Анкети

Уважаеми пациенти, Тази анкета е анонимна и нейната цел е проучване на Вашето мнение за болничната храна по време на престоят Ви в лечебното заведение. Времето, което отнема попълването на анкетата е по-малко от една минута. Благодарим Ви за участието!

Попълнете тази анкетна карта

 

Уважаеми пациенти, Тази анкета е анонимна и нейната цел е проучване на Вашето мнение за хигиената в лечебното заведение. Времето, което отнема попълването на анкетата е по-малко от една минута. Благодарим Ви за участието!

Попълнете тази анкетна карта