Начини на плащане и банкова сметка

Плащане в брой:

Плащанията в брой се извършват на касата на лечебното заведение. Заплащането се извършва в лева /BGN/. В близост до лечебното заведение има банкомат, както и клонове на банки, където е възможна обмяната на валута.

Плащане с банкови карти:

Плащането с банкови карти се извършва чрез терминално устройство /ПОС терминал/ към системата БОРИКА. Видове приемани карти: Visa, Visa Electron и V PAY, MasterCard, Maestro и MasterCard Electronic, както и местните карти с логото на БОРИКА.

Плащане по банков път:

Плащането по банков път се извършва чрез превод към сметката на лечебното заведение в Банка ДСК. Преди да направите превода е необходимо да се свържете с нашите медицински секретари на телефон 0886 606 747, за да уточните точната сума и сметката, по която да извършите плащането.

МЦ “Репродуктивно здраве” ООД – IBAN: BG64STSA93001525493300,
BIC: STSABGSF, Банка: "Банка ДСК" ЕАД

САГБАЛ “Д-р Щерев” ЕООД – IBAN: BG19STSA93001525477232,
BIC: STSABGSF, Банка: "Банка ДСК" ЕАД


В случай на банков превод за продължаване на периода на съхранение на генетичен материал (сперматозоиди, яйцеклетки, ембриони), моля, следвайте следните инструкции:

Срокът на съхранение на биологичен материал (сперматозоиди, яйцеклетки или ембриони) е съгласно избраната от Вас опция за продължителност в информираното съгласие за замразяване и съхранение. Когато този срок не бъде своевременно продължен, се приема, че пациентът не желае да продължи съхранението. Криолабораторията на лечебното заведение НЕ изпраща SMS известяване за изтичащ срок на съхранение.

За Ваше удобство сме създали опция за удължаване на срока на съхранение, без да посещавате лечебното заведение. Единственото, което трябва да направите, е да следвате посочените стъпки:

1. Изберете срок, с който да удължите съхранението – информация за възможните опции и цени са налични в АРТ ценоразписа на сайта на лечебното заведение. Важно: Срокът на продължение на съхранение важи от датата на предходния краен срок, упоменат в декларацията, а не от датата на заплащането по банков път.

2. Заплатете по банков път таксата за съхранение:

САГБАЛ „Д-р Щерев” ЕООД
IBAN: BG19STSA93001525477232
BIC: STSABGSF, Банка: „Банка ДСК” ЕАД

3. След отразяване на банковия превод ще получите email от нашата криолаборатория с потвърждение на удължения срок на съхранение. Ако не сте предоставили актуален email в информационната си карта, ще получите телефонно обаждане.

4. При ваше следващо посещение и ако желаете, можете да получите потвърждение за новия срок и на хартиен носител.

Финансова информация