Abonamentno prosledyavane

Абонаментно проследяване на бременност

 

ПАКЕТ ПРОСЛЕДЯВАНЕ НА БРЕМЕННОСТ

РАЗШИРЕН

 

ОПТИМАЛЕН

 

Ултразвукова диагностика (7 бр)
Доплер – ултразвуково изследване (3 бр)  
Запис на сърдечни тонове на бебето (9 бр)  
Първи триместър скрининг тест – ултразвуков скрининг + кръвен биохимичен скрининг и скрининг за прееклампсия (1 бр)  
Фетална морфология (1 бр)  
Късна Фетална морфология + доплерово изследване (1 бр)  -
Фетална ехокардиография (1 бр)  -
ПКК (3 бр), СУЕ (1 бр), Глюкоза (3 бр)
Изследване за Сифилис, Хепатит В, Хепатит С, СПИН (1 бр)
Кръвна група и Rh (1 бр)  
Онкоцитонамазка с ThinPrep Pap Test (1 бр)
Микробиология на влагалищен секрет (1 бр)  
Урина общо и седимент (3 бр)  
Стерилна урина (1 бр)
Изследване за Сифилис, Хепатит В, Хепатит С, СПИН (1 бр)
Креатинин, Урея, Общ белтък, Албумин, АсАТ, АлАТ (1 бр) -
Протромбиново време (PT)/%/ INR, Фибриноген (1 бр) -
Посещение на Училище за бъдещи родители с отстъпка
Консултация с емоционален консултант – психолог (1 посещение при желание)