8

Проследяване на бременност

Бременността е един от най-прекрасните периоди от живота на една жена, но той изисква повишена внимание и специализирана грижа за здравето на бременната и носеното от нея дете. Целите пред проследяването на бременността са свързани със запазване на бременността, грижа за здравето на майката и плода, предотвратяване на усложненията, свързани с бременността и раждането. Днес, проследяването на бременността и добрата пренатална грижа значително подобряват качеството на бременността и вероятността за раждането на здраво и доносено бебе. В хода на цялата бременност, се наблюдава не само бебето, но и майката, търсят се промени, които биха могли да доведат до преждевременно раждане или развитие на високо-рискова бременност, дават се съвети и се назначава лечение при наличие на оплаквания от страна на бременната жена. Последните тенденции в областта на пренаталната грижа са в посока на това, че пренаталната грижа трябва да започне още преди бременността, т.нар. преконцепционни грижи, тъй като това е един от начините да се предотвратят усложнения, които биха могли да възникнат впоследствие.

Какво включва пренаталната грижа? bebe1Добрата пренатална грижа включва преди всичко акушеро-гинекологични прегледи, ултразвукови прегледи с цел установяване на проблеми с развитието на плода, рутинен скрининг за вродени аномалии, изследвания за болести предавани по полов път, изследване на урина, проследяване на нивата на кръвното налягане и кръвната захар и др. Ние в Медицински комплекс „Д-р Щерев”, разполагаме с новооткрит сектор по фетална медицина, в който работят добре обучени и висококвалифицирани специалисти на европейско ниво. В допълнение, нашите пациенти могат да се възползват от пакетното проследяване на бременността при нас. Предлагаме три вида пакети в зависимост от броя и видовете изследвания и прегледи включени в тях, съответно стандартен, разширен и оптимален.

Колко често една бременна жена трябва да посещава своя акушер-гинеколог? Когато се касае за нормално протичаща бременност без усложнения, бременната жена трябва да посети своя лекар поне 15 пъти. По време на първата визита (5-6-та гестационна седмица), ние диагностицираме бременността чрез установяване на сърдечна дейност на плода и определяме вероятен термин на раждане. Правят се и редица други изследвания като цитонамазка, микробиология на влагалищен секрет, изследване на кръв и урина. Измерване на кръвното налягане и телесното тегло се извършва при всяко посещение. Следващата визита – 11-13 гестационна седмица – е една от най-важните, тъй като това е периода, в който се извършва изследването фетална морфология, чиято цел е да установи или отхвърли наличието на вродени аномалии. През следващите няколко визити се правят поредица от ултразвукови изследвания, извършва се запис на сърдечни тонове, измерва се височината на фундуса и др. Доплеровото ултразвуково изследване, е допълнителен важен маркер за фетални усложнения, наред с някои нови биохимични маркери за прееклампсия. В края на бременността, извършваме и прегледи и изследвания, даващи насока за датата и метода на родоразрешение. bebe2 Провеждането на тези прегледи и изследвания е необходимо условие, осигуряващо раждането на здраво и доносено бебе, както и да даде допълнителна сигурност на майката и лекаря, проследяващ бременността, че се касае за една нормално протичаща бременност. Когато става въпрос за високо-рискова бременност обаче (като например многоплодна бременност или бременност с редица други усложнения), то тогава бременната подлежи на много по-строг и чест контрол и проследяване, като честота на визитите е строго индивидуална и специфична.

Защо е важно да проследявате Вашата бременност?

  • Поемате отговорност за Вашето здраве и здравето на носеното от Вас дете;
  • Извършвате цялостно наблюдение за нормалното протичане на Вашата бременност и правилното развитие на плода;
  • Предотвратявате евентуални усложнения, свързани с бременността и раждането;
  • Гарантирате Вашето добро здраве за раждането на здраво и доносено бебе!

Запознайте се как протича проследяването на една бременност при нашите специалисти от тук.