бр.), общ белтък (1 бр.), албумин (1 бр.), АсАТ (1 бр.), АлАТ (1 бр.), протромбиново време, фибриноген; Онкоцитонамазка (1 бр.); Училище за бъдещи родители с отстъпка; Консултация с психолог - по желание (1 бр.). Забележка: Всякакви други изследвания, прегледи и манипулации неупоменати в пакета се заплащат допълнително.
2(Harmony) Цената Включва: Тризомия 21 (Синдром на Даун), Тризомия 18 (Синдром на Едуардс), Тризомия 13 (Синдром на Патау).
3(Panorama) Цената Включва: Тризомия 21 (Синдром на Даун), Тризомия 18 (Синдром на Едуардс), Тризомия 13 (Синдром на Патау), X, Y и Триплоидия.
4(Panorama + 22q11.2 тест) Цената Включва: Тризомия 21(Синдром на Даун), Тризомия 18 (Синдром на Едуардс), Тризомия 13 (Синдром на Патау), X, Y, Триплоидия и 22q11.2 делеция (Синдром на Ди Джордж).
5(Panorama + Микроделеционен панел) Цената Включва: Тризомия 21 (Синдром на Даун), Тризомия 18 (Синдром на Едуардс), Тризомия 13 (Синдром на Патау), X,Y, Триплоидия, 22q11.2 делеция (Синдром на Ди Джордж), Кри-ду-чат синдром, 1p36 делеция, Синдром на Ангелман, Синдром на Прадер-Вили .
6(PrenaTest Смарт) Цената Включва: Тризомия 21 (Синдром на Даун). Резултати за 5-7 работни дни (съобразно официалните почивни дни в България и/или Германия). Само рли едноплодна бременност.
7(PrenaTest Стандарт) Цената Включва: Тризомия 21 (Синдром на Даун), Тризомия 18 (Синдром на Едуардс), Тризомия 13 (Синдром на Патау). Резултати за 5-7 работни дни (съобразно официалните почивни дни в България и/или Германия). При едноплодна и двуплодна бременност.
8(PrenaTest Премиум) Цената Включва: Тризомия 21 (Синдром на Даун), Тризомия 18 (Синдром на Едуардс), Тризомия 13 (Синдром на Патау), най-честите дефекти свързани с половите хромозоми (синдроми на Търнър, Клайнфелтер, Тризомия X и Тризомия XYY). Резултати за 5-7 работни дни (съобразно официалните почивни дни в България и/или Германия). При едноплодна и двуплодна бременност. 
9(PrenaTest Стандарт Плюс - неинвазивно изследване на фетална ДНК) Цената Включва: Тризомии и Монозомии на всички автозомни хромозоми (от 1-ва до 22-ра).
10(PrenaTest Премиумт Плюс - неинвазивно изследване на фетална ДНК) Цената Включва: Пълен Хромозомен анализ за монозомии и тризомии + дефекти свързани с полови хромозоми (синдроми на Търнър, Клайнфелтер, Тризомия X и Тризомия XYY). Резултати за 5-7 работни дни (съобразно официалните почивни дни в България и/или Германия). Само при едноплодна бременност. 
11(Джийн Сейф - наследствен риск) Цената Включва: Муковисцидоза, Бета таласемия, Сърповидно-клетъчна анемия Автозомно-рецесивна глухота тип 1А Автозомно-рецесивна глухота тип 1В. Резултати за 12 работни дни (съобразно официалните почивни дни в България и/или Германия). При едноплодна и многоплодна бременност.
12(Джийн Сейф - възрастов риск) Цената Включва: Скелетна дисплазия; Вродени сърдечни дефекти; Синдроми, причиняващи множество вродени малформации Разстройства свързани с развитието на нервната система като аутизъм, Епилепсия, Интелектуални затруднения и спорадични случаи на различни редки доминиращи менделови аномалии като: Синдром на Kabuki, Синдром на Schinzel-Giedion Синдром на Bohring-Opitz и други . Резултати за 12 работни дни (съобразно официалните почивни дни в България и/или Германия). При едноплодна и многоплодна бременност.
13(Джийн Сейф - комбиниран риск) Цената Включва: Муковисцидоза, Бета таласемия, Сърповидно-клетъчна анемия Автозомно-рецесивна глухота тип 1А Автозомно-рецесивна глухота тип 1В. Скелетна дисплазия; Вродени сърдечни дефекти; Синдроми, причиняващи множество вродени малформации Разстройства свързани с развитието на нервната система като аутизъм, Епилепсия, Интелектуални затруднения и спорадични случаи на различни редки доминиращи менделови аномалии като: Синдром на Kabuki, Синдром на Schinzel-Giedion Синдром на Bohring-Opitz и други. Резултати за 12 работни дни (съобразно официалните почивни дни в България и/или Германия). При едноплодна и многоплодна бременност.
14(Veracity - основен панел1 - неинвазивно изследване на фетална ДНК) Цената Включва: Тризомия 21 (Синдром на Даун), Тризомия 18 (Синдром на Едуардс), Тризомия 13 (Синдром на Патау). Резултати за 7 работни дни.
15(Veracity - основен панел2 - неинвазивно изследване на фетална ДНК) Цената Включва: Тризомия 21 (Синдром на Даун), Тризомия 18 (Синдром на Едуардс), Тризомия 13 (Синдром на Патау), пол на плода. Резултати 7 работни дни.
16(Veracity - разширен панел1 - неинвазивно изследване на фетална ДНК) Цената Включва: Тризомия 21 (Синдром на Даун), Тризомия 18 (Синдром на Едуардс), Тризомия 13 (Синдром на Патау), анеуплоидии Х, Y, пол на плода. Резултати за 7 работни дни.
17(Veracity - разширен панел2 - неинвазивно изследване на фетална ДНК) Цената Включва: Тризомия 21 (Синдром на Даун), Тризомия 18 (Синдром на Едуардс), Тризомия 13 (Синдром на Патау), анеуплоидии X, Y, микроделеции, пол на плода. Резултати за 7 работни дни.
18Подробна информация за съдържанието и продължителността на всеки един курс се получава на безплатна първоначална консултация с ак. Диди Димова.

Ценоразпис Раждане

За пациенти, които са задължително здравноосигурени към НЗОК:

Извън обхвата на основния пакет от здравни дейности, гарантиран от бюджета на НЗОК, пациентът заявява своето персонално предпочитание и избира своя екип за раждане и пакет с подобрени битови условия, съдържащ всичко необходимо за комфорта на родилката и бебето.

Избор на екип за раждане 900 лв.
Пакет Комфорт лукс мини (нормално раждане)

Пакет Комфорт лукс (цезарово сечение)
1240 лв.

1490 лв.
Пакет Комфорт лукс мини по програма “Кредо престиж”
(нормално раждане)

Пакет Комфорт лукс по програма “Кредо престиж”
(цезарово сечение)
1140 лв.


1390 лв.

Нека да дадем пример за формирането на пакета за нормално раждане за пациентки, които са задължително здравноосигурени – Избор на екип за раждане (900 лв.) + Пакет Комфорт Лукс  мини (1240 лв.) = 2140 лв..

За пациенти, които не са задължително здравноосигурени (нямат осигуровка към НЗОК):

 
РАЖДАНЕ
Раждане- нормално 2500 лв.
Раждане- нормално по програма “Кредо престиж” 2400 лв.
Раждане с цезарово сечение 2700 лв.
Раждане с цезарово сечение по програма “Кредо престиж” 2600 лв.
Раждане с цезарово сечение по желание 3500 лв. 
Раждане с цезарово сечение по желание по програма "Кредо престиж" 3400 лв. 
Епидурална аналгезия (при нормално раждане) 280 лв.
Пакет грижи за новородено 300 лв.
Слухов скрининг на новородени 50 лв.
БОЛНИЧЕН ПРЕСТОЙ
Леглоден 150 лв
Леглоден в апартамент 190 лв
Леглоден – придружител 70 лв
Леглоден в самостоятелна стая  100 лв.

Нека да дадем пример за формирането на пакета за пациентки, които не са задължително здравноосигурени – Раждане с цезарово сечение (2135 лв.) + Леглоден (4 дни Х 150 лв.) + Пакет грижи за новородено (300 лв.).

УВАЖАЕМИ ПАЦИЕНТИ,

Фактура се издава съгласно Чл. 113, ал. (4) от ЗДДС,  не по-късно от 5 дни от датата на възникване на данъчното събитие – заплащане на медицинска услуга.

Лечебното заведение има утвърден ценоразпис, поставен на видно място, от който пациентите да се информират за цените на предлаганите медицински и допълнителни услуги. Пациентите се информират за вида и цените на всички медицински и допълнителни услуги преди тяхното предоставяне, както и за реда за тяхното заплащане.

Финансовата информация предоставяна по време на “Ден на отворените врати в родилно отделение” е актуална към датата на провеждане на инициативата.

На пациентите със допълнително доброволно здравно осигуряване препоръчваме да изискват от своя здравноосигурителен фонд писмено одобрение, преди да ползват исканата медицинска или допълнителна услуга. Медицинските и допълнителни услуги се описват във фактурата с наименованията им по утвърденият ценоразпис на лечебното заведение.

Лечебното заведение не е страна по договори, свързани с ДОБРОВОЛНО ЗДРАВНО ОСИГУРЯВАНЕ (ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНИ ФОНДОВЕ) и няма ангажимент да издава фактура или документация за извършените дейности по начин, съответстващ на медицинската застраховка, от която евентуално пациентът би черпил права като доброволно здравноосигурено лице.


Ценоразпис оперативни интервенции

Ценоразпис на различните видове оперативни интервенции и манипулации, провеждани в Медицински комплекс "Д-р Щерев"

 

цена
ОПЕРАТИВНИ ИНТЕРВЕНЦИИ
Дилатация на цервикален канал 290 лв.
Полипектомия на цервикален канал 325 лв.
Кюретаж (абразио пробаториа) 500 лв.
Преждевременно прекъсване на бременност по желание до 13 г.с. 550 лв.
Преждевременно прекъсване на бременност по медицински показания до 13 г.с. 550 лв.
Преждевременно прекъсване на бременност по медицински показания от 14 до 26 г.с. 1100 лв.
Пункция на киста с аблация 535 лв.
Марсупиализация на бартолинова жлеза 565 лв.
Екстирпация на бартолинова жлеза 565 лв.
Инцизия на фурункул или карбункул 95 лв.
Диагностична хистероскопия 565 лв.
Оперативна хистероскопия 1095 лв.
Диагностична лапароскопия 1095 лв.
Оперативна лапароскопия 2000 лв.
Лапароскопска миомектомия 2300 лв.
Лапароскопска тотална хистеректомия с/без аднекси 2500 лв.
Офис (мини) хистероскопия 545 лв.
Трансвагинална лапароскопия 820 лв.
Офис (мини) хистероскопия + Трансвагинална лапароскопия 1040 лв.
Лапарокистектомия 1700 лв.
Лапаромиомектомия 2000 лв.
Тотална хистеректомия с/без аднекси 2300 лв.
Радикална хистеректомия 2600 лв.
Електрокоагулация на маточна шийка 95 лв.
Конизация на маточна шийка 795 лв.
Leep конизация на маточна шийка 380 лв.
Leep ексцизия на маточна шийка 215 лв.
Ембриоредукция 565 лв.
Серклаж на маточна шийка 710 лв.
Хименопластика 325 лв.
Лабиопластика 930 лв.
Вагинопластика 930 лв.
Инцизио регио абдоминалис 330 лв.
Резекция на септум на влагалище 600 лв.
Трансвагинална иглена суспензия по Raz 1,080 лв.
Лапароскопска корекция на незадържане на урина (инконтиненция) по Бърч 2100 лв.
Лапароскопска влагалищна пластика с поставяне на платно (сакроколпопексия) 2400 лв.
Корекция на тазова (перинеална) статика и/или на незадържане на урина при жената 2000 лв.
TESE екстракция на сперматозоиди от тестиса 1,080 лв.
PESA подкожна аспирация на сперматозоиди от епидидима 1,080 лв.
ВЪТРЕУТРОБНИ ОПЕРАТИВНИ ИНТЕРВЕНЦИИ НА ПЛОДА
Интраутеринна фетална хемотрансфузия 275 лв.
Поставяне на фетален шънт 970 лв.
Лазерна аблация на плацента 1,485 лв.
Оклузия на фетална трахея с балон катетър 6,325 лв.
ОПЕРАТИВНИ ИНТЕРВЕНЦИИ НА МЛЕЧНАТА ЖЛЕЗА
Оперативни интервенции върху гърда с локална ексцизия и биопсия 490 лв.
Оперативни интервенции при инфекции на меките и костните тъкани 500 лв.
Оперативно лечение на онкологично заболяване на гърдата: стадии Tis 1-4 N 0-2 M 0-1 1,375 лв.
ХИРУРГИЯ
А. МАНИПУЛАЦИИ
Вземане на биопсичен материал от гърда – ТАБ 35 лв.
Вземане на биопсичен материал от лимфен възел - ТАБ 35 лв.
Диагностична пункция при повърхностни кисти и абцеси 100 лв.
Инцизия и ексцизия на повърхностно разположени процеси и туморни образувания на коремна стена 240 лв.
Инцизия и ексцизия на повърхностно разположени процеси и туморни образувания на гръдна стена 240 лв.
Инцизия и ексцизия на повърхностно разположени процеси и туморни образувания на кожа и подкожие 240 лв.
Инцизия на меки тъкани 180 лв.
Инцизия на подкожен панарициум или паронихия 120 лв.
Отстраняване на нокът, нокътно легло и нокътна гънка 60 лв.
Отстраняване на хирургичен шевен материал 20 лв.
Поставяне, промивка и смяна на раневи дренаж 20 лв.
Превръзка на рана - голяма 30 лв.
Превръзка на рана - малка 20 лв.
Шев на меки тъкани – голяма рана 50 лв.
Шев на меки тъкани – малка рана 30 лв.
УРОЛОГИЯ/АНДРОЛОГИЯ
Флексибилна уретроцистоскопия с локална анестезия 250 лв.
Флексибилна уретроцистоскопия с венозна анестезия 300 лв.
БОЛНИЧЕН ПРЕСТОЙ
Леглоден 150 лв.
Леглоден в реанимация 180 лв.
Леглоден в апартамент 190 лв.
Леглоден в самостоятелна стая 100 лв.
Леглоден - придружител 70 лв.
Венозна инфузия до 1 час 30 лв.
Венозна инфузия до 3 часа 40 лв.
Венозна инфузия до 12 часа 60 лв.
Неонатологичен леглоден 100 лв.
АНЕСТЕЗИЯ
Локална анестезия 70 лв.
Венозна анестезия до 20 мин. 90 лв.
Венозна анестезия над 20 мин. 180 лв.
Ендотрахеална анестезия 200 лв.
Епидурална аналгезия 280 лв.
ХИСТОЛОГИЯ И ЦИТОЛОГИЯ
Онкоцитонамазка 42 лв.
Биопсия 60 лв.
Хистология 60 лв.
Цитологично изследване на секрет от една гърда 32 лв.
Цитологично изследване на секрет от две гърди 60 лв.
ДОПЪЛНИТЕЛНИ УСЛУГИ
Меню за хранене по избор, съобразено със съответния лечебно-диетичен режим 490 лв.
Пакет Комфорт 740 лв.
Избор на екип за серклаж на маточна шийка 740 лв.
Избор на екип за преждевременно прекъсване на бременността до 13 г.с. 480 лв.
Избор на екип за преждевременно прекъсване на бременността над 13 г.с. 480 лв.
Избор на екип за раждане 900 лв.
Избор на екип за нерадикално отстраняване на матката 900 лв.
Избор на екип за радикално отстраняване на женски полови органи 900 лв.
Избор на екип за оперативна лапароскопия 900 лв.
Избор на екип за лапаротомия 900 лв.
Избор на екип за оперативна хистероскопия 900 лв.
Избор на екип за конизация на маточна шийка 740 лв.
Избор на екип за пробно абразио 300 лв.
Избор на екип за корекции на тазова (перинеалната) статика и/или на незадържане на урината при жената 900 лв.
ИЗДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЯ
Издаване на епикриза на английски език 50 лв.

Заб. Лечебното заведение не е страна по договори, свързани с ДОБРОВОЛНО ЗДРАВНО ОСИГУРЯВАНЕ (ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНИ ФОНДОВЕ) и няма ангажимент да издава фактура или документация за извършените дейности по начин, съответстващ на медицинската застраховка, от която евентуално пациентът би черпил права като доброволно здравноосигурено лице.

Ценоразпис прегледи и консултации

Ценоразпис на амбулаторните прегледи и консултации, предлагани в Медицински комплекс "Д-р Щерев".

ГИНЕКОЛОГИЯ

А. ПРЕГЛЕДИ И КОНСУЛТАЦИИ

Първичен гинекологичен преглед + ултразвук 70 лв.
Вторичен гинекологичен преглед 45 лв.
Гинекологичен консултативен преглед - хабилитирано лице
Ултразвуков преглед
80 лв.
50 лв.
Цервикс скор 20 лв.
Колпоскопия 50 лв.
Консултация с гинеколог 35 лв.
Eхомамография 55 лв.
Ехомамография + еластография 70 лв.
Ултразвуков преглед + еластография 65 лв.
Абдоминална ехография на вътрешни органи 50 лв.
Абдоминална ехография на вътрешни органи + доплерово изследване 60 лв.
Консултация с кардиолог 60 лв.
Консултация с биолог / ембриолог 50 лв.
Консултация с анестезиолог 60 лв.
Консултация с психолог (до 60 мин.)
40 лв.

Б. ПАКЕТНИ УСЛУГИ

Пакет "Профилактика за Нея - разширен"3 129 лв.
Пакет "Профилактика за Нея - оптимален"4 159 лв. 
Пакет "Скрининг - разширен"5 95 лв.
 
   

В. МАНИПУЛАЦИИ

Хидротубация - тест за проходимост на маточни тръби 95 лв.
Апликация на вътрематочен песар (спирала) под ултразвуков контрол 60 лв.
Екстракция на вътрематочен песар (спирала) 40 лв.
Поставяне на хормонални импланти 45 лв.
Локална лезия на ендометриума 50 лв.

ПРЕНАТАЛНА ДИАГНОСТИКА

А. ПРЕГЛЕДИ И КОНСУЛТАЦИИ

Женска консултация 50 лв.
Запис на детски сърдечни тонове (NST) 20 лв.
Доплерово изследване 35 лв.
Доплерово изследване - близнаци 50 лв.
Първи триместър скрининг тест - ултразвуков скрининг 90 лв.
Първи триместър скрининг тест - ултразвуков скрининг (близнаци) 110 лв.
Първи триместър скрининг тест - кръвен биохимичен тест + тест прееклампсия ( PLGF) 65 лв.
Ранна фетална морфология - 16 - 18 г.с. 100 лв.
Ранна фетална морфология - 16 - 18 г.с. (близнаци) 150 лв.
Ранна фетална морфология - 16 - 18 г.с. - Volusion E10 120 лв.
Ранна фетална морфология - 16 - 18 г.с. (близнаци) - Volusion E10 170 лв.
Фетална морфология 19 - 23 г.с. 120 лв.
Фетална морфология 19 - 23 г.с. (близнаци) 190 лв.
Фетална морфология 19 - 23 г.с. - Volusion E10 140 лв.
Фетална морфология 19 - 23 г.с. (близнаци) - Volusion E10 210 лв.
Късна фетална морфология + доплерово изследване 80 лв.
Късна фетална морфология + доплерово изследване (близнаци) 100 лв.
Късна фетална морфология + доплерово изследване - Volusion E10 100 лв.
Късна фетална морфология + доплерово изследване (близнаци) - Volusion E10 120 лв.
Фетална ехокардиография (консултация) 50 лв.
Фетална ехокардиография (преглед и консултация) 80 лв.
Фетална ехокардиография - близнаци (преглед и консултация) 120 лв.

Б. ПАКЕТНИ УСЛУГИ

Пакет "Проследяване на бременност - разширен"7 799 лв.
Пакет "Проследяване на бременност - разширен"7 по програма "Кредо престиж" 749 лв.
Пакет "Проследяване на бременност - разширен (близнаци)"7 899 лв.
Пакет "Проследяване на бременност - разширен (близнаци)"7 по програма "Кредо престиж" 839 лв.
Пакет "Проследяване на бременност - оптимален"8 939 лв.
Пакет "Проследяване на бременност - оптимален"8 по програма "Кредо престиж" 879 лв.
Пакет "Проследяване на бременност - оптимален (близнаци)"8 1039 лв.
Пакет "Проследяване на бременност - оптимален (близнаци)"8 по програма "Кредо престиж" 989 лв.

ЕНДОКРИНОЛОГИЯ И БОЛЕСТИ НА ОБМЯНАТА

А. ПРЕГЛЕДИ И КОНСУЛТАЦИИ

Първичен ендокринологичен преглед 45 лв.
Вторичен ендокринологичен преглед 30 лв.
Консултация с ендокринолог 25 лв.
Ехография на щитовидна жлеза 45 лв.
Ехография на щитовидна жлеза + еластография 65 лв.
Ултразвукова остеодензитометрия 30 лв.

УРОЛОГИЯ/АНДРОЛОГИЯ

А. ПРЕГЛЕДИ И КОНСУЛТАЦИИ

Първично посещени при андролог 55 лв.
Вторично посещение при андролог 45 лв.
Ултразвуков преглед на отделителна и мъжка полова система 45 лв.
Ултразвуков преглед на ПОС  45 лв.
Консултация с андролог 22 лв.
Първично посещение при уролог 60 лв.
Първично посещение при уролог - хабилитирано лице 80 лв.
Вторично посещение при уролог 30 лв.
Вторично посещение при уролог - хабилитирано лице 40 лв.
Консултация с уролог за избор на оперативно лечение при аденом на простатата 150 лв.
Консултация с уролог за избор на оперативно лечение при карцином на простатата 250 лв.

Б. МАНИПУЛАЦИИ

Флексибилна уретроцистоскопия с локална анестезия 250 лв.
Флексибилна уретроцистоскопия с венозна анестезия 300 лв.

ПЕДИАТРИЯ

А. ПРЕГЛЕДИ И КОНСУЛТАЦИИ

Първичен педиатричен преглед (остро заболяване) 45 лв.
Вторичен педиатричен преглед (контролен) 35 лв.
Детска консултация 45 лв.
   

В. ПАКЕТНИ УСЛУГИ

Пакет "Педиатрични прегледи и консултации"9 299 лв.
Пакет "Педиатрични прегледи и консултации"9 по програма "Кредо престиж" 249 лв.

ДЕРМАТОЛОГИЯ

А. ПРЕГЛЕДИ И КОНСУЛТАЦИИ

Първичен дерматологичен преглед 40 лв.
Вторичен дерматологичен преглед 30 лв.
Консултация по документи с дерматолог 25 лв.

Б. МАНИПУЛАЦИИ

Премахване на кожни лезии с електрокоагулация до 3 лезии 40 лв.
Премахване на кожни лезии с електрокоагулация до 5 лезии 50 лв.
Премахване на кожни лезии с електрокоагулация до 7 лезии 60 лв.
Премахване на кожни лезии с електрокоагулация над 7 лезии 70 лв.
Повърхностен пилинг 80 лв.
Среднодълбок пилинг 100 лв.
Мезотерапия за лице, деколте или ръце 160 лв.
Мезотерапия при косопад 100 лв.
Антицелулитна мезотерапия 160 лв.
Третиране с течен азот 10 лв.
Алергологично тестуване със стандартна европейска серия 80 лв.
Интралезионална инжекция с кортикостероид 30 лв.
Биопсия от кожа или лигавица 65 лв.
Хирургично отстраняване на кожни образувания до 0.5 см 125 лв.
Хирургично отстраняване на кожни образувания над 0.5 см 160 лв.

ХРАНЕНЕ И ДИЕТЕТИКА

 
Първична консултация със специалист по хранене и диететика  160 лв.
Последваща консултация със специалист по хранене и диететика  120 лв.

НЕВРОЛОГИЯ

Първичен неврологичен преглед 40 лв.
Вторичен неврологичен преглед 30 лв.

УНГ

Първичен преглед - УНГ 40 лв.
Вторичен преглед - УНГ 30 лв.
Аудиометрия 20 лв.
Тимпанометрия 20 лв.
Инцизия на перитонзиларен абсцес с местна анестезия 30 лв.

ХИРУРГИЯ

Първичен преглед - хирург 45 лв.
Вторичен преглед - хирург 30 лв. 
Консултация с хирург 25 лв.

ПЛАСТИЧНО-ВЪЗСТАНОВИТЕЛНА И ЕСТЕТИЧНА ХИРУРГИЯ

Първичен преглед - ПВЕХ 50 лв.
Вторичен преглед - ПВЕХ 30 лв.

ФИЗИОТЕРАПИЯ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ

Първичен преглед - физиотерапевт 40 лв.
Вторичен преглед - физиотерапевт 30 лв.

ДРУГИ МАНИПУЛАЦИИ

Поставяне на подкожна инжекция 10 лв.
Поставяне на мускулна инжекция 20 лв.
Поставяне на венозна инжекция 25 лв.
Поставяне на постоянен венозен път (абокат) 10 лв.
Електрокардиограма ( ЕКГ ) 20 лв.
Локална анестезия с лидокаин спрей 10 лв.

ДРУГИ

Потребителска такса 3 лв.
Онкоцитонамазка 42 лв.
Биопсия 60 лв.
Леглоден 110 лв.

ИЗДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЯ

Издаване на епикриза 20 лв.
Издаване на епикриза на английски език 50 лв.
Издаване на документация 20 лв.
Медицинска експертиза на работоспособността от ЛКК 20 лв.

3(Пакет "Профилактика за Нея - разширен") Цената Включва: Гинекологичен преглед (1 бр);Ултразвуков преглед (1 бр);Онкоцитонамазка (1 бр);Ехомамография (1 бр). Забележка: Всякакви други изследвания, прегледи и манипулации неупоменати в пакета се заплащат допълнително.
4(Пакет "Профилактика за Нея - оптимален") Цената Включва: Гинекологичен преглед (1 бр.);Ултразвуков преглед (1 бр.);Онкоцитонамазка (1 бр.);Ехомамография (1 бр.);Ехография на щитовидна жлеза (1 бр.). Забележка: Всякакви други изследвания, прегледи и манипулации неупоменати в пакета се заплащат допълнително.
5(Пакет "Скрининг"- разширен") Цената Включва: гинекологичен преглед, онкоцитонамазка, колпоскопия. Забележка: Всякакви други изследвания, прегледи и манипулации неупоменати в пакета се заплащат допълнително.
7(Пакет "Проследяване на бременност - разширен") Цената Включва: Ултразвукова диагностика (7 бр.);Доплер - ултразвуково изследване (3 бр.);Запис на сърдечни тонове на бебето (9 бр.);Първи триместър скрининг тест - ултразвуков скрининг + кръвен биохимичен тест + тест прееклампсия ( PLGF )(1 бр.);Фетална морфология (1 бр.);Лабораторни изследвания: СУЕ (1 бр.),пълна кръвна картина (3 бр.),глюкоза (3 бр.),кръвна група и Rh (1 бр.),изследвне за СПИН-при съгласие (1 бр.),Сифилис (1 бр.),Хепатит В (1 бр.),Хепатит С (1 бр.), микробиология на влагалищен секрет (1 бр.),урина - ОХИ (3 бр.),стерилна урина (1 бр.);Онкоцитонамазка (1 бр.);Училище за бъдещи родители с отстъпка;Консултация с психолог - по желание (1 бр.). Забележка: Всякакви други изследвания, прегледи и манипулации неупоменати в пакета се заплащат допълнително.
8(Пакет "Проследяване на бременност - оптимален") Цената Включва: Ултразвукова диагностика (7 бр.);Доплер - ултразвуково изследване (3 бр.);Запис на сърдечни тонове на бебето (9 бр.);Първи триместър скрининг тест - ултразвуков скрининг + кръвен биохимичен тест + тест прееклампсия ( PLGF )(1 бр.);Фетална морфология (1 бр.);Лабораторни изследвания: СУЕ (1 бр.),пълна кръвна картина (3 бр.),глюкоза (3 бр.),кръвна група и Rh (1 бр.),изследвне за СПИН-при съгласие (1 бр.),Сифилис (1 бр.),Хепатит В (1 бр.),Хепатит С (1 бр.), микробиология на влагалищен секрет (1 бр.),урина - ОХИ (3 бр.),стерилна урина (1 бр.), креатинин (1 бр.), урея (1 бр.), общ белтък (1 бр.), албумин (1 бр.), АсАТ (1 бр.), АлАТ (1 бр.), протромбиново време, фибриноген;Онкоцитонамазка (1 бр.);Училище за бъдещи родители с отстъпка;Консултация с психолог - по желание (1 бр.). Забележка: Всякакви други изследвания, прегледи и манипулации неупоменати в пакета се заплащат допълнително.
9(Пакет "Педиатрични прегледи и консултации") Цената Включва: Преглед/консултация с педиатър (12 бр);ПКК-мануално (1 бр);СУЕ (1 бр);Глюкоза (1 бр); CRP (1 бр);Урина - ОХИ (1 бр) за 12 месеца. Не се включва домашно посещение. Забележка: Всякакви други изследвания, прегледи и манипулации неупоменати в пакета се заплащат допълнително. При покупка на този пакет всяко второ и следващо дете от семейството получава пакета с 50% отстъпка.

Ценоразпис изследвания

Ценоразпис на лабораторни и образни изследвания, предлагани в клиничната и генетичната лаборатории, сектора по образна диагностика на Медицински комплекс "Д-р Щерев"

 

цена

ГЕНЕТИЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ

А. ХРОМОЗОМЕН АНАЛИЗ

Цитогенетичен анализ 200 лв.
Цитогенетичен анализ на амниотични клетки 250 лв.
ДНК - Y - микроделеции (скрининг за делеции в локуси AZFa, AZFb и AZFc) 150 лв.
SAT - спермален анеуплоиден тест (Хромозоми 13, 18, 21, Х и Y) - FISH анализ 600 лв.
FISH анализ за полови анеуплоидии (Хромозоми Х, Y) 200 лв.
Молекулярно-цитогенетичен анализ със FISH за една аберация 150 лв.
FISH анализ на Her2 500 лв.

Б. ХРОМОЗОМЕН АНАЛИЗ НА НАЙ-ЧЕСТИ АНЕУПЛОИДИИ

ДНК анализ на най-чести анеуплоидии1 210 лв.
ДНК анализ на най-чести анеуплоидии - разширен панел2 350 лв.
ДНК анализ на най-чести анеуплоидии - допълнителен панел3 170 лв.

В. ДНК ДИАГНОСТИКА НА МОНОГЕННИ БОЛЕСТИ

 
Бета-таласемия - генотипиране на чести мутации  250 лв.
Пренатална ДНК диагностика за Бета-таласемия  400 лв.
Муковисцидоза - генотипиране на мутации в CFTR гена  350 лв.
Пренатална ДНК диагностика за муковисцидоза  400 лв.

 Г. ДНК ДИАГНОСТИКА НА МОНОГЕННИ БОЛЕСТИ

 
 HLA-C генотипиране 250 лв. 
 KIR генотипиране 250 лв. 

ОБРАЗНА ДИАГНОСТИКА (РЕНТГЕН)

Консултация със специалист образна диагностика 40 лв.
Хистеросалпингография (с вкл. контраст) 180 лв.
Мамографско изследване (мамография и консултация) 55 лв.
Едностранна мамография - две проекции 35 лв.
Рентгенография на акромиоклавикуларна става4 20 лв.
Рентгенография на антебрахиум4 20 лв.
Рентгенография на бедрена кост4 25 лв.
Рентгенография на бял дроб и сърце4 30 лв.
Рентгенография на глезенна става4 25 лв.
Рентгенография на гривнена става4 20 лв.
Рентгенография на длан и пръсти4 20 лв.
Рентгенография на колянна става4 25 лв.
Рентгенография на лакътна става4 20 лв.
Рентгенография на лумбални прешлени4 25 лв.
Рентгенография на подбедрица4 25 лв.
Рентгенография на раменна става4 20 лв.
Рентгенография на стъпало и пръсти4 25 лв.
Рентгенография на таз 35 лв.
Рентгенография на торакални прешлени4 25 лв.
Рентгенография на хумерус4 20 лв.
Рентгенография на череп4 35 лв.
Рентгенография на шийни прешлени – проекция на Колие 25 лв.
Рентгенография на шийни прешлени4 25 лв.
Рентгенография на синуси 25 лв.
Рентгенография на носни кости 25 лв.
Рентгенография на БУМ 35 лв.
Обзорна рентгенография на корем 35 лв.

ЛАБОРАТОРНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ

ХОРМОНАЛЕН АНАЛИЗ

Паратхормон (PTH) 27.30 лв.
N-mid osteocalcin 19.70 лв.
Beta-CrossLaps/serum 19.70 лв.
FT3+FT4+TSH 32.10 лв.
FT4+TSH 23.90 лв.
FT 3 (свободен Т3) 14.90 лв.
FT 4 (свободен Т4) 14.90 лв.
TSH (Тиреотропен Хормон) 14.90 лв.
ТАТ и МАТ 29.90 лв.
TSH рецепторни антитела 37.90 лв.
Тиреоглобулин (маркер TG) 32.70 лв.
Калцитонин (маркер Calcitonin) 29.70 лв.
ТАТ (anti Tg) 17.30 лв.
МАТ (anti TPO) 17.30 лв.
Prolactin (Пролактин) 18.00 лв.
LH (Лутеинизиращ Хормон) 18.00 лв.
FSH (Фуликул Стим. Хормон) 18.00 лв.
Estradiol (Естрадиол) 18.00 лв.
Progesteron (Прогестерон) 18.00 лв.
Testosteron (Тестостерон) 18.00 лв.
total HCG (общ бета ЧХГ ) 18.00 лв.
DHEA-S (ДХЕА-С) 18.90 лв.
4 Androstenedione (4 андростендион) 21.30 лв.
17-OH Progesterone (17-OH Прогестерон) 21.30 лв.
Секс Хормон Свързващ Протеин (SHBG) 18.00 лв.
Тестове за прееклампсия: sFlt-1/PIGF 143,00 лв.
hGH (Соматотропен хормон) 18.30 лв.
IGF-I (Соматомедин С) 38.70 лв.
Insulin (Серумен Инсулин) 15.70 лв.
Insulin (60 мин.) 15.70 лв.
Insulin (120 мин.) 15.70 лв.
C-peptide (C-пептид) 15.70 лв.
HOMA (IR) Инсулинова резистентност индекс 16.30 лв.
Cortizol (Кортизол) 15.30 лв.
ACTH (АКТХ) 18.90 лв.
Renin (Ренин в плазма) 37.30 лв.
Aldosterone (Алдостерон) 37.30 лв.
EPO (Еритропоетин) 37.30 лв.
Inhibin B (Инхибин Б) 45.70 лв.
Anti Mullerian Hormon (Антимюлеров хормон) 37.90 лв.

ХЕМАТОЛОГИЯ

Таласемия - HbA ; HbA2 ; HbF - HPLC 21.70 лв.
СУЕ (РУЕ) 2.00 лв.
Ретикулоцити + ПКК 22 пок. 7.90 лв.
Ретикулоцити + Морф. на еритр. + ПКК 10.70 лв.
Ретикулоцити + Морф. на еритр. + ПКК + ДКК 12.90 лв.
Ретикулоцити 3.90 лв.
ПКК-22 показателя 5.90 лв.
ПКК + ДКК мануално 8.30 лв.
ПКК-22 показателя + ДКК мануално + СУЕ 9.70 лв.
Морф. на еритр. + ПКК 8.30 лв.
Морф. на еритр. + ПКК + ДКК 11.70 лв.
Морф. на еритр. - мануално 7.70 лв.
ДКК - мануално 7.70 лв.

БИОХИМИЯ

Гликиран Хемоглобин (HbA1c) 10.90 лв.
Глюкозотолерантен 3кр. тест 6.70 лв.
ОГТТ + Трикрат.Инсулин 38.00 лв.
Глюкоза (Glucose) 3.00 лв.
Глюкоза капилярна (Glucose capil)  3.00 лв.
Глюкоза-3 кратен профил 6.70 лв.
Глюкоза-4 кратен профил 7.30 лв.
Глюкоза втора 3.00 лв.
Глюкоза трета 3.00 лв.
Лактат (lactate) 7.90 лв.
Бикарбонат (Bicarbonate) 7.90 лв.
Белтък и Албумин 5.00 лв.
Общ белтък (Total protein) 3.00 лв.
Албумин (Albumin) 3.00 лв.
Електрофореза на серумни белтъци (Electrophoresis) 21.70 лв.
Имунотипиране на серумни имуноглобулини 80,00 лв.
Свободни Леки Вериги ( Free Light Chain pannel) 80,00 лв.
Свободни Леки вер. тип капа (Free Light Chain-κ ) 42,00 лв.
Свободни Леки вер.тип ламбда (Free Light Chain-λ ) 42,00 лв.
Урея и Креатенин 5.00 лв.
Креатинин (Creatinine) 3.00 лв.
Урея (Urea) 3.00 лв.
Креатининов клирънс по Cockroft-Gault 7.30 лв.
Цистатин С (Cystatin С) 34.70 лв.
Пикочна киселина (Uric acid) 3.00 лв.
Билирубин - общ и директен 5.00 лв.
Билирубин - общ (Total Bilirubin) 3.00 лв.
Билирубин - директен (Direct Bilirubin) 3.00 лв.
Холестерол профил (Cholesterol Profile) 9.70 лв.
Холестерол - общ (Total Cholesterol) 3.00 лв.
Холестерол - HDL-Cholesterol 3.00 лв.
Холестерол - LDL-Cholesterol 3.00 лв.
Холестерол - VLDL-Cholesterol 3.00 лв.
Триглицериди (Triglycerides) 3.00 лв.
Чернодробни ензими 6.70 лв.
АсАТ (GOT; ASAT ) 3.00 лв.
АлАТ (GPT; ALAT ) 3.00 лв.
Гама - GT (GGT) 3.00 лв.
Алкална фосфатаза (Alkaline Phosphatase) 2.70 лв.
Кисела Фосфатаза (Acide Phosphatase) 3.70 лв.
LDH5 - комплексно (LDH+HBDH+LDH5) 12.70 лв.
LDH 3.50 лв.
HBDH (LDH1+LDH2) 4.30 лв.
Алфа - амилаза (Amilase) 4.30 лв.
Липаза (Lipase) 4.30 лв.
Холинестераза (Cholinesterase) 4.70 лв.
Креатин фос. киназа (CPK) 3.30 лв.
СРК - МВ фракция 11.70 лв.
Тропонин I 28.60 лв.
Тропонин Т 28,60 лв.
Fe и ЖСК фракции (Fe and TIBC) 6.30 лв.
Желязо (Fe) 5.50 лв.
ЖСК (TIBC) 3.00 лв.

ЕЛЕКТРОЛИТИ

Калий (K) и Натрий (Na) 5.70 лв.
Калий (K) 3.90 лв.
Натрий (Na) 3.90 лв.
Хлориди (Cl) 3.90 лв.
Ca, Ca++ 4.30 лв.
Калций (Са) 2.50 лв.
Калций - йонизиран (Са++) 2.80 лв.
Фосфор (Р) 2.50 лв.
Магнезий (Mg) 4.90 лв.
Литий (Li) 15.30 лв.
Цинк (Zn) 12.30 лв.
Мед (Cu) 11.30 лв.

КРЪВОСЪСРВАНЕ И КОАГУЛАЦИЯ

Време на кървене 2.90 лв.
Протромбиново време (PT)/%/ INR 3.90 лв.
Фибриноген (Fibrinogen) 4.30 лв.
аРТТ (ККВ) 3.90 лв.
INR (пълна капилярна кръв) 7.00 лв.
D-dimer 19.30 лв.
Протеин С (PrC) 28.70 лв.
Протеин S (PrS) 34.70 лв.
Антитромбин III 22.70 лв.
Лекарств. чувств. към кумаринови антикоагул. (PCR) 123.70 лв.
Aspirin test (Аспирин зависима Тромбоц. агрегация) 135,00 лв.
P2Y12 rec. blockade test (clopidogrel,ticagrelor) 170,00 лв.

ПРЕДРАЗПОЛОЖЕНИЕ КЪМ ВРОДЕНИ ТРОМБОФИЛИИ

Фактор V Leiden R1 (R506Q) 45.00 лв.
Фактор V Leiden R2 (4070A>G) 45.00 лв.
FV Leiden (FVL 1691 G>A) 45,00 лв.
Протромбин (20210G>A) 45.00 лв.
PAI (4G/5G) 45.00 лв.
ACE (I/D) 45.00 лв.
Фактор XІІІ (Val34Leu) 45.00 лв.
MTHFR (677C>T) 45.00 лв.
MTHFR (1298A>C) 45.00 лв.
MTRR (66A>G) 45.00 лв.
VEGFA (936C>T) 45.00 лв.
VEGFA (-1154G>A) 75.00 лв.
TAFI (+505A>G) 75.00 лв.
ANXA5 (M1/M2 хаплотип) 75.00

лв.

ПАНЕЛИ ПРЕДРАЗПОЛОЖЕНИЕ КЪМ ВРОДЕНИ ТРОМБОФИЛИИ

Панел Предразположение към вродени тромбофилии - основен5 160.00 лв.
Панел Предразположение към вродени тромбофилии - разширен1 6 240.00 лв.
Панел Предразположение към вродени тромбофилии - разширен2 7 240.00 лв.
Панел Предразположение към вродени тромбофилии - пълен8 320.00 лв.
Панел Предразположение към вродени тромбофилии - препоръчителен9 250.00 лв.
Предразположение към вродени тромбофилии - клиничен панел10 240.00 лв.

УРИНА

Урина - Общо химическо и седимент 3.00 лв.
Алфа Амилаза в урината (Amilase in urine) 4.30 лв.
Уринен албумин/Креатинин (UACR) 12.70 лв.
Микроалбумин в диуреза (Microalbumin in diuresis) 11.00 лв.
Ca в диуреза 2.70 лв.
P в диуреза 2.70 лв.
Белтък в диуреза 2.70 лв.
Глюкоза в диуреза 2.70 лв.
Креатинин в диуреза 2.70 лв.
Урея в диуреза 2.70 лв.
Пикочна к-на в диуреза 2.70 лв.
К в диуреза 3.90 лв.
Na в диуреза 3.90 лв.
Хлор в диуреза 3.90 лв.
Мед в диуреза 15.30 лв.
Цистин (Cystine) в диуреза 29.00 лв.
Оксалат в диуреза 29.00 лв.
Цитрат (Citrate) в диуреза 29.00 лв.
Наркотични в-ва в урина 29.70 лв.

ИМУНОЛОГИЯ

AST (АнтиСтрептолизинов Титър) 4.90 лв.
Ревма фактор скрининг (RF) 4.90 лв.
Ревма фактор IgA (Rheumatoid factor IgA ) 28.00 лв.
Ревма фактор IgM (Rheumatoid factor IgM ) 28.00 лв.
Ревма фактор IgG (Rheumatoid factor IgG) 28.00 лв.
anti CCP (анти Цикличен Цитрулиниран Пептид) 29.70 лв.
anti MCV (анти Мутирал Цитролиниран Виментин) 27.70 лв.
C-реактивен Протеин (CRP) 4.90 лв.
Високочувствителен CRP (hs CRP) 7.90 лв.
С 3 комплемент (Complement C3) 5.70 лв.
С 4 комплемент (Complement C4) 5.70 лв.
Имуноглобулин А (Ig A) 5.70 лв.
Имуноглобулин M (Ig M) 5.70 лв.
Имуноглобулин G (Ig G) 5.70 лв.
Алфа 1 - антитрипсин (Alpha 1 antitrypsin) 28.50 лв.
Феритин (Ferritin) 16.70 лв.
Трансферин (Transferine) 16.70 лв.
Церулоплазмин (Ceruloplasmine) 19.30 лв.
CDT (сиало дефицитен трансферин) 38.00 лв.
Хаптоглобин (Haptoglobin) 19.30 лв.
ANA скрининг 18.90 лв.
ANA профил 74.00 лв.
anti dsDNA (анти двДНК антитела) количествен 26.00 лв.
anti ssDNA (анти едновериж. ДНК) количествен 25.90 лв.
anti RNP (анти-RNP антитела) количествен 28.00 лв.
anti-Sm (анти Sm антитела) количествен 29.00 лв.
anti Scl-70 (анти Scl-70 антитела) количествен 28.00 лв.
anti Jo-1 (анти Jo-1 антитела) количествен 28.00 лв.
anti SS-A/Ro (анти SS-A/Ro антитела) количествен 28.00 лв.
anti SS-B/La ( анти SS-B/La антитела ) количествен 29.00 лв.
anti Centromere B ( анти Центромер B антитела ) количествен 28.00 лв.
anti tTG ( анти тъканна трансглутаминаза ) количествен 31.00 лв.
anti Gliadin IgA ( анти глиадин. антитела ) количествен 29.00 лв.
anti Parietal cell (анти париетални антит.) koличествен 31.00 лв.
anti Intrinsic factor (анти интринзик факт.) количествен 28.00 лв.
anti AMA -M2 ( анти митохондриални антит. ) количествен 22.70 лв.
Actin Ab (Анти-гладкомускулни ат. /АГМА) 22.70 лв.
Антитела срещу чернодробни антигени 67.90 лв.
Криоглобулини (Cryoglobulins) 11.70 лв.
anti APL-IgG ( анти фосфолипидни антитела ) количествен 31.00 лв.
anti APL-IgМ ( анти фосфолипидни антитела ) количествен 31.00 лв.
Анти - кардиолипинови антитела (ACL) 30.00 лв.
Анти - кардиолипинови антитела (anti cardiolipin ACL-IgG) 27.00 лв.
Анти - кардиолипинови антитела (anti cardiolipin ACL-IgM) 28.00 лв.
Анти Бета2 Гликопротеин I (anti b2 GP I) 30.00 лв.
Анти Бета2 Гликопротеин I (anti b2 GP I - IgG) количествен 28.00 лв.
Анти Бета2 Гликопротеин I (anti b2 GP I - IgМ) количествен 28.00 лв.
Анти протромбин (anti Prothrombin) IgG+IgM 29.00 лв.
anti Annexin V IgG ( анти анексин V ) количествен 28.00 лв.
anti Annexin V IgМ ( анти анексин V ) количествен 28.00 лв.
anti Insulin ( анти-инсулинови антитела ) количествен 22.70 лв.
anti GAD 65/ IA 2 ( GAD65/IA2 скрининг ) количествен 48.00 лв.
anti GAD 65 (анти GAD 65 антитела ) количествен 45.00 лв.
Анти-неутрофилоцитоплазмени ат. (АНЦА) 37.50 лв.
Автоимунни васкулити 75.00 лв.
anti MPO (Myeloperoxidase) количествен 28.00 лв.
anti PR3 (Proteinase3) количествен 29.00 лв.
HLA - B27 22.90 лв.
Антиовариални антитела (АОА) 66.00 лв.
Клетъчен имунитет (Имунофенотипизиране на лимфоцити) 165.00 лв.
Панел Антифисфолипиден синдром - Скрининг 11 100.00 лв.
Панел Антифосфолипиден синдром - Разширен 12 242.00 лв.
HLA - G Ins/Del 14bp 50.00 лв.
Интерлевкини IL1A-889 C > T и IL1B + 3954 C > T (комбиниран генотип) 90.00 лв.
Тумор Некротизиращ Фактор TNFα (- 308) 50.00 лв.
Панел имуногенетика 13 150.00 лв.
Тест за туберкулоза (Quantiferon-TB Gold) 97.30 лв.
Системен лупус 121.00 лв.
Overlap Синдром на съед.тъкан 127.00 лв.
Ревамтоиден артрит 112.00 лв.
Антиспермални антитела 19,70 лв.

ДИАГНОСТИКА НА ИНФЕКЦИОЗНИ БОЛЕСТИ

Сифилис (Syphilis - ELISA) 9.00 лв.
Сифилис (Syphilis - TPHA) 9.70 лв.
СПИН (anti HIV 1/2 antibodies) 15.00 лв.
Хепатит А (anti-HAV IgM ) 17.30 лв.
Хепатит А (anti-HAV total) 19.30 лв.
Хепатит В (HBsAg) 19.00 лв.
Хепатит В (HBsAg) количествен тест 19.00 лв.
Хепатит В (anti-HBsAg) 17.30 лв.
Хепатит В (anti-HBc IgM) 17.30 лв.
Хепатит В (anti-HBc total) 17.30 лв.
Хепатит В (HBeAg) 17.30 лв.
Хепатит В (anti-HBeAg) 17.30 лв.
Хепатит В колич. ДНК ( DNA quantitative PCR ) 149.70 лв.
Хепатит C (anti-HCV) 19.00 лв.
Хепатит С (HCV Ag/Ab) 53.30 лв.
Хепатит С (anti-HCV Westernblot) 91.70 лв.
Хепатит Е (anti-HEV IgM) 17.30 лв.
Хепатит Е (anti-HEV IgG) 17.50 лв.
HCV колич.РНК (HCV RNA quantitative PCR) 150.00 лв.
HBsAG и аnti-HDV IgM 29.00 лв.
Хепатит D (anti-HDV IgM) 18.70 лв.
Хепатит D (anti-HDV total) 18.70 лв.
anti-Chlamydia trach. - IgG, IgM 23.70 лв.
anti-Chlamydia trach. IgA 16.90 лв.
anti-Chlamydia trach. IgG 16.90 лв.
anti-Chlamydia trach. IgM 16.90 лв.
Chlamidophilla pneumoniae IgA 28.00 лв.
Chlamidophilla pneumoniae IgM 28.00 лв.
Chlamidophilla pneumoniae IgG 28.00 лв.
Mycoplasma pneumoniae IgM 19.70 лв.
Mycoplasma pneumoniae IgG 19.70 лв.
Легионелоза (Legionella Pneumophila) IgG 28,00 лв.
Легионелоза (Legionella Pneumophila) IgM 28,00 лв.
Q-треска (Coxiella Burnetii, Q-fever) IgG 28,00 лв.
Q-треска (Coxiella Burnetii, Q-fever) IgM 28,00 лв.
Coxiella Burnetii IgG/M/A panel 1+2 phase IIF 140.00 лв.
Q-треска (Coxiella Burnetii, Q fever) IgG IIF 70.00 лв.
Q-треска (Coxiella Burnetii, Q fever) IgM IIF 70.00 лв.
Q-треска (Coxiella Burnetii, Q fever) IgA IIF 70.00 лв.
Лаймска болест IgG (anti Borrelia burgdorferi IgG) 21.70 лв.
Лаймска болест IgM (anti Borrelia burgdorferi IgM) 21.70 лв.
Лаймска болест Westernblot IgM (потвърдителен) 44.00 лв.
Лаймска болест Immunoblot IgG (потвърдителен) 44.00 лв.
Изсл. на кърлеж за Borrelia 16.30 лв.
Марсилска треска (Ricettsia conorii) IgM 31,00 лв.
Марсилска треска (Ricettsia conorii) IgG 28,00 лв.
Бруцелоза (Brucella sp) IgM 28,00 лв.
Бруцелоза (Brucella sp) IgG 28,00 лв.
Рубеола IgG (Rubeolla) 17.30 лв.
Рубеола IgM (Rubeolla) 17.30 лв.
Варицела зостер IgM, IgG (Varicela zoster) 41.70 лв.
Варицела зостер IgG (Varicela zoster) 24.70 лв.
Варицела зостер IgM (Varicela zoster) 24.70 лв.
Цитомегаловирус IgG, IgM (CMV) 29.70 лв.
Цитомегаловирус IgG (CMV IgG) 18.70 лв.
Цитомегаловирус IgM (CMV IgM) 18.70 лв.
Цитомегаловирус IgG (CMV IgG) + avidity test 47,00 лв.
Инфекц. мононукл. (EBV VCA IgG, IgM) 37.90 лв.
Инфекц. мононукл. (EBV VCA IgG) 21.70 лв.
Инфекц. мононукл. (EBV VCA IgM) 21.70 лв.
EBV EBNA IgG 21.70 лв.
EBV EA IgM 19.70 лв.
EBV EA IgG 19.70 лв.
EBV количествен PCR (Viral Load) 197.70 лв.
Ебщайн-Бар Вирус IgG blot 43.00 лв.
Хеликобактер пилори IgG (Helicobacter Pylori) 16.30 лв.
Helicobacter Pylori antigen (фецес) 39.70 лв.
Херпес Симплекс тип 1 Ig G (HSV1) 21.90 лв.
Херпес Симплекс тип 2 Ig G (HSV2) 21.90 лв.
Херпес Симплекс тип 1 Ig M (HSV1) 21.90 лв.
Херпес Симплекс тип 2 Ig M (HSV2) 21.90 лв.
Херпес Симплекс тип 1 IgG, IgM (HSV1) 39.00 лв.
Херпес Симплекс тип 2 IgG, IgM (HSV2) 39.00 лв.
HHV-6IgG (Човешки херпес вирус - 6) 28,00 лв.
Морбили Ig G,Ig M (Morbili Ig G, Ig M) 47.00 лв.
Морбили Ig M (Morbili Ig M) 27.90 лв.
Морбили Ig G (Morbili Ig G) 27.90 лв.
ParvovirusB19 IgM (Пета болест Erythema infectiosum) 28,00 лв.
Паротит (Заушка) anti-Mumps IgM 24.00 лв.
Паротит (Заушка) anti-Mumps IgG 22.00 лв.

ДНК - ДИАГНОСТИКА НА ИНФЕКЦИОЗНИ БОЛЕСТИ

Човешки папилома вирус (HPV тип 16/18) 50,00 лв.
Човешки папилома вирус (HPV тип 6/11) 50,00 лв.
Човешки папилома вирус (HPV тип 6/11/16/18) 80,00 лв.
Човешки папилома вирус (HPV) - високорискови типове - генотипиране (16, 18, 26, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 53, 56, 58, 59, 66, 68, 69, 73, 82) 120.00 лв.
Човешки папилома вирус (HPV) - високорискови типове - скрининг 65,00 лв.
HPV - високо/средно/нискорискови типове - генотипиране на 33 типа (6/11/16/18/26/31/33/35/39/40/42/43/44/45/51/52/53/54/55/56/57/58/59/61/66/68/70/71/72/73/81/82/84) 160,00 лв.
Ебщаин-Бар вирус (EBV) - ДНК анализ 60.00 лв.
Ебщаин-Бар вирус (EBV) + Цитомегаловирус (CMV) - постнатален ДНК анализ 105.00 лв.
Цитомегаловирус (CMV) - постнатална ДНК диагностика 60.00 лв.
Цитомегаловирус (CMV) - пренатална ДНК диагностика 95.00 лв.
Херпес Симплекс вирус тип 1 (HSV1) - ДНК тест 45.00 лв.
Херпес Симплекс вирус тип 2 (HSV2) - ДНК тест 45.00 лв.
Херпес Симплекс вирус тип 1 и 2 (HSV1,2) - ДНК тест 55,00 лв.
Хепатит А вирус (HAV) - ДНК тест 70.00 лв.
Хепатит В вирус (HBV) - ДНК тест 78.00 лв.
Хепатит С вирус (HCV) - ДНК тест 92.00 лв.
Хеликобактер пилори (Helicobacter pylori) 50.00 лв.
Сифилис (Treponema pallidum) - ДНК тест 45.00 лв.
Хламидия (Chamydia trachomatis) - ДНК тест 45,00 лв.
Гонорея - ДНК тест 45.00 лв.
Гонорея + Хламидия - ДНК тест 65.00 лв.
Микоплазми + Уреаплазми - ДНК тест 45.00 лв.
Микоплазми + Уреаплазми + Хламидия - ДНК тест 65.00 лв.
Урогенитални патогени - ДНК тест14 120.00 лв.
Стрептококи група В - ДНК тест 45.00 лв.
Трихомони (Trichomonas vaginalis) - ДНК тест 45.00 лв.
Кандида (Candida albicans) - ДНК тест 45.00 лв.
Гарднерела (Gardnerela vaginalis) - ДНК тест 45.00 лв.
Трихомoни + Кандида + Гарднерела - ДНК тест 65.00 лв.
Токсоплазма (Toxoplasma gondii) - ДНК тест 45.00 лв.
Токсоплазмоза - постнатална ДНК диагностика 60.00 лв.
Токсоплазмоза - пренатална ДНК диагностика 95.00 лв.
Зика, Денга, Чикунгуня - ДНК тест 65,00 лв.
Бета-таласемия - ДНК тест 250,00 лв.

ИМУНОХЕМАТОЛОГИЯ

Кръвна група и Rh (Резус фактор) 16.00 лв.
Ало-Еритроантитела (вкл Rh) 27.70 лв.
Авто-Еритроантитела 24.00 лв.
Еритроантитела-авто/ало 37.70 лв.
Имуногл. х-ка на автоеритроантитела 14.50 лв.
Специфичност на еритроантитела 37.70 лв.
Опр. на титъра на еритроантитела 36.70 лв.
Студови еритроантитела 38.90 лв.
Rh фенотип и Kell антиген 38.50 лв.
Пълна антигенна ф-ла на еритр. 137.50 лв.
Опр. слаб D антиген 43.70 лв.
Титър анти А и анти В 23.70 лв.
Директен тест на Coombs 37.90 лв.
Секреторен статус 34.30 лв.
Определяне на M и N антигени 23.70 лв.

ТУМОРНИ МАРКЕРИ

fPSA / tPSA 28.70 лв.
fPSA (free) 14.30 лв.
tPSA (total) 14.30 лв.
CEA 16.90 лв.
AFP 16.90 лв.
Риск на Алгор. за Овариална Малигнизация (ROMA) 72.00 лв.
CA-125 16.90 лв.
HE4 65.70 лв.
CA 15-3 16.90 лв.
CA-19-9 16.90 лв.
CA 72-4 21.30 лв.
Cyfra 21-1 17.90 лв.
NSE (Невронспецифична енолаза) 24.90 лв.
Бета2 Микроглобулин 24.90 лв.
SCC 19.70 лв.
S-100 53.00 лв.
Tumor M2 - PK (Туморна М2 пируват киназа) 31.70 лв.
Окултни кръвоизливи (Gastrointestinal Hgb) 10.70 лв.
Калпротектин - фецес (Calprotectin) количествен 37.00 лв.
Фекален Калпротектин, Лактоферин, Хемогл., Трансф. 32.00 лв.
BNP в плазма (В-тип натриуретичен пептид) 65.70 лв.

МИКРОБИОЛОГИЯ

Очен секрет 35.00 лв.
Гърлен секрет 35.00 лв.
Носен секрет 35.00 лв.
Ушен секрет 35.00 лв.
Храчка 35.00 лв.
Streptococcus group A antigen 14.70 лв.
Изследване за Грип тип А/В (Influenza A/B) 25.00 лв.
Чревно носителство (фецес/анален секр.) 14.70 лв.
Изсл. Фецес еднократно 19.70 лв.
Изсл. Фецес трикратно 46.70 лв.
Изсл. Фецес за C.difficile и Toxin A и В 28.30 лв.
Campylobacter jejuni+ coli Ag 18,00 лв.
Изследване за Rota и Adeno virus 19.70 лв.
Изследване за Ентеровирус (Enterovirus Ag) 25.00 лв.
Изследване за Norovirus Ag 29,00 лв.
Стерилна урина еднократна 10.70 лв.
Стерилна урина двукратна 17.30 лв.
Стерилна урина трикратна 24.70 лв.
Микоплазми и Уреаплазма в урина 35.00 лв.
Влагалищен секрет 35.00 лв.
Влагалищен секрет и Трихомони 50.00 лв.
Микоплазми и Уреаплазма Влаг. секр. 35.00 лв.
Цервикален секрет 35.00 лв.
Цервикален секр. и Гонорея 38.70 лв.
Микоплазми и Уреаплазма Цервик. секр. 32.00 лв.
Цервикален секрет + Микоплазма и Уреаплазма 48.70 лв.
Скрининг за Streptoccocus gr. В при бременност 18.00 лв.
Еякулат 35.00 лв.
Еякулат и гонорея 38.70 лв.
Еякулат и Трихомони 50.00 лв.
Микоплазми и Уреаплазма еякулат 35.00 лв.
Еякулат + Микоплазма и Уреаплазма 52.30 лв.
Уретрален секрет 35.00 лв.
Уретрален секрет и Трихомони 50.00 лв.
Уретрален секр. и Гонорея 38.70 лв.
Микоплазми и Уреаплазма Уретр. секр. 32.00 лв.
Простатен секрет 35.00 лв.
Простатен секрет и Трихомони 50.00 лв.
Простатен секрет и Гонорея 38.70 лв.
Микоплазми и Уреаплазма Прост. секр. 35.00 лв.
Раневи секрет 35.00 лв.
Друг секрет - материал 35.00 лв.
Хемокултура 45.30 лв.
Метицелин резист. стафилококи-Бърз тест 22.30 лв.
Храчка - цитологично изследване 14.30 лв.
Гастроинтестинални инфекции ( GI Panel ) фецес 280,00 лв.
Респираторни инфекции панел 280,00 лв.
Бактериални пневмонии панел (Bacterial pneumonia) 110,00 лв.
Менингити/Енцефалити-панел 380,00 лв.

ПАРАЗИТОЛОГИЯ

Паразит. изсл. за детска градина 12,40 лв.
Морфолог. изсл. за чревни паразити (еднократно) 10,70 лв.
Морфологични изследвания на фецес 25.70 лв.
Перианален отпечатък (скочлента Острици) 8.70 лв.
Изсл. на фецес за криптоспориди 25.70 лв.
Изсл. на кръв за микрофиларии 25.70 лв.
Изсл. на урина за шистозоми 25.70 лв.
Малария (дебела капка+натривка) 25.70 лв.
Токсоплазмоза Ig G 17.70 лв.
Токсоплазмоза Ig M 17.70 лв.
Токсоплазмоза Ig А 33.70 лв.
Токсоплазмоза Ig G + avidity test 44,00 лв.
Ехинококоза Ig G 17.70 лв.
Трихинелоза Ig G 17.70 лв.
Ларва Мигренс (Токсокароза) Ig G 17.70 лв.
Фасциолоза Ig G 17.70 лв.
Leishmania infantum IgG/M (Лайшманиоза) 28,00 лв.

ЛЕКАРСТВЕНО МОНИТОРИРАНЕ И ВИТАМИНИ

Витамин В12 (Vit. B12) 19.30 лв.
Фолат в серум 19.30 лв.
Фолат в еритроцити 23.70 лв.
Хомоцистеин (Homocysteine) 29.70 лв.
Карбамазепин (Carbamazepine) 19.30 лв.
Витамин D total (25-OH Витамин D) 24.70 лв.
Валпроева киселина (Valproate ) 19.30 лв.
Дигоксин (Digoxin) 19.30 лв.

АЛЕРГОЛОГИЯ

IgE total 21.30 лв.
Phadiatop - Деца, Юноши, Възрастни 31.30 лв.
INFANT Phadiatop - Малки деца 39.70 лв.
ПАНЕЛ 1 (fx5) - Хранителна алергия 39.70 лв.
ПАНЕЛ 2 (gx1) - Тревни полени 39.70 лв.
ПАНЕЛ 3 (hx2) - Домашен прах 39.70 лв.
ПАНЕЛ 4 (Rrx2) - Регионален 39.70 лв.
ПАНЕЛ 5 (sx1) - Инхалаторни алергени 39.70 лв.
Dermatophagoides pteronyssinus (d1) 29.70 лв.
Dermatophagoides farinae (d2) 29.70 лв.
Латекс (Latex) (k82) 29.70 лв.
Гъбички (Candida albicans) (m5) 29.70 лв.
Плесен (Aternaria alternata) (m6) 29.70 лв.
Мляко (f2) 29.70 лв.
Яйце (белтък) (f1) 29.70 лв.
Соя (f14) 29.70 лв.
Свинско месо (f26) 29.70 лв.
Телешко месо (f27) 29.70 лв.
Алфа-lactalbumin (f76) 29.70 лв.
Бета-lactoglobulin (f77) 29.70 лв.
Casein (f78) 29.70 лв.
Gluten (f79) 29.70 лв.
Amoxicilloyl (c6) 29.70 лв.
Ampicilloyl (c5) 29.70 лв.
Penicilloyl (c1) 29.70 лв.
Cefaclor (Rc7) 29.70 лв.
Котка (е1) 29.70 лв.
Куче (е5) 29.70 лв.
Пчела (i1) 29.70 лв.
Оса (i3) 29.70 лв.
Еозинофилен катионен протеин (ECP) 33.70 лв.
ПАНЕЛ 6 Хранителни Алергени 75.00 лв.
ПАНЕЛ 7 Инхалаторни Алергени 75.00 лв.
ПАНЕЛ 8 Педиатричен инхалаторен 75.00 лв.
ПАНЕЛ 9 Кръстосани алергии 75.00 лв.
ПАНЕЛ 10 Атопия 75.00 лв.
Хранителна нетолерантност IgG скрининг 197.00 лв.
Хранителна нетолерантност IgG количествен панел 160.00 лв.

ДРУГИ СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ

Кръвно-газов анализ (Алкално Киселинно Състояние) 15,00 лв.
Бъбречни и др. конкременти 25.70 лв.
Парадонтоза - анаеробни микр. (micro-IDent) 97.30 лв.
Изследвания за здравна книжка 16.70 лв.
SARS-COV-2 (Коронавирус) бърз тест 35.00 лв. 
SARS-COV-2 (Коронавирус) PCR тест 120.00 лв.
SARS-COV-2 (Коронавирус) PCR тест - Pool 40.00 лв. 
SARS-COV-2 (Коронавирус) PCR тест - 2 80.00 лв. 
SARS-COV-2 (Коронавирус) PCR тест - корекция спешно изследване 70.00 лв. 

МАНИПУЛАЦИИ

Вземане на кръв, консумативи 4.00 лв.
Вземане на биологичен материал, консумативи 4.00 лв.

1(ДНК анализ на най-чести анеуплоидии) Цената Включва: Trisomy 13 Patau syndrome, Trisomy 18 Eduards syndrome, Trisomy 21 Down syndrome и полови хромозоми XY.
2(ДНК анализ на най-чести анеуплоидии - разширен панел) Цената Включва: Trisomy 13 Patau syndrome, Trisomy 14, Trisomy 15, Trisomy 16, Trisomy 18 Eduards syndrome, Trisomy 21 Down syndrome, Trisomy 22 и полови хромозоми XY.
3(ДНК анализ на най-чести анеуплоидии - допълнителен панел) Цената Включва: Trisomy 14, Trisomy 15, Trisomy 16, Trisomy 22.
4(Рентгенография) Цената Включва: лицева или странична проекция.
5(Панел Предразположение към вродени тромбофилии - основен) Цената включва: Фактор V Leiden (R506Q), Протромбин (20210G>A), PAI (4G/5G), MTHFR (677C>T).
6 (Панел Предразположение към вродени тромбофилии - разширен1) Цената включва: Фактор V Leiden (R506Q), Протромбин (20210G>A), PAI (4G/5G), MTHFR (677C>T), ACE (I/D), Фактор ХІІІ (Val34Leu).
7 (Панел Предразположение към вродени тромбофилии - разширен2) Цената включва: Фактор V Leiden (R506Q), Протромбин (20210G>A), PAI (4G/5G), MTHFR (677C>T), MTHFR (1298A>C), MTRR (66A>G).
8 (Панел Предразположение към вродени тромбофилии - пълен) Цената включва: Фактор V Leiden (R506Q), Протромбин (20210G>A), PAI (4G/5G), MTHFR (677C>T), ACE (I/D), Фактор ХІІІ (Val34Leu), MTHFR (1298A>C), MTRR (66A>T).
9 (Панел Предразположение към вродени тромбофилии - препоръчителен) Цената включва: VEGFA (936C>T), VEGFA (-1154G>A), TAFI (+505A>G), ANXA5 (M1/M2 халотип).
10 (Предразположение към вродени тромбофилии - клиничен панел) Цената Включва: FV Leiden (FVL 1691 G>A), FV Liverpool (FV Liv 1250 T>C ),FV Cambrige (FV Cam 1091 G>C), FV Hong Kong (FVHK 1090 A>G), Протромбин (FII 20210 G>A), Инхибатор на плазминогенния активатор (PAI-1 (4G/5G), MTHFR (677 C>T), MTHFR (1298 A>C).
11 (Панел Антифосфолипиден синдром - Скрининг) Цената включва: Анти-кардиолипинови антитела; Анти-протромбинови антитела; Анти-бета 2 гликопротеин 1 антитела.
12 (Панел Антифосфолипиден синдром - Разширен) Цената включва: Анти-кардиолипинови антитела; Анти-протромбинови антитела; Анти-бета 2 гликопротеин 1 антитела; Aнти-Annexin V; Анти-фосфатидилсеринови антитела; Анти-фосфатидилинозитолови антитела.
13 (Панел Имуногенетика) Цената включва: HLA-G Ins/Del 14bp; Интерлевкини IL1A - 889 C > T и IL1B + 3954 C > T (комбиниран генотип); Тумор Некротизиращ Фактор TNF α (- 308).
14 (Урогенитални патогени) Цената включва: Chlamydia trachomatis, Neisseria gonorrhoeae, Mycoplasma genitalium, Mycoplasma hominis, Trichomonas vaginalis, Ureaplasma parvum, Ureaplasma urealyticum, Herpes simplex 1, Herpes simplex 2, Treponema pallidium.

Ценоразпис Физиотерапия и аква сектор

Ценоразпис на услугите, предлагани в Сектора по физиотерапия и рехабилитация, и на водните занимания в Аква сектора ни можете да видите от следните линкове:

Ценоразпис Физиотерапия и рехабилитация.

Ценоразпис Аква сектор.

Финансова информация