Неинвазивни тестове дават сигурност през бременността

pregnant fb

Първи триместър скрининг теста за хромозомни аномалии(или познат още като „биохимичен скрининг”)  комбинира високоспециализирано ултразвуково изследване на плода, извършвано от сертифициран специалист по фетална медицина, при което става „измерване на течността зад вратлето на бебето” или нухална гънка, на назалната кост, изследване на дясната сърдечна клапа и малък съд в черния дроб (дуктус венозус) и кръвна проба от бременната за измерване на две субстанции на бременността, продукти на плацентата (free β-hCG и PAPP-A). Изследванията от ултразвука и майчината кръв се комбинират в софтуерна програма и се изчислява риска за хромозомни аномалии, като най-честите са синдромите на Даун, Едуардс и Патау (тризомия 21, 18,13).

Тестът в първи триместър (т.нар. биохимичен скрининг) трябва да се проведе при всички бременни в 11–13 г.с. от бременността, както при едноплодна, така и при двуплодна бременност.

По време на прегледа специалист по фетална медицина ще проведе детайлен ултразвуков преглед и ще ви обясни подробно всяко измерване. След това ще Ви бъде взета венозна кръв като до 24 часа ще имате резултат от комбинацията на изследването на майчината кръв и измерванията от ултразвуковия преглед. Резултатите се разчитат от специалист по фетална медицина, който преценява дали са необходими допълнителни диагностични тестове за сигурното отхвърляне на възможността за хромозомни аномалии.

Сигурен начин за установяване дали плодът има хромозомна аномалния е инвазивният диагностичен тест – които обаче води до риск от 1% за настъпване на спонтанен аборт. За щастие обаче в съвременната медицина съществуват и неинвазивни генетични тестове. Такива са Harmony, Panorama, Veracity, Prenatest. Тези тестове използват откритието, че в кръвта на бременната жена циркулира свободна (извънклетъчна) ДНК на бебето. При неинвазивните тестове за хромозомни аномалии без никакъв риск от загуба на бременността се взима стандартна проба от майчината кръв, от която се изолира ДНК на бебето. Технологията, базирана на ДНК анализ установява с изключителна точност наличието на определени хромозомни аномалии в рамките на 7-14 дни.

Подобни тестове са особено препоръчителни за бременни над 35-годишна възраст, при съмнение за генетична аномалия след направения ултразвуков преглед по време на първи триместър скрининг теста и при анамнеза за тризомия при предходно раждане.

В Медицински комплекс „Д-р Щерев“ имате възможност да се възползвате от едни от най-добрите генетични тестове, които се предлагат в световен мащаб. За предимствата на всеки от тях, можете да се информирате от служителите на фронт офиса, които ще ви направят специална презентация за всеки от тестовете, за да вземете най-правилното решение за спокойствието за своята бременност, като същевременно при колебания от ваша страна, ще можете да направите консултация със специалистите ни по фетална медицина.